مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید خدمات مشاور نظارت بر قرارداد خرید سامانه تصفیه 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه پروژه نوسازی خطوط لوله میادین 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه پروژه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیوگرافی سرجوشهای فولادی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه Price Agreement for Supply of PPE Requirements on Call-Off basis 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه REVISED CALL FOR CONSULTING SERVICES: an International Tourism Consultant to undertake a feasibility study to design and deliver recommendations and business plan for an appropriate sustainable... 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه Studies, Detailed Design, Tender Documents, and Design review and modification services during the construction phase of the Project ‘Upgrading of Al Husseiniyat Waste Disposal Site’ 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه طرح های آبرسانی و جمع آوری شبکه فاضلاب 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه خدمات مشاوره:مطالعه ، طراحی و نظارت پروژه های آماده سازی معاونت مسکن و ساختمان 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مقاوم سازی ساختمان های اداری و تاسیساتی CGS و TBS 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه مشارکت در تولید بذر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه نظارت بر ساخت و سازها و حفاظت از اراضی 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه مطالعات تدقیق و طراحی خطوط بدنه بن بست های طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی -زراعی و باغی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام طراحی سیستم آبیاری تحت فشار 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مقاوم سازی ساختمان های اداری و تاسیساتی CGS و TBS 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه انتخاب مشاور ارائه خدمات نظارت کارگاهی و خدمات نظارت عالیه بر انجام عملیات اجرایی، بهره برداری، اکتشاف، خردایش و فرآوری معادن سنگ آهن سنگان، مطالعات ژئوتکنیک و آبشناسی، تهیه اسناد و همکاری در... 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تعمیرات، بازسازی و تعمیرات اصلاحی سازه های بتنی و مقاوم سازی و آب بندی آن ها 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات طراحی ، تأمین تجهیزات بهمراه نصب، تست و راه اندازی برای احداث دو بی خط 63 کیلوولت در پست 230 کیلوول 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه مشاورانی را که دارای گواهینامه تایید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته مشاوره توزیع می باشند در خصوص نظارت بر ایمنی نیروهای انسانی، شبکه و تأسیسات و نظارت بر بهره برداری، ارزیابی کیفی نما... 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره، جهت ارزیابی کیفی مشاوران در رشته ساختمان و تهیه لیست بلند 1400/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2889