مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/02/06
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه امور پشتیبانی، خدماتی، نگهبانی و رانندگی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تخریب و نخاله برداری ساختمان 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطارو قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برق های موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 1400/01/28 1400/02/16
مناقصه واگذاری پروژه روکش آسفالت معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه واگذاری پروژه بتن ریزی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه فاز سوم احداث دیوار حائل رودخانه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه لکه گیری آسفالت معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای جدولگذاری معابرشهری 1400/02/01
مناقصه خرید انوع آهن آلات 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 100-85 1400/02/02
مناقصه مقره بشقابی 24 کیلوولت سیلیکونی 1400/02/06
مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز I 1400/02/06
مناقصه خرید انواع آهن آلات 1400/02/06
صفحه 1 از 1834