مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام تست کنترل کیفی و گاز کروماتو گرافی روغن ترانسها و راکتورهای استان 1400/05/02 1400/05/09
استعلام انجام خدمات تعمیراتی ( برقی ، مکانیکی و ابزاردقیقی) جهت نواقص RSE TOURS 1400/05/02 1400/05/06
استعلام تامین نیرو مشاور فضای سبز پارک علم و فناوری 1400/05/09
استعلام برق 1400/05/09
استعلام انجام آزمایشهای مقاومت مصالح و کنترل کیفیت پروژه های عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی 1400/05/05
استعلام نظارت براجرای عملیات پروژه های ساختمانی 1400/05/09
استعلام نظارت فنی بر عملکرد پیمانکار تست و بازدید لوازم اندازه گیری مشترکین سه فاز و تکفاز 1400/05/02 1400/05/05
استعلام نظارت نقشه برداری 1400/05/06
استعلام نظارت معماری 1400/05/06
استعلام تهیه نقشه utm 1400/05/06
استعلام پروژه مقاوم سازی مرکز مدیریت واورژانس 1400/05/06
استعلام اسکلت بتنی 1400/05/06
استعلام نظارت تأسیسات مکانیکی و برقی 1400/05/06
استعلام ممیزی فنی 1400/05/11
استعلام مشاوره جهت طراحی و مطالعات سیستم تهویه مطبوع (تهویه،سرمایش و گرمایش) کل بیمارستان 1400/05/11
استعلام طرح کنترل ونظارت برتردد وسایل نقلیه (استقراری ایام خاص).شرکتهای بازرسی 1400/05/05
استعلام تهیه نقشه ساختمان، محوطه و حصار ساختمان 1400/05/05
استعلام برداشت اطلاعات پلاک شهری -بهنگام سازی و خطایابی کدهای پستی و نصب پلاک تلفیقی کد پستی و پلاک شهری 1400/05/02 1400/05/05
استعلام بها جهت : نظارت(کارگاهی و عالیه)بر اجرای پروژه تکمیل ساختمان فرمانداری 1400/05/02 1400/05/09
استعلام استعلام قیمت بازنگری و اصلاح نقشه های مرکز رشد 14005 1400/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1212