کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7930919 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل: خرید رایانه جهت هنرستان ها - خرید تجهیزات کارگاه طراحی و دوخت استان البرز 1403/02/18 1403/02/22
7215070 مناقصه خرید اسپیلت دیواری و ایستاده استان البرز 1402/07/29 1402/08/02
7191481 مناقصه خرید اسپیلت دیواری و ایستاده و نصب و اجرای آن را در ساختمان اداری شهرداری در 6 ردیف استان البرز 1402/07/22 1402/08/02
7189657 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای مناقصه خرید اسپیلت دیواری و ایستاده و نصب و اجرای آن استان البرز 1402/07/22 1402/08/02
6996143 مناقصه خرید اسپیلت دیواری و ایستاده و نصب و اجرای آن را در ساختمان اداری شهرداری در 6 ردیف استان البرز 1402/06/14 1402/06/16
6972238 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید اسپیلت دیواری و ایستاده و نصب و اجرای آن استان البرز 1402/06/07 1402/06/16
6971354 مناقصه خرید اسپیلت دیواری و ایستاده و نصب و اجرای آن استان البرز 1402/06/07 1402/06/16
6923524 مناقصه خرید و اجرای تجهیزات آشپزخانه استان البرز 1402/05/28 1402/05/02
6786269 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی چیلر 320 کیلووات دائم کار هوا خنک استان البرز 1402/04/20 1402/04/27
6779199 مناقصه حمل و نصب 124 دستگاه کولر گازی برای BTS و BSC های استان البرز، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/04/19 1402/04/24
6774249
ویژه
مناقصه حمل و نصب 124 دستگاه کولر گازی برای BTS/BSC های ایرانسل در سراسر کشور استان البرز، استان مرکزی، استان گیلان ... جدید 1402/04/24
6765258 مناقصه خدمات حمل و نصب 124 دستگاه کولر گازی در سایت های سراسر کشور استان البرز، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/04/15 1402/04/17
6760746 مناقصه خرید و اجرای تجهیزات آشپزخانه استان البرز 1402/04/14 1402/04/28
6662330
ویژه
مناقصه خدمات حمل و نصب 124 دستگاه کولر گازی برای BTS/BSCهای ایرانسل در سراسر کشور استان البرز، استان مرکزی، استان گیلان ... جدید 1402/03/31
6656864 مناقصه خدمات حمل و نصب 124 دستگاه کولر گازی استان البرز، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/03/24 رجوع به آگهی
6580599 مناقصه خرید کولر گازی استان البرز 1402/03/03 1402/03/07
6499472 مناقصه خرید حمل و نصب 124 دستگاه کولر گازی استان البرز، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/02/12 رجوع به آگهی
6303540 مناقصه خرید تجهیزات آشپزخانه استان البرز 1401/11/30 رجوع به آگهی
6218784 مناقصه خرید غذا ساز استان البرز 1401/11/08 1401/11/10
6218715 مناقصه خرید غذا ساز استان البرز 1401/11/08 1401/11/10
صفحه 1 از 13