کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635194 مناقصه خرید خدمات عمومی 12 گانه در ستاد دانشگاه استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/20
6635185 مناقصه اجرای 2450 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/22
6634792 مناقصه خرید و نصب اجرای چهار نیوسایت - نصب و راه اندازی تجهیزات TD-LTE استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/30
6634683 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید الکتروپمپ های شناور به شرح لیست پیوست استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
6634679 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اتصالات(کلمپ) استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
6634674 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
6634653 مناقصه خرید خدمات عمومی 12 گانه در شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/21
6634001 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری خرید خدمات عمومی 12 گانه در کلینیک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/21
6633950 مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط شرکت در مناقصه انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی بیمارستان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/21
6633949 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات عمومی 12 گانه در بیمارستان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/21
6633946 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی بیمارستان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/20
6633935 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات عمومی 12 گانه در شبکه بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/20
6633819 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید توسعه و بهبود زیر ساخت فاز 4 مانور خط دو مداره قلعه ریسی دیشموک از خروجی تونل کوه پاد تا پاراه استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
6633401 مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط شرکت در مناقصه انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی بیمارستان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/20
6633367 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل :خرید لوله پلی اتیلن- خرید الکتروپمپ های شناور- خرید اتصالات کلمپ استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
6633265 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات سیم به کابل شهر استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
6633248 مناقصه تجدید اصلاح و بهینه سازی شهری و رفع ضعف ولتاژ خیابان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
6633193 مناقصه تجدید توسعه و بهبود زیر ساخت فاز 5 مانور خط دو مداره روستا استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
6633181 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید توسعه و احداث حومه شرقی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
6633096 مناقصه واگذاری عملیات پر کردن پاکت های سیمان و بارگیری در کامیون خود استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/18 1402/03/23
صفحه 1 از 1699