مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل دفن زباله به همراه دفن بهداشتی (لندفیل) 1399/12/12 رجوع به آگهی
فروش تعداد 392 عدد باطری مستعمل 1399/12/12 1399/12/14
اجاره اماکن ورزشی 1399/12/12 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 9.06 مترمربع ـ ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت 39.42 مترمربع 1399/12/12 رجوع به آگهی
فروش 3 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز و خارج از رده 1399/12/12 رجوع به آگهی
فروش خودروی سواری پژو 405 1399/12/12 رجوع به آگهی
فروش خودرو سواری پراید 1399/12/12 رجوع به آگهی
فروش خودرو سواری پژو 405 1399/12/12 رجوع به آگهی
فروش تعداد 26 مخزن هوایی فلزی مستعمل و فرسوده 1399/12/12 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ ملک مسکونی به شماره پلاک ثبتی 3363/101 به مساحت 127 مترمربع 1399/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 839