مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سرمایه گذار (بیع متقابل) شهر 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه سرمایه گذار (بیع متقابل) شهر 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه باقیمانده ابنیه تصفیه خانه فاضلاب 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه تهیه لوله و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه خرید خدمات مشاور نظارت بر قرارداد خرید سامانه تصفیه 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه عملیات حفر سه حلقه چاه 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه تکمیل جداول هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه تهیه مصالح، حمل، اجرا و نصب 500 فقره انشعاب فاضلاب و اجرای لوله گذاری فاضلاب (کلکتور) 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال آب - عملیات تکمیل، تجهیز و راه اندازی تاسیسات چاه های روستا 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه WATER TREATMENT SERVICES for Smelters and Power Plant 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه طرح های آبرسانی و جمع آوری شبکه فاضلاب 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه ـ خط انتقال آب از پایاب سد ـ اجرای کلکتور اصلی آب ـ حفر چاه روتاری جایگزین چاه 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه خرید 5001 دستگاه کنتور آب توربینی خشک کلاس c 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعاب و خطوط انتقال آب 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه - اجرای بخشی از دیوار و حصار ، غسالخانه و سرویس بهداشتی آرامستان - عملیات خرید لوله و اتصالات و اجرای شبکه آب رسانی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در تولید بذر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع پروفیل فولاد دریایی گرید HP-A 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پساب در ازای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات جمع آوری، انتقال و تصفیه خانه فاضلاب 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مصالح راکفیل پروژه تکمیل فاز نهایی سد رسوبگیر 1400/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8701