مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امورات خدمات شهری و فضای سبز شهر گوگ تپه 1399/04/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور ارومیه - ا... 1399/04/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی گلولان - کانی دراز - پیر بهاالدین... 1399/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بهسازی راه روستایی زری - السرمه شهرستان خوی 1399/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بهسازی راه روستایی حسین آباد شهرستان بوکان 1399/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی مخور کرد شهرستان چالدران 1399/04/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی ماته خرپه - شناتال - کهریز ش... 1399/04/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی شهرک صنعتی خلیفه لو بطول 7 کی... 1399/04/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی بهرام آباد بطول 2 کیلومتر... 1399/04/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث پل عابر پیاده در روستای قزل عا... 1399/04/17
صفحه 1 از 3242