مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید نوار سه لایه، نوار دو لایه و پرایمر 1398/06/04 1398/06/09
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی کلیه ساختمان های ادارات کل مرکزی ، مدیریت های شعب و شعب استان ها و... 1398/06/04 رجوع به آگهی
عملیات ساختمانی احداث ساختمان دیسپاچینگ 1398/06/03 1398/06/07
عملیات اجرایی برق رسانی از پست فوق توزیع به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی 1398/06/03 1398/06/07
واگذاری صدور بیمه نامه های دانشگاه 1398/06/03 1398/06/06
واگذاری خرید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی و سلف سرویس ساختمان مرکزی دان... 1398/06/03 1398/06/06
احداث پروژه تجاری و مسکونی 1398/06/03 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه محدود احداث زمین چمن مصنوعی 1398/06/03 1398/06/06
واگذاری عملیات انجام خدمات (تنظیف) به انضمام حفظ و نگهداری فضای سبز سایت ساماندهی، میدان مرکزی میوه... 1398/06/02 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9152