مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
مرمت ولایروبی واحیاء قنوات شهرستان کنگاور(گردکانه –حصار-توشمالان) 1399/02/22
مرمت ولایروبی واحیاء قنوات شهرستان کنگاور(گردکانه –حصار-توشمالان) 1399/02/21
لایروبی قنات :عملیات لایروبی ،ریزش برداری،خارج نمودن سنگ از داخل میله چاهها،نوکنی،کول گذاری..... 1399/02/22
مرمت ولایروبی واحیاء قنوات شهرستان کنگاور(گردکانه –حصار-توشمالان) 1399/02/20
مرمت و لایروبی واحیاء قنوات خسارت دیده از سیل شهرستان کنگاور 1399/02/15
حفر چاه جذبی به عمق 6 متر و 10 متر پشته یا انبار جهت دفع زباله 1399/02/08
مرمت و لایروبی قنوات خسارت دیده ازسیل طبق لیست پیوست 1399/01/18 1399/01/23
استعلام بها جهت : تجهیزات چاه 1399/01/16 1399/01/22
مرمت و لایه رویی قنوات 1399/01/06 1399/01/09
مرمت و لایرویی قنوات خسارت دیده از سیل 1398/12/26 1399/01/07
صفحه 1 از 16