کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7088613 مزایده فروش علوفه و برگ درختان استان آذربایجان شرقی 1402/07/04 رجوع به آگهی
7087994 مزایده فروش تعداد 6 راس ماده گاو حذفی استان خراسان جنوبی 1402/07/04 1402/07/09
7087321 مزایده فروش 50 راس تلیسه آبستن نژاد هلشتاین و حدود 90 راس گوساله شیرخوار استان تهران 1402/07/04 1402/07/08
7086777 مزایده فروش یک راس اسب نریان استان اصفهان 1402/07/04 1402/07/18
7085770 مزایده فروش دام های حذفی خود استان آذربایجان غربی 1402/07/04 رجوع به آگهی
7085760 مزایده فروش تعدادی - از گوساله های نر دامهای غیر اقتصادی و همچنین تلیسه های آبستن مازاد و دامهای حذفی اظراری استان آذربایجان غربی 1402/07/04 رجوع به آگهی
7085422 مزایده یک سر اسب نریان نژاد عرب -یک سر نریان دو خون استان یزد 1402/07/04 1402/07/30
7073660 مزایده فروش تعداد 6 رأس گاو نر از نژاد هلشتاین خود استان تهران 1402/07/03 رجوع به آگهی
7073431 مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله نرقطع شیر گاو غیر آبستن کشتارگاهی) ، تلیسه آبستن داشتی و تلیسه غیر آبستن (کشتارگاهی ) استان کرمانشاه 1402/07/03 رجوع به آگهی
7073092 مزایده فروش دام های تولیدی خود شامل : گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر - گاوغیر آبستن کشتارگاهی - گاو آبستن - تلیسه غیر باردار و فری مارتین - گوساله نر شیر خوار گوشتی - گوساله نر قطع شیر گوشتی استان خراسان رضوی 1402/07/03 رجوع به آگهی
7073085 مزایده فروش دام استان قزوین 1402/07/03 رجوع به آگهی
7073083 مزایده فروش تعدادی دام گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیر باردار کشتار گاهی گوساله نرهلشتاین قطع شیر و شیرخوار و گاو آبستن داشتی استان آذربایجان شرقی 1402/07/03 1402/07/09
7073042 مزایده فروش تعداد 9450 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/07/03 رجوع به آگهی
7072818 مزایده فروش حدود 150 راس تلیسه سمینتال (پای کل) ، حدود 60 راس گاو شیری آبستن و حدود 60 راس گاو شیری غیر آبستن استان البرز 1402/07/03 رجوع به آگهی
7072406 مزایده فروش یونجه بسته بندی شده به تعداد 800 بسته سایز 70 استان اردبیل 1402/07/03 رجوع به آگهی
7072373 مزایده حراج یونجه خشک استان سمنان 1402/07/03 رجوع به آگهی
7071705 مزایده تعداد 14 راس دام توقیفی، تعداد 1 راس قوچ بالغ به وزن تقریبی 80 کیلوگرم ، 1 راس قوچ استان اردبیل 1402/07/03 رجوع به آگهی
7071124 مزایده فروش تعداد 6 رأس گاو نر از نژاد هلشتاین استان تهران 1402/07/03 رجوع به آگهی
7068212 مزایده فروش مقدار 5000پنج هزار تن تن ملاس چغندر تولیدی کارخانه قند استان اردبیل 1402/07/01 رجوع به آگهی
7068058 مزایده حراج 39 راس بز و بزغاله استان خراسان جنوبی 1402/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 585