مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه کارشناس اداری ستاد دانشکده و سایر واحدهای تابعه 1400/08/01 1400/08/05
مناقصه خرید یک دستگاه راد میل 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه مشاوره و پیاده سازی نظام مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات براساس مدل بومی سازی شده (ITIL و COBIT) 1400/08/01 1400/08/08
مناقصه خرید و نصب دکل خود ایستا 30 متری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی ستاد وشهرستانهای تابعه 1400/08/01 1400/08/08
مناقصه امور حمل و نقل 1400/08/01 1400/08/05
مناقصه واگذاری عملیات عمرانی احداث جایگاه سوخت مجتمع خدماتی رفاهی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه سنجش تراکم استخوان 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات محوطه سازی فاز 1 مجتمع خدماتی رفاهی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات سفتکاری و زیرکار تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان خدمات رانندگان مجتمع خدماتی رفاهی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان اداری معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی 1400/08/01 1400/08/03
مناقصه تهیه مصالح و احداث بخشی از طرح تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب 1400/08/01 1400/08/05
مناقصه تامین ۴۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت و شعب تابعه شامل:ماشین نویس، اپراتور، تلفنچی، تکنسین ساختمان ، راننده تحصیلدار با خودرو ، راننده پولرسان ، آبدارچی ، نظافتچی، متصدی امور بیمه ای و سور... 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۲۴ عدد مکانیزم تاندیش 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه قرائت کنتور و ارسال پیامک صورتحساب مشترکین جزء، عمده، فوق عمده، CNG 1400/08/01 1400/08/05
مناقصه اصلاح و بهینه سازی تصفیه خانه و اجرای شبکه فاضلاب 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم مانیتورینگ و دیسپاچینگ معدن 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، تامین، حمل، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم تصفیه RO پلنت اکسیژن به ظرفیت تولیدی 90 مترمکعب 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، ساخت، حمل و نصب تجهیزات اداری ساختمانها و تامین تجهیزات و مبلمان اداری مورد نیاز سالیانه سایر ساختمانها 1400/08/01 1400/08/08
صفحه 1 از 2887