کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7726630
ویژه
استعلام قیمت خرید 4 دستگاه تست ترپ Pocket Trap man بند TVL استان کرمانشاه، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1402/12/15
7736651 استعلام قیمت خرید 200 عدد سطل زباله سنگی با طرح حکاکی CNC بر روی سنگ و مخزن فلزی استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/14
7736552 استعلام قیمت نوسازی و بهسازی ساختمان اداری استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/14
7736473 استعلام قیمت خرید3کیس و 1عدداسکنر و1عددچاپگر استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/14
7736368 استعلام قیمت خرید قطعات بتنی استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/14
7736365 استعلام قیمت خرید و حمل بیس و ماسه استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/14
7736293 استعلام قیمت فیله خالص مرغ بدون استخوان 450 کیلوگرم و 450کیلو گرم ران بدون کمر استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/15
7736292 استعلام قیمت خرید شیر یک لیتری کم چرب استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/13
7736236 استعلام قیمت گاز طبی غیر استریل 16 لایه 2000بسته استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/14
7736235 استعلام قیمت دستکش جراحی بدون پودر سایز 6/5 دستکش جراحی بدون پودر سایز 7 استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/14
7736232 استعلام قیمت سرنگ اینفلیتور بالن پزشکی استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/13
7736153 استعلام قیمت سوند نلاتون سایز 10 مشکی سوند نلاتون سبز سایز 14 سوند نلاتون نارنجی سایز16 استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/14
7736152 استعلام قیمت سرنگ انسولین سه تیکه استان کرمانشاه 1402/12/11 1402/12/14
7735800 استعلام قیمت تعمیر و نگهداری سدهای استان کرمانشاه استان کرمانشاه 1402/12/10 1402/12/15
7735670 استعلام قیمت خرید 6600 متر کابل 6*4 مفتولی استان کرمانشاه 1402/12/10 1402/12/14
7735558 استعلام قیمت خرید صندلی و سطل زباله پارکی استان کرمانشاه 1402/12/10 1402/12/14
7735531 استعلام قیمت احیاء و غنی سازی جنگل با بذر گونه های جنگلی در سامان عرفی شروینه شهرستان جوانرود بر اساس متن قرارداد و اسناد پیوست استان کرمانشاه 1402/12/10 1402/12/17
7735463 استعلام قیمت مبدل استان کرمانشاه، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/12/10 1402/12/15
7735440 استعلام قیمت احیاء و غنی ساز یجنگل با بذر گونه های جنگلی در سامان عرفی سرخیدر شهرستان جوانرود استان کرمانشاه 1402/12/10 1402/12/17
7735430 استعلام قیمت کاغذ-خودکار....... استان کرمانشاه 1402/12/10 1402/12/13
صفحه 1 از 9647