مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای پروژه ها در قالب طرح اقدام ملی با کاربری مسکونی 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه خدمات مورد نیاز مگنتوتلوریک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه دستگاه OCT شبکیه چشم 1400/02/05
مناقصه عملیات بهسازی و زیرسازی معابر 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث زورخانه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی با ملحقات 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه انواع فیلترهای نیروگاه گازی 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای خمات(امورمربوط به تاسیسات وتنظیفات وفضای سبز) 1400/02/05
مناقصه انجام اجرای اسکلت 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خط انتقال و نصب ایستگاه و صاعقه گیر 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه پروژه عملیات تکمیل پارک 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل فضای پشتیبانی بخش عمل های جراحی بیمارستان 1400/02/05
مناقصه واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام عملیات پروژه بازسازی آپارتمان ها 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور تاسیسات آب حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب با کارگر فنی 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه اجرای اسکلت هسته مرکزی دیوار پیرامونی و برجکهای نگهبانی 1400/01/30 1400/02/05
صفحه 1 از 5620