مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6025370 مناقصه واگذاری اجرای پروژه های روکش آسفالت گرم 1401/09/17 1401/09/19
6024760 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6 قلم قطعات سیستم لرزش کمپرسور 1401/09/16 1401/09/27
6024580 مناقصه خرید 30 عدد CLOCK 3HR 1401/09/16 1401/09/28
6024553 مناقصه خرید دیزل آتش نشانی 1401/09/16 1401/09/28
6023145 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای اصلاح شبکه توزیع آب 1401/09/16 1401/09/20
6023135 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه لکه گیری آسفالت مسیر شبکه توزیع سطح شهر 1401/09/16 1401/09/20
6022626 مناقصه تکمیل بازسازی و راه اندازی فاز دوم ساختمان مرکز رشد 1401/09/16 1401/09/17
6021610 مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6021352 مناقصه خرید 4 قلم قطعات عمق سنجی چاه پیمایی 1401/09/16 1401/09/26
6021209 مناقصه خرید و حمل و تخلیه اقلام دیزل ژنراتور kva630 F 1401/09/16 1401/09/19
6021205 مناقصه روکش آسفالت گرم 1401/09/16 1401/09/19
6021198 مناقصه روکش آسفالت گرم محور 1401/09/16 1401/09/19
6021183 مناقصه روکش آسفالت گرم محور 1401/09/16 1401/09/19
6021168 مناقصه روکش آسفالت گرم محور 1401/09/16 1401/09/19
6021163 مناقصه روکش آسفالت گرم محور 1401/09/16 1401/09/19
6021148 مناقصه روکش آسفالت گرم محور 1401/09/16 1401/09/19
6021145 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور 1401/09/16 1401/09/19
6021142 مناقصه روکش آسفالت گرم محور 1401/09/16 1401/09/19
6021090 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 45 قلم قطعات پمپ فلوسروTYPE 4WXB-11B7 1401/09/16 1401/09/27
6021035 مناقصه clock 3hr (NEED FORBOTTOMHOLE PRESSURE RECORDER AMERADA MECHNICAL GAUGE) 1401/09/16 1401/09/28
صفحه 1 از 1623