مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید اسپلیت جهت تعدادی از مدارس - آسفالت محوطه مدارس 1397/12/01 1397/12/02
خرید انواع کمپرسور سیستم های برودتی(کولر دوتکه،پکیج یخساز و...) 1397/11/29 1398/01/21
احداث مدرسه دو کلاسه و تکمیل سالن.. تاسیسات مدرسه..- خرید اسپیلت جهت تعدادی از مدارس - خردید کامپیوت... 1397/11/29 رجوع به آگهی
احداث مدرسه دو کلاسه و تکمیل سالن.. تاسیسات مدرسه..- خرید اسپیلت جهت تعدادی از مدارس - خردید کامپیو... 1397/11/28 رجوع به آگهی
خرید الستیک با تیوپ 24* 1200 و خرید کولر گازی اسپیلت سرمایش 18000 1397/11/28 رجوع به آگهی
تامین ظروف چینی 1397/11/27 رجوع به آگهی
انواع کمپرسور سیستم های برودتی (کولر دو تیکه, پکیج, یخسازی و غیره ) مورد نیاز خود 1397/11/27 رجوع به آگهی
خرید 145 عدد کمپرسور کولر گازی 1397/11/24 1397/12/28
HOUSE KEEPING ITEMS 1397/11/24 1397/12/08
Supply of window air conditioners 1397/11/23 1398/01/04
صفحه 1 از 659