کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989957
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های تجاری در سراسر کشور استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/03/10
7989870
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های فنی شبکه در سراسر کشور استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/03/10
7989802
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندیهای فنی IT در سراسر کشور استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/03/10
7921444
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
8016828 مناقصه بهره گیری از خدمات مشاوره ونظارت کارگاهی پروژه های راهسازی درسطح شهرستان های استان استان کرمان 1403/03/04 1403/03/10
8016288 مناقصه Preparing a macroeconomic framework for exiting the oil sector کشور عمان 1403/03/03 رجوع به آگهی
8015854 مناقصه فراخوان شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند در ارائه خدمات آموزشی در حوزه ایمنی بهداشت و محیط زیست استان تهران 1403/03/03 1403/03/31
8015823 مناقصه مطالعات مهندسی ارزش 4 پروژه اولویت دار شرکت آب استان اردبیل 1403/03/03 رجوع به آگهی
8015734 مناقصه نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح و سرویس انشعابات عادی و دیماندی استان تهران 1403/03/03 1403/03/09
8015641 مناقصه تهیه و تامین نمونه های برنامه ارزیابی کیفیت خارجی EQAP استان تهران 1403/03/03 1403/03/15
8015607 مناقصه خدمات مشاوره مطالعات تکمیل تعمیرات اساسی منجر به pm محوطه استان بوشهر 1403/03/03 1403/03/08
8015548 مناقصه ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های واحد اجرای طرح ها استان کرمان 1403/03/03 1403/03/09
8015542 مناقصه واگذاری انجام نمونه برداری از فراورده های خشکبار و غلات استان آذربایجان شرقی 1403/03/03 رجوع به آگهی
8014955 مناقصه انجام خدمات متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی و اندازه گیری دبی و نمونه برداری کیفی و رسوبات بار معلق و بار کف رودخانه های استان استان بوشهر 1403/03/03 1403/03/03
8014777 مناقصه واگذاری نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح و سرویس انشعابات عادی و دیماندی استان تهران 1403/03/03 1403/03/09
8014769 مناقصه انجام آزمایش پیشرفته TOFD&PAUT بر روی جوش های محیطی و بدنه راکتورها و ارزیابی مناسب بودن تجهیزات معیوب جهت سرویس دهی (FSS) استان مرکزی 1403/03/03 1403/03/09
8014540 مناقصه انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت کارگاهی و نظارت عالیه (شامل ارائه خدمات مشاوره، امور فنی و مهندسی، نظارت بر اجرا و پایش عملکرد قراردادهای سرمایه گذاری، راهبری) استان کرمان 1403/03/03 1403/03/03
8014521 مناقصه ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های واحد اجرای طرحهای جنوب استان استان کرمان 1403/03/03 1403/03/09
8014401 مناقصه عملیات اجرای نقشه برداری پروژه - برونسپاری استان تهران 1403/03/03 1403/03/06
8013845 مناقصه برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی (GIS) مشترکین و پایش شبکه فشار ضعیف مناطق روستایی استان مازندران 1403/03/03 1403/03/07
صفحه 1 از 4099