مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده توقیف 3 راس اسب 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۱۰۰ راس گوساله نر پرواری 1400/07/29 1400/08/05
مزایده فروش یونجه پرس شده 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش بره نر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده حدود 50 راس گاو و تلیسه حذفی خود 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوساله نر قطع شیر و شیرخوار، 50 راس تلیسه فری مارتین و غیر باردار، 28 راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی، 21 راس گاو آبستن 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه تراکتور 1400/07/29 1400/08/18
مزایده فروش تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی تلیسه آبستن داشتی، تعدادی تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی، تعدادی گوساله نر قطع شیر 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی، جوانه نر کشتارگاهی، تلیسه غیر باردار کشتارگاهی 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام های مازاد1) گاو شیری آبستن داشتی ۲) گاو شیری غیر آبستن حذفی و کشتارگاهی ۳) گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و پرواری ۴) تلیسه غیر باردار حذفی کشتارگاهی و فری مارتین ۵) تلیسه آبستن 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 55 راس احشام ( بز ) 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش کاه غلات تولیدی خود 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوسفند (بز) 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 200راس گوسفند 1400/07/28 1400/09/03
مزایده فروش حدود ۴۰۰۰ تن ذرت علوفه تولید سال ۱۴۰۰ مزارع 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار سه هکتار به صورت علوفه 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام های حذفی و مازاد 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده حدود 164 تن انواع ماهی پرورشی گرمابی 1400/07/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 420