مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مواد حاصل از بوجاری بذر گندم درجه یک نیم دانه و درجه دو خاکه و کاه و کزل 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده گوساله نر 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام مازاد 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۵۰ بره پرواری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۱۲۰ تن انواع ماهی پرورشی گرمابی شامل (فیتوفاک، بیگهد، کپور و آمور) 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات گندم جو -کاه 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوساله هولشتاین 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 54 راس گاو شیری-گوساله و تلیسه 1400/10/27 1400/11/02
مزایده فروش تعداد ۱۰۰ راس از گوساله های نر قطع شیر سیمنتال خالص 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده گاو شیری، گوساله و تلیسه 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده کشت یونجه و اسپرس به مساحت 2/3 هکتار 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش: - آلایش غیر خوراکی (خرخره، زردپی و مغز نخاعی گاوی) 1400/10/26 1400/11/05
مزایده -گوساله نر شیرخوار نژاد هلشتاین -گوساله نر قطع شیر نژاد هلشتاین -گاو غیر آبستن کشتارگاهی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 30 راس جوانه با میانگین وزن تقریبا 550 کیلوگرم 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده اصلاحیه فروش دام شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده یک رأس اسب 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده یک راس گاو به شماره شناسه 129096377 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 441