مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای نگهبان و حفاظتی ساختمان 1397/11/29 رجوع به آگهی
ایجاد المان سبز (فرش گل) 1397/11/29 1397/12/15
طرح تامین, انتقال آب و احداث شبکه آبیاری 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور ایاب و ذهاب ( مینی بوس و خودرو سواری ) کارکنان 1397/11/28 رجوع به آگهی
اجرای خطوط دوچرخه در سطح شهر 1397/11/28 رجوع به آگهی
خرید 3234 قطعه بتنی (شامل دال کف آدم رو، دال سر آدم رو، پاشنه آدم روو رینگ آدم رو) 1397/11/28 رجوع به آگهی
اجرای عملیات حفاری لوله گذاری آزمایش پمپاژ و سیماتتاسیون چهار حلقه چاه به روش دورانی در استان 1397/11/28 1397/12/01
واگذاری اجرای طرح ساماندهی معابر سطح شهر 1397/11/28 رجوع به آگهی
عملیات عمرانی خرید و حمل بخش مکانیزه آسفالت 1397/11/28 1397/12/04
خرید، نصب، حفظ و نگهداری از تجهیزات و چراغ های راهنمایی و رانندگی و زمینی کردن کابل های هوایی 1397/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 1633