مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه B 1398/12/04 1398/12/08
اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی 1398/12/04 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه، ساخت، تعمیر، رنگ آمیزی، حمل، نصب و راه اندازی دریچه های هیدروم... 1398/12/04 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه، ساخت، تعمیر، رنگ آمیزی، حمل، نصب و راه اندازی دریچه های هیدروم... 1398/12/04 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خطوط آبرسانی 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ناقصه تهیه، ساخت، تعمیر، رنگ آمیزی، حمل، نصب و راه اندازی دریچه های هیدرو م... 1398/12/04 1398/12/10
اجرای شبکه موازی جهت نصب انشعاب فاضلاب بهداشتی 1398/12/04 1398/12/08
Construction of 02 Nos Category-V Type Quarters & Special Repair 1398/12/04 رجوع به آگهی
Drydock & Afloat Repairs 1398/12/04 رجوع به آگهی
Re-Construction Of Box Culvert 1398/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13528