مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 70 تن یوجه مرغوب 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش گندم و جو مخلوط (حدود ۴ تن گندم و ۱/۵ تن جو) 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 900 بسته کلش جو 1400/04/29 1400/05/02
مزایده فروش گوساله (نر پرواری) 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی و جوانه نر کشتارگاهی 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3700 تن محصول کنجاله کلزا 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 راس گاو شیری 1400/04/27 1400/05/24
مزایده یک راس اسب نریان سیلمی با فنوتیپ نژاد - یک اسب مادیان به رنگ طلایی 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده کلش بسته بندی شده اراضی گندم 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های خود 1400/04/28 1400/05/11
مزایده فروش مرغ مادر( پایان دوره) 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده کرایه خودروی وانت با راننده 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده کرایه خودروی وانت با راننده 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده جوانه 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 63 راس دام زنده اصیل 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش کاه و کلش غلات 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش مرغ مادر (پایان دوره) 1400/04/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 397