مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام خدمات نصب، اصلاح انشعاب، تغییر مکان و تعویض کنتور تکفاز و سه فاز غیر دیماندی ، جمع آوری انشعاب شهری و روستایی و خارج از محدوده شهری 1400/07/04 1400/07/14
مناقصه خرید ذرت علوفه ای، کلش گندم،یونجه، تفاله چغندر قند 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۱۵۰۰۰ متر کابل فشار متوسط آلومینیومی ۲۴۰*۱ 1400/07/04 1400/07/17
مناقصه نشت یاب تجهیزات خطوط فشار متوسط هوایی 20کیلوولت 50 هرتز با استفاده از تکنولوژی التراسونیک 1400/07/04 1400/07/14
مناقصه ایجاد مرکز عملیات امنیت SOC 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز 1400/07/04 1400/07/17
مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز در سطح شهرستان 1400/07/04 1400/07/17
مناقصه تعریض و بهسازی محور 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بهسازی پل 1400/07/04 1400/07/08
مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات بهمراه نصب کنتور و رگلاتور 1400/07/04 1400/07/14
مناقصه مطالعات طرح تجدید نظر طرح جامع 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه مطالعات طرح جامع تفصیلی شهر 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه مطالعات طرح تجدید نظر طرح جامع شهر 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه مطالعات طرح تجدید نظر طرح جامع شهر 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز درسطح شهرستان 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح هادی روستا 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات پایدارسازی محوطه مخازن مازوت 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات پایدارسازی محوطه مخازن مازوت 1400/07/03 1400/07/10
صفحه 1 از 1974