مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش چوت تنه درخت پرتقال و نارنگی و فروش 6 راس گاو 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش 220 راس بره نر و ماده ( 100 راس بره نر، 100 راس بره ماده و 20 راس میش ) 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش دام مازاد 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین و دو رگ - گاو غیر آبستن کشتارگاهی - تلیسه فری مارتین... 1398/12/01 1398/12/11
فروش به تعداد 30 راس گاو مازاد 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گاوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر، گاو آبستن ( داشتی) گاوغیر آبستن (کشتارگاهی) و تلی... 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش دام - تعدادی از دامهای خود شرح دامهای قابل فروش - چند راس گاو غیز آبستن غیر اقتصادی - چند راس... 1398/11/29 1398/12/11
فروش 50 راس بره نر پرواری 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش مرغ پیر شرکت سیمرغ - تعداد 85000 قطعه مرغ پیر با میانگین وزن 1/6 کیلوگرم مزرعه یک 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد 50 راس گوساله نر شیرخوار و تعداد 10 راس گوساله نر از شیر گرفته و تعداد 30 راس ماده گاو و... 1398/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 580