کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100614 مزایده فروش ضایعات استان فارس 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100022 مزایده فروش دو راس گاو نر و ماده استان خوزستان 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099102 مزایده فروش تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، گوساله نر شیرخوار هلشتاین، گوساله نر قطع شیر هلشتاین، گوساله نر دورگ ، گوساله ماده دورگ و گاو آبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1403/03/24 1403/04/03
8098692 مزایده گوسفند (بره نر) با وزن حدودی 35 کیلوگرم - بره نر با وزن حدودی 35 کیلوگرم - شرح در پیوست (حتما مطالعه شود) استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098671 مزایده گوسفند (میش ماده) با وزن حدودی 35 کیلوگرم - میش ماده با وزن حدودی 35 کیلوگرم استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098571 مزایده فروش کلش جو در سطح 10 هکتار - فروش کاه وکلش اراضی جو استان خراسان جنوبی 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098568 مزایده گوسفند (شیشک ماده) با وزن حدودی 30 کیلوگرم - شیشک ماده با وزن حدودی 30 کیلوگرم استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8097927 مزایده فروش آلایشات خوراکی وغیرخوراکی(کله،سیرابی،جگرسفید،زینگ،استخوان وپوست گوساله نربه متوسط وزن450کیلوگرم استان اردبیل 1403/03/24 رجوع به آگهی
8095675 مزایده فروش 50 راس بره نر(توقلی) با وزن متوسط وزن 50 کیلوگرم استان اردبیل 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094954 مزایده حراج ضایعات بوجاری گندم و جو استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094951 مزایده حراج ضایعات گندم نیم دانه 18000 کیلو استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094946 مزایده حراج ضایعات جو نیم دانه 5000 کیلو استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094343 مزایده فروش تعداد 35 راس بز ماده حذفی - فروش تعداد 35 راس بز ماده حذفی استان کرمان 1403/03/23 1403/03/29
8093275 مزایده فروش تعداد 100 راس تلیسه آبستن استان اصفهان 1403/03/23 رجوع به آگهی
8091066 مزایده فروش نقدی تعداد 15 راس دام سبک از نژاد مختلف استان مرکزی 1403/03/22 رجوع به آگهی
8089769 مزایده فروش تعداد 5راس بزغاله که 3راس نر و 2راس ماده و دو راس بز شیری استان اصفهان 1403/03/22 1403/03/26
8088280 مزایده آلایش حاصل از دام سبک کشتارگاه مزرعه نمونه استان خراسان رضوی 1403/03/22 رجوع به آگهی
8088129 مزایده فروش اقلام مشروحه: گاو غیر آبستن کشتارگاهی - گوساله نر شیر خوار نژاد هلشتاین - گوساله نر قطع شیر نژاد هلشتاین - کود دامی استان خوزستان 1403/03/22 1403/03/29
8088102 مزایده فروش دام تعداد 71 رأس گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و تعداد 100 رأس تلیسه آبستن و تعداد 13 رأس تلیسه کشتارگاهی استان مرکزی 1403/03/22 1403/03/27
8086075 مزایده فروش گاو هنرستان کشاورزی آموزش و پرورش - فروش گاوه نر - فروش دو راس گاو زنده(یک راس نر و یک راس ماده )هنرستان استان مازندران 1403/03/22 1403/03/31
صفحه 1 از 651