مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری 1400/02/05
مناقصه انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری 1400/02/05
مناقصه - ارائه خدمات عمومی بایگانی نقشه کشی و خدمات نظارت مهندسی عمومی - احداث فنس دیواره اطراف ضلع غربی در امتداد اسکله شماره 6 - ارائه خدمات مورد نیاز پشتیبانی و استقرار محلی پروژه ipcmms 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مطالعات مرحله دوم سد 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سیستم اسکادای شرکت 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه مشاوره در خصوص کاهش پیک مشترکین برق 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای (نظارت عالیه و کارگاهی) طرح آندسازی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه گازکشی داخلی فشار ضعیف 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه دهنده خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه ISMS 1400/01/31 1400/02/11
مناقصه فراخوان دفتر نمایندگی دشتی قابل توجه ناظران برق 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه مسیریابی ، نقشه برداری ، طراحی شبکه ، ایستگاه های تقلیل فشار ، ساختمانی ، برق و حفاظت کاتدیک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات عمومی بایگانی ،نقشه کشی و خدمان عمومی - احداث فنس دیوار - ارائه خدمات مورد پشتیبانی و استقرار محلی پروژه 1400/01/31 1400/02/01
مناقصه خوداظهاری آلایندگی های مجتمع مس 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه ارایه خدمات نظارت معماری پروژه های فاقد کاندیدا در سیستم سینا در حوزه‏ دفتر نمایندگی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن طبیعی زمین 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان دفتر نمایندگی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه ارایه خدمات نظارت مکانیک پروژه های فاقد کاندیدا در سیستم 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تست محصولات و خدمات قبل از تجاری سازی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر اجرای قرارداد فی مابین با در پروژه های عمرانی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری (تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر) 1400/02/11
صفحه 1 از 2655