مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات نظارت بر پروژه تعمیرات اساسی روسازی محورهای داخلی محوطه اراضی پشتیبانی و محوطه ترمینال 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره مهندسی ساختمان شامل نظارت مقیم فنی بر پروژه های عمرانی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه تامین آب حفاری و تامین آب شرب و خدمات سپتیک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات ممیزی املاک 1400/05/02 1400/05/12
مناقصه انجام بررسی های فنی اقتصادی و تهیه طرحها در محدوده غرب مدیریت های شرکت توزیع نیروی برق 1400/05/06
مناقصه انجام بررسی های فنی اقتصادی و تهیه طرحها در محدوده شرق مدیریت های توزیع نیروی برق استان گ 1400/05/06
مناقصه انجام نظارت فنی ، کیفی و مالی بر اجرای پروژه ها در محدوده شرق مدیریت های توزیع نیروی برق ا 1400/05/06
مناقصه طراحی، مهندسی، تأمین و اجرای زیرسازی و روسازی و احداث ایستگاه 1400/05/02 1400/05/10
مناقصه Capacity Building Program and Institutional Strengthening of State-Owned-Enterprises in Road Management 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاور برای خدمات مشاور 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه خدمات نقشه برداری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه Consulting Services: 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه Overseas Training Plan for 2019 - 2020 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه Customer care and marketing training for 13 female Syrian refugees in Duhok governorate 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه Provision of Proposal for HCFCs consumption verification under the framework of the HCFCs Phase out Management Plan- Stage II 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه Provision of National Consultancy on Social Development Services 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعات طرح جامع مرکز لجستیک اینچه برون" به روش QCBS 1400/05/02 1400/05/11
مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز و ایستگاه های شیر (بلودان و اتصالات) 1400/04/31 1400/05/05
مناقصه اجرای مقاوم سازی خطوط لوله آسیب دیده 1400/04/31 1400/05/06
مناقصه کنترل کیفی پروژه های عمرانی و انجام آزمایشگاه مکانیک خاک 1400/04/29 1400/05/17
صفحه 1 از 2774