کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635375 مناقصه خرید تجهیزات امداد و نجات استان فارس 1402/03/18 1402/04/01
6635349 مناقصه خرید تجهیزات امداد و نجات استان فارس 1402/03/18 1402/04/01
6635270 مناقصه خرید HYDRAULIC PULLER SET استان فارس 1402/03/18 1402/04/28
6635268 مناقصه تامین TUBE BUNDLE استان فارس 1402/03/18 1402/04/28
6635267 مناقصه خرید HYDRAULIC PULLER SET استان فارس 1402/03/18 1402/04/28
6635254 مناقصه سه عنوان مناقصه شامل :تکمیل قسمتی از فاز 3 عملیات ابنیه و تاسیسات-مجتمع فرهنگی هنری -عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح استان فارس 1402/03/18 1402/03/27
6635241 مناقصه واگذاری اجرای عملیات فاز یک لوله گذاری استان فارس 1402/03/18 1402/03/25
6635188 مناقصه تامین رنگ سنج استان فارس 1402/03/18 1402/04/28
6635146 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب وذهاب بیمارستان اعصاب وروان (دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) استان فارس 1402/03/18 1402/03/20
6635097 مناقصه خرید مقدار تقریبی 90 تن آرماتور سایزهای 16 و 32 استان فارس 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635090 مناقصه واگذاری پروژه بهسازی اتوبان استان فارس 1402/03/18 1402/03/24
6635068 مناقصه طراحی ، پیاده سازی و خدمات پشتیبانی نرم افزار جامع استان فارس 1402/03/18 1402/03/29
6635048 مناقصه خرید کابل LINE PIPE CARBON STEEL استان فارس 1402/03/18 1402/04/06
6635028 مناقصه خرید تجهیزات و دستگاه های ورزشی شامل 42 مورد ترید میل باشگاهی مدل MS80 یا GMOS یا IMPALS- دوچرخه ثابت مدل 5100 یا GMOS یا DH IMPALS استان فارس 1402/03/18 1402/03/31
6634978 مناقصه خرید PLATE استان فارس 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634820 مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور استان فارس 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634794 مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های مشاور استان فارس 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634769 مناقصه خرید سیم آرماتوربندی 1.5 - سیم قالب بندی 2.5 - سیم جوش 3 و سیم جوش 4 استان فارس 1402/03/18 1402/03/22
6634763 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه حمل و نقل اداری کارکنان استان فارس 1402/03/18 1402/03/27
6634539 مناقصه اجرای عملیات عمرانی شامل بیس و آسفالت و اجرای کانیوا معابر شهر استان فارس 1402/03/18 1402/03/24
صفحه 1 از 7088