مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری نسبت به عملیات پیمانکاری بخش زراعی و باغی واحد شامل سم پاشی ، آبیاری، علف زنی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه سیال تکمیلی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه کلرورفریک مایع 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه Design, Engineering, Preparation of Drawings, Quality Assurance Plan (QAP), Manufacturing, Assembly, Inspection, Testing at Suppliers Works, Painting, Packing, Safe Delivery to purchasers site,... 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کلسیم کلراید- مقدار ۵۰۰۰kg 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه Blue Colour Tarpaulin (make Silpaulin, size: 24 feet x 18 feet & 120 GSM 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of M/s IOCL make Lubricants for Milling Group as per detailed specifications 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه SODA ASH LIGHT,,CONFORMING TO IS:251-1998,IN 50 Kgs GUNNY BAGS. Delivery Location: NFC HYDERABAD 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه منو اتیلن گلایکول 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY OF HIGH PRESSURE SEAMLESS STEEL OXYGEN CYLINDER OF 46.7 LTR & 10.45 LTR WATER CAPACITY AS PER TECHNICAL SPECIFICATION 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه MANUFACTURING, TESTING, PACKING AND SUPPLY OF 200 DEGREE CENTIGRADE HEAT RESISTANCE ALUMINUM PAINT AND SUITABLE THINNER (IN 20 LTRS PACK) AS PER IS: 13183-1991 AS PER ENCLOSED TECHNICAL SPECIFI... 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه نشاسته گندم 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۵.۰۰۰ تن چسب سیلیکات سدیم مایع به روش تولید گرم 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ۴ تن EDTA (ادتا) اتیلن دی آمین تترا استات سدیم(دوسدیم) مورد نیاز 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 500 کیلوگرم رنگ 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 3 تن پودر آلومینیوم کروی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری و حمل و تخلیه) کلرور فریک مایع 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه خرید انواع روغن، واسکازین، ضد یخ و گریس 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه ازت مایع 1400/10/29 1400/11/16
مناقصه خرید هیدرازین 55 درصد 1400/10/29 1400/11/04
صفحه 1 از 3271