مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور 1400/02/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ساختمان 1400/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی وراهبری تأسیسات 1400/02/30
مناقصه -مینی بوس برای ایاب و ذهاب پرسنل -سواری سمند سفید مدل 95 به بالا جهت ترابری -تراکتور و تریلی برای جابجایی کاشی داخل مجموعه -تانکر آبرسانی بزرگ و کوچک 1400/02/22 رجوع به آگهی
مناقصه احداث بندهای سنگ و ملاتی 1400/02/21 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه - تکمیل دبیرستان - تکمیل سالن ورزشی 1400/02/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی - نظافتی ساختمانهای استان و شهرستانها و مراکز خدمات 1400/02/22 1400/02/25
مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافتی ساختمان ها 1400/02/21 1400/02/25
مناقصه تهیه مصالح و اجرای و پروژه هدایت آبهای سطحی 1400/02/22 1400/02/30
مناقصه واگذاری تکمیل پروژه میدان. پیاده روسازی خیابان تکمیل پروژه گذر سلامت 1400/02/22 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل سرای محله 1400/02/22 1400/03/02
مناقصه آسفالت معابر 1400/02/22 1400/02/25
مناقصه آسفالت معابر شهر 1400/02/22 1400/02/25
مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی 1400/02/22 1400/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی 1400/02/22 1400/02/30
مناقصه جدول گذاری سطح شهر 1400/02/22 1400/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خریدپنیر وماست 1400/02/27
مناقصه خرید تیر برق گرد بتنی 1400/03/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط 500 جی آرپی 1400/02/27
مناقصه آبرسانی به فضاهای سبز 1400/02/22 1400/03/01
صفحه 1 از 2686