کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6632162 مناقصه احداث، تجهیز و راه اندازی مجموعه آموزشی عملیاتی ترکیبی آتش نشانی استان البرز 1402/03/17 1402/03/24
6622443 مناقصه خرید شامل طراحی ،تامین، ساخت، حمل، باراندازی، نصب و تحویل تجهیزات سیستم اطفا گازی در ایستگاههای i2, f2, k2 در پروژه خط 2 قطار شهری استان البرز، استان تهران 1402/03/16 1402/03/22
6614994 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل اجرای پروژه های عملیات چند منظوره متفرقه - بهسازی جداول و اجرای نرده حفاظ و پیاده رو وسط بلوار - خرید تجهیزات آتشنشانی- اجاره ماشین آلات حمل و نقل - خرید خدمات مشاوره استان البرز 1402/03/11 رجوع به آگهی
6614397 مناقصه خرید و تجهیز خودروهای تخصصی و عملیاتی استان البرز 1402/03/10 1402/03/17
6611340 مناقصه خرید و تحویل ادوات و ابزار آلات و تجهیزات آتش نشانی استان البرز 1402/03/10 1402/03/17
6610994 مناقصه خرید و تحویل البسه عملیاتی و تجهیزات انفرادی کامل (شلوار و اورکت دفع حریق 43 دست، چکمه آتش نشانی 45 جفت استان البرز 1402/03/10 1402/03/17
6610289 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل البسه عملیاتی وتجهیزات انفرادی کامل (شلوار و اورکت دفع حریق 43 دست ، چکمه آتش نشانی 45 جفت) استان البرز 1402/03/10 1402/03/17
6610260 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل ادوات و ابزار آلات و تجهیزات عملیاتی آتش نشانی استان البرز 1402/03/10 1402/03/17
6610109 مناقصه خرید و تجهیز خودروهای تخصصی و عملیاتی آتش نشانی استان البرز 1402/03/10 1402/03/17
6585626 مناقصه خرید تجهیزات آتشنشانی استان البرز 1402/03/04 1402/03/11
6585549 مناقصه اجرای پروژه های 1 عملیات چند منظوره متفرقه (عمرانی 2 بهسازی جداول و اجرای نرده حفاظ و پیاده رو وسط بلوار 3- خرید تجهیزات آتشنشانی 4- اجاره ماشین آلات حمل و نقل -5 فراخوان خرید خدمات مشاوره استان البرز 1402/03/04 رجوع به آگهی
6582706 مناقصه بررسی و تعیین کفایت تعداد ایستگاههای آتشنشانی و فاصله نزدیکترین شیر آتشنشانی به واحد پرخطر در شهرکها و نواحی صنعتی استان البرز 1402/03/03 رجوع به آگهی
6570459 مناقصه خرید تجهیزات ایمنی استان البرز 1402/02/31 1402/03/17
6531135 مناقصه پروژه تکمیل ساختمان آتش نشانی استان البرز 1402/02/20 1402/03/06
6512035 مناقصه خرید شامل طراحی ،تامین، ساخت، حمل، باراندازی، نصب و تحویل تجهیزات سیستم اعلام حریق دو ایستگاه k2 ، F2 و ساختمان OCC و پست استان البرز، استان تهران 1402/02/16 1402/02/24
6469127 مناقصه خرید و تجهیز ماشین آلات تخصصی آتش نشانی - خرید، ساخت، تحویل، آموزش و راه اندازی یکدستگاه نردبان هیدرولیکی - خرید البسه، لوازم و تجهیزات آتش نشانی - خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه شارژ سیلندره... استان البرز 1402/02/04 1402/02/04
6468799 مناقصه 4 عنوان شامل : خرید و تجهیز ماشین آلات تخصصی آتش نشانی - خرید، ساخت، تحویل، آموزش و راه اندازی یکدستگاه نردبان هیدرولیکی 56 متری- خرید البسه، لوازم و تجهیزات آتش نشانی - خرید، نصب و راه اندازی... استان البرز 1402/02/04 1402/02/04
6452720 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه شارژ سیلندر های تنفسی آتش نشانی همراه استان البرز 1402/01/28 1402/02/04
6452715 مناقصه خرید، ساخت تحویل، آموزش و راه اندازی یکدستگاه نردبان هیدرولیکی 56 متری استان البرز 1402/01/28 1402/02/04
6452666 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تجهیز ماشین آلات تخصصی آتش نشانی استان البرز 1402/01/28 1402/02/04
صفحه 1 از 27