مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
رفت و روب شهر و جمع آوری و حمل پسماند شهر 1398/03/01 1398/03/07
حفاظت و نگهداری از تاسیسات چاه ها-نصب انشعابات و قرائت و توزیع قبوض آبفا 1398/03/01 1398/03/11
تامین نیروی انسانی حراست و آتش نشانی 1398/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1398/03/01 1398/03/11
خرید, طراحی, ساخت, حمل و نصب کمد ریلی 1398/03/01 رجوع به آگهی
اجرای پروژه سفت کاری، نماسازی و محوطه سازی 24 واحدی 1398/03/01 1398/03/06
احداث شبکه برق فشار متوسط 33 کیلوولت 1398/03/01 1398/03/07
خرید تجهیزات شامل نیمکت بتنی 1398/03/01 1398/03/08
افزایه های اسید و سیمان چاه نفت 1398/03/01 رجوع به آگهی
افزایه های اسید و سیمان چاه نفت 1398/03/01 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 75