مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش گوساله 1400/01/26 1400/01/30
مزایده فروش گوساله نر شیری 1400/01/26 1400/01/30
مزایده فروش راس گوساله نر پروار 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی دام مازاد 1400/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد گوساله نر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش لاشه های گاو سرزده، حذف زنده اضطراری و میش زنده 1400/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو رأس گوسفند در محدوده سنی 4 و5 سالگی 1400/01/25 1400/02/12
مزایده مواد حاصل از بوجاری سویا 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده ماده گاو حذفی 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش راس دام 1400/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام - - گاو آبستن داشتی - تعدادی گاو غیر آبستن - تلیسه باردار نژاد هلشتاین - تلیسه باردار نژاد گوشتی - گوساله غیر باردار و فری مارتین 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش 50 راس دام گوسفندی و 50 راس بره پرواری 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های مازاد خود وآهن آلات مستعمل 1400/01/26 1400/02/07
مزایده فروش گوساله 1400/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۷۰۰ راس گوساله نر شیری با میانگین وزنی ۱۵۰ کیلو گرم 1400/01/25 1400/01/30
مزایده فروش حدود 170 راس گوساله نر پروار شده 1400/01/25 1400/01/30
مزایده فروش تعدادی از دام مازاد 1400/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد شش راس گاو شیری 1400/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام سبک 1400/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از دام های حاوی ژن 1400/01/24 1400/01/29
صفحه 1 از 375