مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک باب مغازه پلاک 867/1 یک فرعی از هشتصد و شصت و هفت اصلی به مساحت 69/90 مترمربع 1398/03/04 رجوع به آگهی
تعداد یک دستگاه خودروی سنگین و تعداد 19 دستگاه خودروی سبک 1398/03/04 رجوع به آگهی
واگذاری یکباب واحد مسکونی به مساحت 122 مترمربع 1398/03/04 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین پلاک هشت هزار و هشتصد و شصت و چهار فرعی از سه اصلی دارای 242 متر مربع عرصه 1398/03/04 رجوع به آگهی
فروش مقداری ضایعات فلزی و کالاهای اسقاطی 1398/03/04 رجوع به آگهی
تعداد یک دستگاه خودروی سنگین و تعداد 20 دستگاه خودروی سبک 1398/03/04 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین واقع در قطعه پنج دیر به مساحت 516متر مربع و... 1398/03/01 1398/03/28
فروش شیشه سکوریت، رفلکسی و ورق پلی کربنات 1398/03/02 رجوع به آگهی
بشکه های 220 لیتری فلزی مستعمل- بشکه های 220 لیتری پلاستیکی مستعمل - ضایعات و آهن آلات قراضه از قبیل... 1398/03/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 478/56 مترمربع پلاک 3352/962 دارای دو قسمت اعیانی است یک طبقه به مس... 1398/03/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 485