مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات مشاوره فاز صفر، یک و دو مطالعات طراحی و تهیه نقشه های اجرایی پروژه احداث مدرسه 12 کلاس... 1398/06/04 1398/06/10
خرید خدمات مشاوره - پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی 1398/06/04 1398/06/09
پایه های بتونی به شرح ذیل ـ انجام خدمات بروزرسانی اطلاعات توصیفی و مکانی GIS ـ انجام خدمات برداشت و... 1398/06/04 رجوع به آگهی
Undertake three 3-day capacity building workshop for State welfare Organization 1398/06/04 رجوع به آگهی
Institutional consultancy services for formaulating an area-based development approach and a Multist... 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه برنامه مطالعاتی مدیریت، دفع و هدایت آبهای سطحی شهر 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه طرح مطالعاتی حمل و نقل ترافیک شهری 1398/06/03 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره طرح استقرار و پیاده سازی سیستم یکپارچه تعمیر و نگهداری ابنیه و ساختمان های شرکت 1398/06/03 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره خدمات آزمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1398/06/03 1398/06/09
ارائه خدمات بازرسی خطوط حمل و نقل ریلی سطح شهر 1398/06/03 1398/06/09
صفحه 1 از 3907