کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8093585 مناقصه عمومی یک مرحله ای 51-تجدید یک مناقصه خرید ، تجهیز ، تعمیر و نگهداری تالار نژاد فلاح -پروژه سیستم اعلان و اطفای حریق تالار شهیدان نژاد فلاح و شو استان البرز 1403/03/23 1403/03/29
8072100 مناقصه تجدید یک مناقصه احداث ایستگاه آتشنشانی استان البرز 1403/03/19 1403/03/26
8071731 مناقصه احداث ایستگاه آتشنشانی استان البرز 1403/03/19 1403/03/26
8026625 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید و تحویل ادوات و ابزارآلات و تجهیزات آتش نشانی - خرید و تحول فوم مصرفی آتش نشانی استان البرز 1403/03/06 1403/03/12
8024283 مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدو تحویل ادوات و ابزار آلات و تجهیزات آتش نشانی استان البرز 1403/03/06 1403/03/12
8023292 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل فوم مصرفی آتش نشانی استان البرز 1403/03/06 1403/03/12
8022016 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تجهیز ماشین آلات تخصصی آتش نشانی- تجدید استان البرز 1403/03/05 1403/03/12
8008842 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری، سرویس و تعمیر سیستمهای برودتی و حرارتی، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، سیستم آبرسانی، گاز، تلفن، استان البرز 1403/03/01 1403/03/08
7971751 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : بهسازی آسفالت سطح شهر -جدولگذای سطح شهر -تجهیز خودروی آتش نشانی -واگذاری امور نقلیه جهت خدمات ایاب و ذهاب استان البرز 1403/02/25 1403/02/23
7967306 مناقصه خرید، تجهیز، تعمیر و نگهداری تالار - پروژه سیستم اعلان و اطفای حریق استان البرز 1403/02/24 1403/02/30
7963965 مناقصه عمومی یک مرحله ای 51-خرید ، تجهیز ، تعمیر و نگهداری تالار نژاد فلاح -پروژه سیستم اعلان و اطفای حریق تالار ... استان البرز 1403/02/24 1403/02/30
7963519 مناقصه خرید تجهیز تعمیر و نگهداری تالار - پروژه سیستم اعلان و اطفای حریق تالار استان البرز 1403/02/24 1403/03/09
7922426 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز خودروی آتش نشانی (دو دستگاه) استان البرز 1403/02/16 1403/02/23
7920977
ویژه
مناقصه تأمین 3000 قفل هوشمند استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/02/20
7915559 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تجهیز ماشین آلات تخصصی آتش نشانی(شماره فراخوان 2003050288000010) استان البرز 1403/02/13 1403/02/19
7885978 مناقصه خرید لوازم و تجهیزات ورزشی ایستگاهها آتش نشانی استان البرز 1403/02/05 رجوع به آگهی
7885728 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید یک دستگاه نردبان هیدرولیکی 32 متری مفصلی - خرید یک دستگاه نردبان هیدرولیکی 62 متر به بالا نصب شده روی شاسی سه محور استان البرز 1403/02/05 1403/02/10
7885230 مناقصه واگذاری خرید لوازم و تجهیزات آموزشی و عملیاتی آتش نشانی استان البرز 1403/02/05 1403/02/10
7884259 مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و تکمیل پروژه ساختمان استان البرز 1403/02/05 رجوع به آگهی
7883552 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر تحویل آموزش و راه اندازی یک دستگاه نردبان هیدرولیکی آتش نشانی 32 متری موریتا استان البرز 1403/02/05 1403/02/10
صفحه 1 از 35