مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو و نجات دریایی 1399/02/23 1399/02/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو و نجات در... 1399/02/28
عملیات لایروبی حوضچه و کانال دسترسی 1398/12/21 1399/01/20
واگذاری عملیات لایروبی حوضچه و کانال دسترسی بندر 1398/12/20 1399/01/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات لایروبی حوضچه و کانال دسترسی بندر نوشهر 1398/12/20 1399/01/20
واگذاری راهبری و نگهداشت شناورها و اسکله پشتیبانی 1398/11/30 رجوع به آگهی
عملیات لایروبی، برداشت، تخلیه، بارگیری و خارج سازی رسوبات و مصالح حاصل از لایروبی محدوده هایی از کان... 1398/10/29 1398/11/12
عملیات لایروبی، برداشت، تخلیه، بارگیری و خارج سازی رسوبات و مصالح حاصل از لایروبی محدوده های از کانا... 1398/10/28 1398/11/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای دمونتاژ،انتقال ،تعمیر و راه اندازی دو دستکاه مکند... 1398/10/14 1398/10/21
انتقال، تعمیر و راه اندازی دو دستگاه مکنده 1398/10/11 1398/10/21
صفحه 4 از 29