مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری جایگاه CNG به منظور بهره برداری، نگهداری، سرویس و عرضه گاز به خودروها تحت قرارداد 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات ایستگاه آتش نشانی 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه واگذاری امور عملیات، انبار خدمات و نگهداری در ستاد نواحی و سوختگیری هواپیمایی 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه پیاده رو سازی بلوار 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه نصب 2300 عدد کنتور و 1140 عدد رگلاتور در سطح شهر و روستاهای تابعه شهرستان - احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه روستا - تهیه مصالح، حمل و ساخت ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی شهر 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه واگذاری تکمیل و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب جهت اتصال واحدهای تولیدی به تصفیه خانه 1400/09/16 1400/09/27
مناقصه اصلاح و بهینه سازی عوارض برق امورها 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه حجمی انبار و سوختگیری هواپیمایی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مجموعه رستوران 1400/09/15 1400/09/23
مناقصه نصب 2300 عدد کنتور،1140 عدد رگلاتور در سطح شهر 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه تهیه مصالح،حمل و ساخت ایستگاه 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه توسعه شهری شبکه فشار ضعیف 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه واگذاری اجرای دیواره حفاظتی خیابان 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری در زیر حوزه 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه تامین استاکر و جک پالت دستی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و 5000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه ساخت ونصب 300 علمک پراکنده و اجرای 8000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه ساخت و نصب 650 عدد علمک متمرکز و 50 عدد علمک پراکنده و 1000 متر شبکه 63 میلی متر حفره خالی در سطح 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستانهای ساری ،میاندرود،چهاردانگه،دودانگه و روستاهای تابعه 1400/09/15 1400/09/17
صفحه 1 از 2985