کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6632473 مناقصه خرید مجموعا 677٬000 متر مربع انواع ورق کارتن و دایکات استان البرز 1402/03/17 1402/03/22
6632427 مناقصه انتخاب مجری توانمند و واجد شرایط جهت اعطای نمایندگی سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/21
6632329 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل مناقصه تعمیر و مرمت گالری - تعمیر و مرمت تونل - مرمت ابنیه فنی ، احداث دیوار سنگی و گابیونی و رفع آبشکستگی ناشی از سیل استان البرز 1402/03/17 1402/03/16
6632267 مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه خاک و نخاله موجود در سطح مناطق 1 و 2 به مرکز دفن مجاز استان البرز 1402/03/17 1402/03/24
6632253 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : عملیات اجرایی احداث دایک حفاظتی - عملیات اجرایی حفر چاه - عملیات اجرایی احداث ایستگاه های TBS استان البرز، استان ایلام، استان تهران 1402/03/17 1402/03/23
6632207 مناقصه 5 عنوان شامل:جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاههای جذبی - ساماندهی محلات - مرمت و لکه گیری آسفالت به صورت دستی مکانیزه و سیار - تهیه تامین و اجرای تراش و روکش آسفالت استان البرز 1402/03/17 1402/03/17
6632184 مناقصه باز آفرینی محله استان البرز 1402/03/17 1402/04/01
6632162 مناقصه احداث، تجهیز و راه اندازی مجموعه آموزشی عملیاتی ترکیبی آتش نشانی استان البرز 1402/03/17 1402/03/24
6632151 مناقصه (دیوار کشی) در سطح شهر استان البرز 1402/03/17 1402/03/24
6632141 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهبود عبور و مرور شهری(جدولگذاری و پیاده رو سازی) سطح شهر استان البرز 1402/03/17 1402/03/24
6632037 مناقصه تهیه و اجرای خط کشی محوری - گذرگاه های عابرین پیاده و سرعتکاه های آسفالتی و اجرای علائم افقی و خطوط لرزاننده استان البرز 1402/03/17 1402/03/22
6632009 مناقصه عمومی یک مرحله ای درزگیری آسفالت معابر سطح شهر استان البرز 1402/03/17 1402/03/24
6631986 مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری استان البرز 1402/03/17 1402/03/20
6631960 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و بهسازی معابر سطح شهر استان البرز 1402/03/17 1402/03/24
6631160 مناقصه انجام خدمات سالیانه تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای پرسنل استان البرز، استان تهران 1402/03/17 1402/03/18
6631158 مناقصه خرید 1278 متر لوله چدن داکتیل و 213 عدد واشر مربوطه استان البرز 1402/03/17 1402/03/22
6631152 مناقصه بازآفرینی محله استان البرز 1402/03/17 1402/03/22
6630607 مناقصه خرید و نصب 155 عدد شیر قطع خودکار گاز، حساس به زلزله جهت ایستگاه های راه آهن سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/27
6630606 مناقصه واگذاری جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و حفر چاه جذبی استان البرز 1402/03/17 1402/03/22
6630389 مناقصه خرید و نصب و نگهداری تابلوها و تجهیزات ترافیکی گاردریل و چراغ چشمک زن جهت معابر استان البرز 1402/03/17 1402/04/01
صفحه 3 از 1999