مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزيابي کيفي خريد كانكتور استيل 1399/11/08
فراخوان ارزيابي کيفي خريد سوپاپ ورودي و خروجي 1399/11/08
فراخوان ارزيابي کيفي خريد ثبت كننده حرارت 1399/11/08
فراخوان ارزيابي کيفي خريدكليد قدرت جهت خطوط هوايي 1399/11/08
فراخوان ارزيابي کيفي خريدديزل ژنراتور 1399/11/08
فراخوان ارزيابي کيفي تكميل كارگاه و دفاتر كار اداره تعميرات بي بي حكيمه 2 1399/11/05
انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 4100 تن انواع نهاده های کشاورزی 1399/10/27 1399/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری تعمیر و نگهداری،حراست و حفاظت از تاسیسات آب شرب روستایی و امور مش... 1399/10/27 1399/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری تعمیر و نگهداری،حراست و حفاظت از تاسیسات آب شرب روستایی و امور مش... 1399/10/27 1399/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری تعمیر و نگهداری،حراست و حفاظت از تاسیسات آب شرب روستایی و امور مش... 1399/10/27 1399/11/02
صفحه 1 از 2741