مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 34900 قطعه مرغ مادر گوشتی و 2500 قطعه خروس 1398/02/04 رجوع به آگهی
تعداد یک راس اسب مادیان نژاد کرد با حدود سن 10 تا 12 ساله 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش گوساله نر سبک ، گوساله ماده گاو شیری آبستن و تلیسه آبستن 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش حدود 69394 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور برنج درجه یک 1398/02/04 1398/01/22
فروش تعداد حدود 40 راس گوساله نر شیر گرفته آماده پروار (با میانگین وزن حدود 100 تا 150 کیلوگرم) 1398/02/03 رجوع به آگهی
5 راس میش به همراه پنج راس بره نوزاد 1398/02/02 1398/02/14
فروش یک راس مادیان به نام ریوناس و به رنگ کرنگ و پیشانی سفید دارای 8 سال سن و تعداد 4 زایش 1398/02/02 1398/03/11
فروش دام ـ فروش تعدادی گاو آبستن داشتی، گاو ماده غیرآبستن کشتارگاهی، تلیسه غیرآبستن و گوساله نر (شیر... 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گاو آبستن داشتی، تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی تلیسه غیر باردار کشتارگاهی، تعدا... 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از دامها ـ گاو آبستن ـ گاو غیرآبستن کشتارگاهی ـ تلیسه غیرباردار کشتارگاهی و .... 1398/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 476