کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381927
ویژه
مناقصه ارائه خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز فاز دوم در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379307
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/07 رجوع به آگهی
7368724
ویژه
مناقصه خرید 10000 حلقه لاستیک فرسوده جهت استفاده در پیست کارتینگ دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 1402/09/13
7368723
ویژه
مناقصه خرید 1000 نفر نخل مثمر جهت استفاده در فضای سبز دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 1402/09/13
7368722
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار روت بال، بارگیری و حمل درخت به دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک و کاشت مجدد استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 1402/09/09
7368721
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای صخره های سینما گلخانه در دهکده گردشگری گهر پارک استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 1402/09/13
7366625
ویژه
مناقصه انتخاب تامین کننده به منظور خرید تعدادی آداپتور دستگاه پایانه فروشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 1402/09/08
7366432
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 رجوع به آگهی
7366323
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار عکسبرداری ،تصویربرداری، تولید محتوای رسانه ها جهت واحد روابط عمومی دهکده گردشگری گهر پارک استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 رجوع به آگهی
7364630
ویژه
مناقصه خرید اقلام لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/02 1402/09/11
7364605
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/02 1402/09/11
7358174
ویژه
مناقصه خرید سیصد و پنجاه ست سازه کامل نیروگاه خورشیدی خانگی استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/30 1402/09/08
7358171
ویژه
مناقصه اجرای پروژه های فیبر نوری (FTTH) استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/30 1402/09/08
7354695
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/30 رجوع به آگهی
7351762
ویژه
مناقصه انتخاب تامین کننده به منظور خرید تعدادی آداپتور دستگاه پایانه فروشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/29 1402/09/08
7351571
ویژه
مناقصه انتخاب دستگاه نظارت کارگاهی (MC) پروژه تامین کالا، نوسازی و ارتقاء سیستم های کنترل و ابزار دقیق مجتمع تهران استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/29 1402/09/13
7347207
ویژه
مناقصه اجرای پوشش نما دیوار ساندویچ پانل واحدهای 404C و 406 پروژه آندسازی استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/28 1402/09/07
7312573
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی ملک جهت خرید در شهر قزوین استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/27 1402/09/10
7312350
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/27 رجوع به آگهی
7301445
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان کهگیلویه و بویراحمد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1777