کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635385 مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تعویض هدوال آسیاب استان کرمان، استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635310 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 2- تکمیل محور 3- خرید تعداد دو دستگاه گریدر استان کرمان 1402/03/18 1402/03/23
6635301 مناقصه خرید الکترود پروژه خط لوله انتقال گاز 56 اینچ استان کرمان، استان تهران 1402/03/18 1402/03/25
6635247 مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمان های دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی استان کرمان 1402/03/18 1402/03/22
6635242 مناقصه واگذاری حمل لاستیک استان کرمان 1402/03/18 1402/03/22
6635154 مناقصه واگذاری عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری استان کرمان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635085 مناقصه واگذاری ترمیم و نگهداری شبکه های تحت پوشش روستایی استان کرمان، استان تهران 1402/03/18 1402/04/04
6634980 مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و ادارات و ساختمانها و تاسیسات آبی استان کرمان 1402/03/18 1402/03/22
6634669 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تنظیف معابر ، نگهداری فضای سبز و خدمات شهر استان کرمان 1402/03/18 1402/03/23
6634637 مناقصه اجرای جدولگذاری معابر شهر و سنگ جدولی استان کرمان 1402/03/18 1402/03/20
6634613 مناقصه تامین قطعات و تعمیر و سرویس و نگهداری کلیه ماشین آلات راهداری در حوزه استحفاظی استان کرمان 1402/03/18 1402/03/22
6633994 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تخصصی برای مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی حضوری و غیر حضوری استان کرمان 1402/03/18 1402/03/22
6633993 مناقصه واگذاری بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان استان کرمان 1402/03/18 1402/03/24
6633751 مناقصه واگذاری تهیه مونتاژ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی 12 دستگاه آسانسور 6 نفره ، 6 توقف برای پروژه 230 واحدی استان کرمان 1402/03/18 1402/03/17
6633749 مناقصه عملیات لوله کشی گاز پروژه 230 واحد مسکونی استان کرمان 1402/03/18 1402/03/17
6633746 مناقصه انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمانها انبارها و سیلوهای تحت پوشش استان کرمان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633743 مناقصه انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمان،ها انبارها و سیلوهای تحت پوشش اداره کل استان کرمان 1402/03/18 1402/03/18
6633737 مناقصه واگذاری فضای سبز - تنظیف - پسماند و نقلیه و... بصورت حجمی استان کرمان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633732 مناقصه واگذاری تکمیل آبرسانی به روستا استان کرمان 1402/03/18 1402/03/31
6633729 مناقصه واگذاری جدول گذاری و کانیو و کندرو بلوار استان کرمان 1402/03/18 1402/03/21
صفحه 1 از 3708