مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر خواجوشهر سال 98 1398/11/28 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی ، اداری ، پشتیبانی شرکت در سال 99 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب علائم اطلاعاتی، انتظامی، اخطاری و تجهیزات ایمنی جهت ایمن سازی پر... 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل محور علی آباد- امیرآباد(زیرسازی، ابنیه فنی و زیراساس) 1398/11/28 1398/12/03
تکمیل ابنیه فنی مارمرد و عملیات خاکی 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورها 1398/11/28 1398/12/03
احداث، توسعه و بهینه سازی برق روستایی 1398/11/28 1398/12/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تامین ابزار آلات فنی 1398/11/28 1398/12/01
واگذاری نصب سیستم علائم الکتریکی 1398/11/28 1398/12/04
خرید کالا و تجهیزات، انتقال نیرو و برقرسانی و نوسازی شبکه و تاسیسات 1398/11/28 1398/11/30
صفحه 1 از 4208