مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد 180 راس گوسفند 1401/04/12 1401/04/20
مزایده فروش میزان ( هشتاد) 80 تن یونجه پرس خود در مزرعه 1401/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود هشت هزار کیلو گرم جو 1401/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 5000 کیلو گرم کاه جو 1401/04/12 رجوع به آگهی
مزایده برون سپاری جمع آوری روده حرام ،دنبلان و نرینه گاوی کشتارگاه نیمه صنعتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام (گاو، تلیسه، تلیسه فری مارتین مازاد) 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری برون سپاری جمع آوری روده حرام و دنبلان و نرینه گاوی کشتارگاه 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم چهار پایه اهنی - تلویزیون- بخاری- جاروبرقی - تخت اهنی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده حذف علف های هرز به وسیله دام و احشام (چرای دام) 1401/04/09 1401/04/25
مزایده فروش یک قطعه زمین دیم - زمین آبی 1401/04/09 1401/04/28
مزایده فروش تعداد4 گوسفند 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش میزان 40 راس گوسفند 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 280 تن ذرت علوفه ای 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروش حدود 40 تن یونجه بسته بندی شده در محل 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش مادیان نژاد دره شوری که مادر مادیان مورد نظر نیز شیدا ریاحی می باشد و رنگ مادیان قارا گهر و .. 1401/04/08 1401/04/26
مزایده تعداد 180 راس گوسفند 1401/04/08 1401/05/03
مزایده پیش فروش محصول یونجه دانشگاه 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 120 تن تریتیکاله تولید مزارع 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده مواد حاصل از بوجاری سویا 1401/04/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 481