مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مخزن 2000 مترمکعبی کانی وتکمیل مخزن 2000 متر مکعبی ، خط انتقال ، ساختمان سرایداری 1398/12/01 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1398/12/01 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات کف سازی منطقه یک 1398/12/01 1398/12/14
اجرای عملیات کف سازی منطقه دو 1398/12/01 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) واحدهای تابعه ستاد (معاونت... 1398/12/01 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شهرست... 1398/12/01 1398/12/03
واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) 1398/12/01 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو استیجاری با راننده 1398/12/01 1398/12/04
روکش آسفالت محور ـ ساماندهی تقاطع ـ تکمیل راه روستایی 1398/11/30 رجوع به آگهی
احداث مخزن 2000 متر مکعبی کانی صوفی رشید و تکمیل مخزن 2000 متر مکعبی 1398/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3089