مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مدیریتی امور نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای اصلی و جنبی بیما... 1397/12/28 1398/01/18
احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتنی مدفون شهر 1397/12/28 1398/01/10
احداث سازه بیمارستان 1397/12/28 1398/01/20
انجام امور خدماتی 1397/12/28 رجوع به آگهی
احداث پیاده راه و پیاده روسازی در معابر 1397/12/28 رجوع به آگهی
اجرای شبکه توزیع گاز فشار قوی 1397/12/28 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1397/12/28 1398/01/10
عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1397/12/28 1398/01/10
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی 1397/12/28 1398/01/06
خرید، ساخت، حمل و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده ـ احداث و تکمیل روشنایی دوربرگردان ها 1397/12/28 1398/01/08
صفحه 7 از 43