مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993147 مزایده فروش 83 راس دام مازاد ترکیب جنسی وسنی مختلف 1401/09/07 رجوع به آگهی
5993141 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و جو به مقدار وزنی 24195 کیلوگرم 1401/09/07 رجوع به آگهی
5993106 مزایده فروش تعداد 2000 قطعه جوجه یکروزه گوشتی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5992516 مزایده محصولات کشاورزی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5991311 مزایده آلایشات دامی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5990758 مزایده فروش حدود 100 تن علوفه درجه یک مزرعه 1401/09/07 رجوع به آگهی
5990175 مزایده فروش 80 راس گوساله نر 1401/09/07 1401/09/09
5990173 مزایده تعدادی ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی، ماده گاو آبستن داشتی گوساله نر (شیرخوار و قطع شیر)، تلیسه غیر باردار و فری مارتین و تلیسه باردار 1401/09/07 رجوع به آگهی
5989936 مزایده فروش 50 قطعه شتر مرغ پروار 1401/09/07 رجوع به آگهی
5989926 مزایده فروش تعدادی از دام ها : 510 راس میش بومی - 122 راس بره شیرخوار - 200 راس برده نر - 200 راس بره ماده 1401/09/07 رجوع به آگهی
5989852 مزایده اجارهمیدان عواید دواب شهرداری - هر راس گاو- گاومیش - اسب و قاطر - هر راس گوسفند و بز 1401/09/07 رجوع به آگهی
5986431 مزایده فروش تعداد 12 راس جوانه بالای 500 کیلوگرم 1401/09/06 1401/09/09
5986083 مزایده فروش دام زنده مازاد 1401/09/06 1401/09/16
5985771 مزایده فروش بره پروای و میش حذفی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5985624 مزایده فروش ذرت دانه ای خشک به میزان حدودا 250 تن 1401/09/06 1401/09/09
5983793 مزایده فروش تعداد 8 راس میش بالغ 1401/09/05 1401/09/23
5982318 مزایده فروش دو راس اسب نر به رنگ های سفید با وضع جسمانی بسیار ضعیف 1401/09/05 رجوع به آگهی
5982094 مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیرباردار کشتارگاهی و گوساله نر قطع شیر 1401/09/05 1401/09/13
5981999 مزایده فروش 20 راس جوانه پرواری واحد دامداری 1401/09/05 رجوع به آگهی
5978987 مزایده تعدادی ماده گاو غیر آبستن کشتارگاهی ماده گاو آبستن ،داشتی گوساله نر شیر خوار 1401/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 519