مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
13 راس گوساله شیری, 3 الی 5 ماهه خود بصورت یکجا 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین ـ اقلام ضایعاتی 1397/12/02 1397/12/12
فروش دام های تعدادی گاو آبستن داشتی و گاو غیر آبستن کشتارگاهی و تلیسه غیر باردار و فری مارتین و گوسا... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش تعداد 25 راس گوساله نر عادی و ممتاز داشتی 2 تا 4 ماهه نژاد هلشتاین مازاد بر نیاز واحد گاوداری خ... 1397/12/02 1397/12/09
فروش تعداد 3 راس گاو باشیردهی 23 لیتر در شبانه روز و3-4 ماه آبستن 1397/12/01 1397/12/22
فروش تعداد 150 راس گاو غیرآبستن حذفی (کشتارگاهی) 1397/12/01 رجوع به آگهی
تعدادی گوساله نر شیر خوار 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد 25 راس گوساله نر عادی و ممتاز داشتی 2 تا 4 ماهه نژاد هلشتاین مازاد بر نیاز واحد گاوداری و... 1397/12/01 1397/12/09
فروش تعداد 220 راس دام (گاو و گوساله) 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش دام - گاو آبستن داشتی، گاو غیرآبستن کشتارگاهی، تلیسه باردار و گوساله نر پرواری 1397/12/01 1397/12/12
صفحه 1 از 464