مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش برنج 1398/07/25 رجوع به آگهی
اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی در بخش های تاسیسات و خدمات - ورزشی و اکولوژی برای مدت مشخص 1398/07/22 1398/08/08
واگذاری اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی خود در بخشهای فرهنگی، تفرج و حفاظت و حمایت برای مدت مشخص... 1398/07/22 1398/08/08
خرید 350.000 عدد قوطی تن ماهی 180 گرمی 1398/07/21 1398/08/01
اجرای عملیات نهالکاری (شامل حصارکشی, نهالکاری, پاکتراشی, نصب تابلو) در عرصه 134/78 هکتاری 1398/07/20 1398/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات نهالکاری (شامل حصارکشی، نهالکاری،پاکتراشی، نصب تابلو) در عرصه... 1398/07/20 1398/07/22
خرید غذای ماهیان خاویاری 1398/07/16 رجوع به آگهی
خرید 50 تن غذای پیش مولدین و مولدین ماهیان خاویاری مراکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان 1398/07/15 1398/07/22
خرید 50 تن غذای ماهیان خاویاری برای پیش مولدین و مولدین گله های ماهیانه خاویاری پرورشی موجود در مراک... 1398/07/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری 1398/07/14 1398/07/17
صفحه 1 از 97