کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7874530 مناقصه خرید 2,200 متر نردبان کابل GRP استان تهران 1403/02/03 1403/02/13
صفحه 1 از 1