کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7379307
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/07 رجوع به آگهی
7366432
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/04 رجوع به آگهی
7364630
ویژه
مناقصه خرید اقلام لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/02 1402/09/11
7354695
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/08/30 رجوع به آگهی
7312350
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/08/27 رجوع به آگهی
7301445
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/08/23 رجوع به آگهی
7288192
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/08/20 رجوع به آگهی
7382536 مناقصه شناسایی سرمایه گذار تامین مالی خرید و نصب 50000 کنتور آب در ازای واگذاری پساب به روش بیع متقابل استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382534 مناقصه اجاره شناورها به منظور اجرای عملیات هدایت، پهلودهی، جداسازی کشتی ها استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7382483 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دفع آبهای سطحی میدان بازار ماهی فروشان استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/18
7382482 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه, حمل و اجرای کلکتور فاضلاب پراکنده و تکمیل انشعابات فاضلاب به طول 3000 متر استان البرز 1402/09/07 1402/09/14
7382379 مناقصه شناسایی متقاضی سرمایه گذاری در پروژه کاهش هدر رفت آب استان سمنان 1402/09/07 1402/09/12
7382181 مناقصه ساخت مخزن بتنی 300مترمکعبی بوستان استان تهران 1402/09/07 1402/09/11
7382052 مناقصه اصلاح وتوسعه شبکه توزیع استان اصفهان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7381976 مناقصه شناسایی پیمانکار جهت اجرای تصفیه شیرابه زباله استان گیلان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7381941 مناقصه قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب مشترکین، و وصول مطالبات در شهرستانها استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/07 1402/09/11
7381933 مناقصه قرائت کنتور آب، توزیع صورتحساب مشترکین و وصول مطالبات در شهرستانها استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/07 1402/09/11
7381931 مناقصه خرید اقلام شامل 4 مورد WASH WATER AND PROCESS WATER PH NEUTRALIZER- TELECOMMUNICATION & ELECTRONIC EQUIPMENT PORTABLE CAMERAALONG WITHA TABLET CONTAINING SOFTWARE استان خوزستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7381900 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل: نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی شهرستانها استان زنجان 1402/09/07 1402/09/14
7381831 مناقصه خرید خدمات مشاوره سرمایه گذاری استان تهران 1402/09/07 1402/09/16
صفحه 1 از 11797