مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات حفاری و آتشبازی در معادن 1399/04/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر بانه وره 1399/04/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث یک باب ساختمان ادارای،اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ثلاث باباج... 1399/04/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات بهداشت ودرمان زندان های استان به صورت حجمی 1399/04/17
فراخوان ارزیابی کیفی خرید فوم آتشنشانی 1399/04/29
فراخوان ارزيابي کيفي طراحی و اجرای پروژه های گردشگری در محدوده سدها و سرلب های استان با رعایت قوانین... 1399/04/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای 1303016215 تکمیل عملیات احداث قطعه اول باند دوم س... 1399/04/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز فرهنگی کلرود(تجدید) 1399/04/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین برق تعاونی مسکن مهر تاکسی داران فاز3 شامل (... 1399/04/14 1399/04/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای مرکز فرهنگی و آموزشی زنان سرپرست خانوار و سرای محله فیض آباد 1399/04/21
صفحه 1 از 4492