مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5596651 مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم 1401/05/27 1401/06/05
5596400 مناقصه ارزیابی عملکرد سامانه های زهکش های زیرزمینی شبکه آبیاری و زهکشی 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596274 مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 1401/05/27 1401/05/31
5596108 مناقصه نیرو رسانی و احداث پست برق تاسیسات آب شرب 1401/05/27 1401/06/01
5595902 مناقصه برآورد رواناب حوضه آبریز 1401/05/27 رجوع به آگهی
5595901 مناقصه بررسی حقوقی حفاظت کیفی از منابع آب و ارائه راهکارهای عملی 1401/05/27 رجوع به آگهی
5595899 مناقصه روش شناسی مدل های نقطه ای تعیین حریم کیفی آب زیرزمینی 1401/05/27 رجوع به آگهی
5595897 مناقصه بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی با افت سطح آبخوان توسط مدل های کامپیوتری و ارائه راه حل های بهبود کیفیت 1401/05/27 رجوع به آگهی
5595668 مناقصه انجام «بارگیری، حمل و خوراک دهی به سنگ شکن، سرند 1401/05/27 1401/06/01
5595577 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث خط اشعاب Take Off و ایستگاه تقلیل فشار CGS 1401/05/27 1401/06/17
5595370 مناقصه تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره،توزیع انشعاب آب شرب 1401/05/27 1401/05/31
5595367 مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، توزیع انشعابات آب شرب 1401/05/27 1401/05/31
5595236 مناقصه نیرو رسانی و احداث پست برق تاسیسات آب شرب 1401/05/27 1401/06/01
5595225 مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی شهر 1401/05/27 1401/05/31
5595057 مناقصه ارائه خدمات مشاوره مهندسی و کارشناسی جهت انجام مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی 1401/05/26 1401/06/05
5593556 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات عمومی نظافت ساختمانهای استان و شهرستانهای تابعه و تخلیه و بارگیری محمولات پستی و نامه رسانی و رانندگی 1401/05/26 1401/05/31
5593091 مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 50 هزار متر 1401/05/26 1401/06/02
5593085 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واﮔﺬاری خدمات شهری و فضای سبز 1401/05/26 1401/05/30
5593028 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم 1401/05/26 1401/06/05
5593022 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت 1401/05/26 1401/06/01
صفحه 1 از 2250