مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ایجاد مرکز عملیات امنیت SOC 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه مشاوره و نظارت بر پروژه ها در محدوده کاری شرکت توزیع برق استان 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین نیرو های اداری حجمی 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه واگذاری کار تأمین رانندگان خودرو سبک و سنگین شرکت 1400/07/03 1400/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث (تامین تجهیزات ،مصالح و اجرای )600 فقره انشعاب پلی اتیلن 1400/07/03 1400/07/08
مناقصه خدمات مشاوره ای و طراحی پروژه ها در محدوده کاری شرکت توزیع برق استان 1400/07/03 1400/07/10
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری با تأمین قطعه انواع کامپیوتر، چاپگر، لب تاب، اسکنر تخت و کششی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات انتظامات، حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تأسیسات 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ( تامین تجهیزات، مصالح و اجرای ) 600 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهرستان 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات انتظامات، حفاظت فیزیکی (نگهبانی) 1400/07/04
مناقصه انجام خدمات انتظامات، حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تأسیسات 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1400 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل کارهای تاسیساتی و تجهیزات بیمارستان 1400/06/31 1400/07/07
مناقصه انجام خدمات مشاره ای و طراحی پروژه ها - مشاوره و نظارت بر پروژه های اجرایی، توسعه و احداث و نگهداری شبکه توزیع برق استان 1400/06/31 1400/07/10
مناقصه سیم- بوش قطر 0.0 بشکه ای و قرقره ای 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای خط تغذیه و احداث ایستگاه-حفر چاه و .. 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه احداث 600 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهرستانها 1400/06/30 1400/07/08
مناقصه تکمیل مدرسه-تهیه و نصب فرش زمین چمن مصنوعی 1400/06/29 1400/06/31
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری پروژه های تجمیع آبیاری تحت فشار 1400/06/30 1400/06/31
مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت 1400/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1467