مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بخشی ازامور خدمات حفاظتی و امنیتی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای چاپ و تکثیر 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه خدمات شهری جمع آوری حمل و نقل و رفت و روب زباله و اجرائیات و سد معبر 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه اجاره تانکر آب برای شستشوی محوطه ها و آبیاری فضای سبز و جاروب خیابانی جهت نظافت 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه تکمیل عملیات احداث خط ۲۰ کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 350 تن هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا پتروشیمی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه نوبت اول نگهداری وتوسعه فضای سبزسال1401 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه خرید ۶۰۰۰۰ مقره بشقابی شیشه ای و مهی و ۱۰۰۰۰ مقره بشقابی شیشه ای ۱۲۰ کیلونیوتن 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/28 1400/10/28
مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/28 1400/10/28
مناقصه عملیات اجرایی دیوارهای برگشتی پل - عملیات اجرایی تعمیرات و بازسازی پل ارتباطی روستا 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه واگذاری اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ابنیه در روستاها 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه ارائه خدمات امور مشترکین 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نمایشگر تعاملی 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث ابنیه 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه بهره برداری و نگهداری از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره، توزیع، انشعابات آب و سایر تاسیسات از قبیل تصفیه خانه های آب و چاهها 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه خرید نمایشگر تعاملی 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) 1400/10/27 1400/10/30
صفحه 1 از 2061