مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6026918 مناقصه شستشوی نمای ساختمان ها 1401/09/17 1401/09/15
6025975 مناقصه لپک های استریل بیمارستانی سال 1401 1401/09/17 1401/09/19
6025955 مناقصه پروژه پوشش کامپوزیتی داخل مخزن C ذخیره میعانات 1401/09/17 1401/09/22
6025919 مناقصه البسه های استریل بیمارستانی 1401/09/17 1401/09/19
6025918 مناقصه البسه های غیر استریل بیمارستانی 1401/09/17 1401/09/19
6025705 مناقصه اجرای عملیات نیرو رسانی 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025673 مناقصه اجرای شبکه و نصب انشعاب 1401/09/17 1401/09/24
6025603 مناقصه اجرای عملیات پاکسازی سطوح معبر با سند بلاست 1401/09/17 1401/09/21
6025602 مناقصه طراحی خر ید نصب و راه اندازی سیستم INTRAPLANT PAGING مربوط به واحدهای نفتای سبک و ایزومریزاسیون 1400 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025599 مناقصه خرید فوق روان کننده 1401/09/17 1401/09/21
6025591 مناقصه کرایه تراک میکسر جهت پروژه های سازمان عمران 1401/09/17 1401/09/28
6025471 مناقصه ی اجرای کانال بتنی سرپوشیده با سقف بتن مسلح(کانال دفع ابهای سطحی) 1401/09/17 1401/09/23
6025387 مناقصه خرید پره ثابت ردیف اول و دوم توربین واحد GEF5 نیروگاه گازی 1401/09/17 1401/09/19
6025304 مناقصه خرید البسه های غیر استریل بیمارستانی سال 1401 1401/09/17 1401/09/19
6025302 مناقصه خرید البسه های غیر استریل بیمارستانی 1401/09/17 1401/09/19
6025300 مناقصه البسه های استریل بیمارستانی 1401/09/17 1401/09/19
6025033 مناقصه عملیات اجرایی بارگیری و حمل مصالح سنگی و خاکی و تخلیه در محل دپو 1401/09/17 رجوع به آگهی
6024906 مناقصه خرید پرهای ثابت ردیف اول و دوم توربین واحدهای GEF5 1401/09/16 1401/09/17
6024868 مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 16 سامانه ثبت تخلف سرعت برای 4 خط عبوری 1401/09/16 1401/09/24
6024793 مناقصه خرید 2 نوع دستگاه کنترلی- تامین 3 نوع قطعه صنعتی 1401/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6730