مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام به روز رسانی نقشه های خام و تهیه نقشه خط سیر در سطح استان خراسان شمالی 1400/10/30 1400/11/03
استعلام انجام خدمات معالعات ارزیابی و ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای ساختمان 1400/10/29 1400/11/05
استعلام مقاوم سازی - تولید، انتقال و توزیع برق 1400/10/29 1400/11/03
استعلام خدمات مشاوره استقرار سیستم های مدیریتی 1400/10/29 1400/11/03
استعلام توسعه کیفی مراکز موجود در مجاورت دادگاههای خانواده 1400/10/29 1400/11/02
استعلام واگذاری انجام عملیات نقشه برداری 1400/10/29 1400/11/05
استعلام انجام عملیات آماده سازی، برشکاری، جوشکاری لوله و سازه های سبک 1400/10/29 1400/11/04
استعلام خرید خدمات مشاوره جهت مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه های ابنیه فنی 1400/10/29 1400/11/03
استعلام انتخاب مشاور بابت طراحی و براورد هزینه فول اضطراری کردن برق 1400/10/29 1400/11/03
استعلام هزینه های پشتیبانی نمایشگاه بین المللی 1400/10/29 1400/11/02
استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو 1400/10/29 1400/11/17
استعلام انجام خدمات پشتیبانی 1400/10/29 1400/11/02
استعلام مشاوره امنیت، زیرساخت و داده همراه با تست نفوذ (جهت 30 دستگاه SWITCH و 10 دستگاه ROUTER) 1400/10/29 1400/11/02
استعلام عملیات نقشه برداری حوزه استحفاظی باغات 1400/10/29 رجوع به آگهی
استعلام چهارمین مرحله مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه میکروژئولوژی سد 1400/10/29 1400/11/04
استعلام چهارمین مرحله مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه میکروژئولوژی سد 1400/10/29 1400/11/04
استعلام انتخاب مشاور پروژه مطالعات لایروبی بندر 1400/10/29 1400/11/09
استعلام مشاوره امنیت هما ، زیرساخت و داده 1400/10/29 1400/11/03
استعلام خدمات مشاوره ارزیابی وضعیت دکل خط انتقال برق و تهیه طرح اصلاحی مورد نیاز 1400/10/29 1400/11/02
استعلام انتخاب ناظر فنی ذیصلاح وتوانا به جهت خوشه سنگ تزیینی ساختمان 1400/10/29 1400/11/03
صفحه 1 از 1454