مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام فعالیت های تنظیف ، ابدارخانه و دفتری 1400/05/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تکرار کننده ، بیسیم خودرویی و ثابت 1400/05/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت پروژه ساختمان اداری 1400/05/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محور 1400/05/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام تنظیفات 1400/05/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اسپیلیتی ولدولت در سایز های مختلف 1400/05/09
مناقصه SURFACE SAFETY VALVE 1400/04/31 1400/05/14
مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز و ایستگاه های شیر (بلودان و اتصالات) 1400/04/31 1400/05/05
مناقصه تامین تجهیزات و البسه ایمنی 1400/04/31 1400/05/26
مناقصه شناسایی تامین کنندگان برای تامین ماده Mineral Oil 1400/04/31 1400/05/09
مناقصه واگذاری فعالیت های جوشکاری 1400/04/31 1400/05/12
مناقصه واگذاری ساخت SET4 بسکت لعاب دار سمت COLD END ایر هیتر 1400/04/31 1400/05/12
مناقصه برونسپاری بهره برداری برق 1400/04/31 1400/05/04
مناقصه اجرای مقاوم سازی خطوط لوله آسیب دیده 1400/04/31 1400/05/06
مناقصه بهره برداری از تاکسی بیسیم تجدید - نگهداری و پشتیبانی شبکه روشنایی سطح شهر 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات انجام سرویس دهی رفت و آمد پرسنل 1400/04/31 1400/05/03
مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات تعمیرات و بهره برداری سایت 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات و البسه ایمنی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه کنترل کیفی پروژه های عمرانی و انجام آزمایشگاه مکانیک خاک 1400/04/29 1400/05/17
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محورها- احداث دور برگردان 1400/04/29 1400/05/04
صفحه 1 از 72818