مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل قسمتی از سالن ورزشی 1397/10/29 1397/11/04
واگذاری خدمات و پشتیبانی و کارگریدی در حوزه ستادی شرکت 1397/10/30 رجوع به آگهی
پروژه تعمیر، نگهداری و پشتیبانی سامانه های دوربین های ثبت تخلفات 1397/10/30 1397/11/10
اصلاح هندسی - اجرای تجهیزات ترافیکی - خط کشی محوری با رنگ سرد و عابر پیاده و علائم افقی و نوشتاری با... 1397/10/30 رجوع به آگهی
لکه گیری و ماسه آسفالت محور ـ لکه گیری و درزگیری راه روستایی ـ و... 1397/10/30 1397/11/09
واگذاری پروژه های ترافیکی خط کشی عابر پیاده علائم نوشتاری و افقی با رنگ دو جزئی و تجهیزات ترافیکی 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری خرید، نصب، آموزش و راه اندازی سیستم اعلام حریق این مرکز 1397/10/29 رجوع به آگهی
لکه گیری و ماسه آسفالت محور ـ لکه گیری و درزگیری راه روستایی ـ و... 1397/10/29 1397/11/09
احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی 1397/10/30 رجوع به آگهی
احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی ـ لکه گیری و درزگیری راه روستایی ـ لکه گیری و ماسه آسفالت محور 1397/10/30 1397/11/09
صفحه 3 از 4330