مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
سه راس بره گوسفند و .... 1399/08/10 1399/09/12
یک راس اسب با مشخصات تیله مگسی سن حدود 14سال بدون پرونده دامپروری ودامپزشکی 1399/08/08 1399/08/25
فروش گاو و تلیسه حذف مدیریتی، جوانه پرواری زنده، گوساله سبک وزن و تلیسه آبستن ، بره نرپرواری زنده 1399/08/10 رجوع به آگهی
- فروش گاو شیری 1399/08/08 رجوع به آگهی
فروش گوساله نر پرواری 9 تا 104 روزه - گوساله نر پرواری 107 تا 287 روزه - گوساله نر پرواری 289 تا 394... 1399/08/08 رجوع به آگهی
فروش گاوهای حذفی اجباری کشتارگاهی اعم از زنده و تودل شده 1399/08/07 1399/08/11
فروش یک راس بز 1399/08/05 رجوع به آگهی
فروش فرش سه قلعه پنجاه عیاق - پانزده کیلو مس - ده رأس گوسفند بز بلانتاج و ... 1399/08/06 1399/08/29
فروش حدود ۱۷ راس گاو ماده حذفی و ۱۰ راس گوساله نر کشتاری و ۱۵ راس نر شیرخوار را از طریق مزایده 1399/08/07 رجوع به آگهی
فروش 400 راس گوساله 1399/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 682