کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6627917
مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، اورهال کامل، سند بلاست و رنگ، به همراه تأمین متریال و ساخت هاپرها، داکتهای ارتباطی، نصب و راه اندازی تجهیزات کراشینگ و جمع آوری غبار با بگ فیلتر استان مرکزی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6621672
مناقصه خرید 215 عدد گسکت استان تهران 1402/03/16 1402/03/25
6635444 مناقصه تهیه فهرست بلند دستگاه مرکزی و پیگیری از اقدامات به عمل آمده و همچنین، براساس قانون برگزاری مناقصات، استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635440 مناقصه شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری کارکتان در شرایط بحرانی استان ایلام 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635438 مناقصه خرید 5 مجموعه رشته تکمیلی 7" × 3-1/2" × 5" (5K) به همراه خدمات نصب و رانش استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635430 مناقصه خرید 5 مجموعه رشته تکمیلی 7" × 4-1/2" × 5" (10K) به همراه خدمات نصب و رانش مورد نیاز اداره حفاری استان تهران 1402/03/18 1402/03/30
6635422 مناقصه ساخت قطعات آنالایزر SPLASH GUARD استان هرمزگان 1402/03/18 1402/04/07
6635385 مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تعویض هدوال آسیاب استان تهران، استان کرمان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635381 مناقصه خرید bently Nevada استان هرمزگان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635374 مناقصه خرید بلادر استان هرمزگان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635372 مناقصه خرید آنالایزر SIEMENSE MICROSAM استان هرمزگان 1402/03/18 1402/04/01
6635370 مناقصه خرید U- TUBE استان هرمزگان 1402/03/18 1402/03/30
6635359 مناقصه تأمین BOP PIPE RAMS دکل پارادایس استان بوشهر، استان تهران 1402/03/18 1402/03/24
6635307 مناقصه خرید BUTTERFLY VALVE “16 استان هرمزگان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635272 مناقصه خرید P/F : ”SISK MAIHK استان هرمزگان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635270 مناقصه خرید HYDRAULIC PULLER SET استان فارس 1402/03/18 1402/04/28
6635268 مناقصه تامین TUBE BUNDLE استان فارس 1402/03/18 1402/04/28
6635267 مناقصه خرید HYDRAULIC PULLER SET استان فارس 1402/03/18 1402/04/28
6635256 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید آنالایزرآنلاین 4 کاناله دودکش بویلرها استان بوشهر 1402/03/18 1402/03/27
6635188 مناقصه تامین رنگ سنج استان فارس 1402/03/18 1402/04/28
صفحه 1 از 13779