مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی در بخش های تاسیسات و خدمات - ورزشی و اکولوژی برای مدت مشخص 1398/07/22 1398/08/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه، حمل ، نصب و اجرای اسکوربرد سالن6000نفری سار... 1398/07/15 1398/07/23
خرید 250 تن خمیر الیاف بلند 1398/07/15 1398/07/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 250 تن خمیر الیاف کوتاه 1398/07/15 1398/07/21
خرید،حمل، تخلیه ونصب صندلی تماشاچیان سالن ورزشی 6000 نفری 1398/07/15 1398/07/23
طراحی، تهیه ، نصب و راه اندازی دکل های روشنایی استادیوم 3000 نفری و ... 1398/07/15 1398/07/23
- خرید 250 تن خمیر الیاف کوتاه - خرید 250 تن خمیر الیاف بلند - خرید 200 تن پنبه - خرید 400 تن زیرش... 1398/07/15 رجوع به آگهی
خرید, حمل, تخلیه و نصب صندلی تماشاچیان سالن ورزشی 6000 نفری 1398/07/14 رجوع به آگهی
تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی اسکوربرد سالن 6000 نفری 1398/07/14 رجوع به آگهی
خرید 250 تن خمیر الیاف کوتاه - خرید 250 تن خمیر الیاف بلند - خرید 200 تن پنبه - خرید 400 تن زیرشانه 1398/07/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54