مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش محصول یونجه ، جو و کلش 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش تعدادی دام : - تعدادی گوساله نر شیر خوار 15 روزه - تعدادی گوساله نر قطع شیر - تعدادی گاو آبستن... 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش 5300 قطعه مرغ زنده 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش یونجه چین دوم 25 هکتاری 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع زمین زراعی همچنین یک با اصطبل به همراه یک راس اسب و ا... 1399/04/12 رجوع به آگهی
فروش تعداد 30 راس گاو دامداری خود 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش فرش جوشقان 6 متری یک تخته - 12 کیلو مس ساخته شده ( به ارزش کارشناسی 113200000 ریال ) - 2 مثقال... 1399/04/11 1399/04/25
یک راس میش زاییده با بره 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش 200 قطعه مرغ و خروس تخم گذار بومی بالغ 2 ساله زنده خزک - تخم مرغ محلی خزک 1399/04/12 1399/04/23
گندم و جو 1399/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 627