کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6631978
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل ( تعداد 850 نفر پرسنل ) استان تهران 1402/03/17 1402/03/22
6593498
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار - انجام خدمات سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات cmms استان تهران، استان قم 1402/03/07 1402/03/25
6641118 مناقصه بررسی و کاهش سطح ارتعاشات کمپرسورهای رفت و برگشتی استان خوزستان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6641104 مناقصه فراخوان شناسایی مشاور واجد شرایط جهت انجام مطالعات و تهیه شرح خدمات پروژه همدان من استان همدان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640973 مناقصه برون سپاری خدمات تخصصی آزمایشگاه ها و واحدهای پژوهشی و آموزشی استان تهران 1402/03/20 1402/03/24
6640932 مناقصه شناسایی و انتخاب مشاور طرح ریزی ساختار کلان و تدوین ضوابط مدیریت شرایط اضطراری و بحران شهرک استان تهران 1402/03/20 1402/03/24
6640911 مناقصه بررسی و مطالعات امکان سنجی بهبود سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی با بکارگیری تصفیه بیولوژیکی استان بوشهر 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640899 مناقصه انجام خدمات مهندسی مطالعات طرح ارتقاء مدول اول تصفیه خانه های فاضلاب شهرها استان تهران 1402/03/20 1402/03/27
6640084 مناقصه Construction of a separation unit, condensate collection and pumping کشور ترکمنستان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6639990 مناقصه Additional drilling with the study of the geological section, casing and development (testing) of exploration well No. 01 کشور ترکمنستان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6639743 مناقصه طراحی و نظارت پروژه نهضت ملی مسکن شهر استان زنجان 1402/03/20 1402/03/25
6639659 مناقصه مستندسازی اراضی تصرفی دولتی (اراضی مشمول قانون جامع حدنگار) استان یزد 1402/03/20 1402/03/25
6639468 مناقصه بررسی علل تشکیل رسوب گذاری در مبدلهای حرارتی استان بوشهر 1402/03/20 رجوع به آگهی
6639271 مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات استان خراسان رضوی 1402/03/20 1402/03/28
6639216 مناقصه واگذاری مستندسازی اراضی تصرفی دولتی اراضی استان یزد 1402/03/20 1402/03/25
6638848 مناقصه تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان استان تهران 1402/03/20 رجوع به آگهی
6638846 مناقصه انتخاب مشاور مهندسی استان خوزستان 1402/03/20 1402/03/24
6638840 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی،تأمین کالا و تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق گازی اتوماتیک ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی نفت و گاز ار استان خوزستان 1402/03/20 1402/04/03
6638807 مناقصه بررسی راهکارهای اجرایی روشهای مدیریت و دفع شیرابه و غنی سازی کود کمپوست در مجتمع دفع پسماندهای شهری استان قم 1402/03/20 1402/03/25
6638463 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید خدمات مشاوره نظارت کارگاهی بهسازی محور استان سمنان 1402/03/20 1402/03/21
صفحه 1 از 3715