مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام طرح نظارت و کنترل وسایل نقلیه ایام خاص 1400/07/29 1400/08/04
استعلام بهره برداری از خدمات نظارت استقراری 1400/07/29 1400/08/04
استعلام مطالعات استحصال آب از پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی 1400/07/29 1400/08/05
استعلام سرویس و تعمیر مکانیزم فلوتینگ ساکشن مخزن گازوئیل A ۲- 1400/07/29 رجوع به آگهی
استعلام تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی( زراعی و باغی) 1400/07/29 1400/08/04
استعلام بررسی باستان شناسی سواحل شمال 1400/07/29 1400/08/03
استعلام پروژه تهیه طرح معماری و تاسیسات ساختمان اداری جدید شهرداری و اجرای آن 1400/07/29 1400/08/04
استعلام نگهداری و پشتیبانی وبروزرسانی وب سایت و طراحی بخش های جدید 1400/07/29 1400/08/04
استعلام انجام خدمات کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 1400/07/29 1400/08/05
استعلام مشاوره جهت خدمات کارشناسی در زمینه های مالی و آموزشی 1400/07/29 1400/08/04
استعلام خدمات کارشناسی و مشاوره ای در زمینه تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه تاسیسات برقی و مکانیکی 1400/07/29 1400/08/03
استعلام اجرای دورههای آموزشی(Drilling well control) کنترل فوران چاه 1400/07/29 1400/08/04
استعلام ارائه خدمات دوره آموزشی کنترل فوران چاه (Well Intervention perssure control) درسطح چهار 1400/07/28 1400/08/04
استعلام انجام آزمایشات کیفی آب سطحی و زیرزمینی 1400/07/28 1400/08/05
استعلام طراحی ،تغییر نقشه معماری و شرح کار ابنیه و تاسیسات برق و مکانیکی 1400/07/28 1400/08/05
استعلام ارزیابی محصولات شرکتهای عضو جهت رونمایی در اجلاس 1400/07/28 1400/08/03
استعلام نرم افزار سیستم جامع آموزش منابع انسانی 1400/07/28 1400/08/04
استعلام تجدید استعلام ایمن سازی جاده اختصاصی فرودگاه و مسیرهای پیرامونی 1400/07/28 1400/08/05
استعلام مطالعه تهیه گزارش مدیریت زیست محیطی (EMP) بهسازی محور 1400/07/28 1400/08/03
استعلام برون سپاری آموزش های مهارتی شاخه کار و دانش 1400/07/28 1400/08/03
صفحه 1 از 1322