مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5730288 استعلام فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت بازسازی سالنهای آمفی تئاتر مجتمع های فرهنگی و هنری 1401/07/06 1401/07/30
5729921 استعلام اجرای عملیات عایق کاری سرد و گرم و رنگ آمیزی خطوط و تجهیزات 1401/07/06 1401/07/12
5728426 استعلام انجام ( پروژه سرمایه ای ) رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق سال 1401 امور بر ق ایجرود پک 7 به مدت 5 ماهه 1401/07/06 1401/07/10
5727340 استعلام واگذاری اجرای عملیات شبکه فاضلاب و انشعابات خانگی- عملیات اجرایی خط اتنتقال آب با لوله پلی اتیلن مربوط به آبرسانی به روستاهای 1401/07/06 رجوع به آگهی
5725323 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
5725195 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
5725105 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/11
5724956 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
5724940 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
5724838 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
5724813 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
5724577 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
5724476 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای بصورت دستمزدی 1401/07/04 1401/07/09
5724429 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی 1401/07/04 1401/07/09
5724211 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای بصورت دستمزدی 1401/07/04 1401/07/09
5724033 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401 امور برق فرهنگ پک شماره 56به مدت 5 ماهه 1401/07/04 1401/07/09
5723968 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای رابصورت دستمزدی بافهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401 امور برق فرهنگ پک شماره 58به مدت 5 ماهه 1401/07/04 1401/07/09
5723951 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای بصورت دستمزدی با فهرست بهای سال جاری شرکت توزیع از محل اعتبارات عوارض برق 1401/07/04 1401/07/09
5723572 استعلام انجام پروژه های سرمایه ای بصورت دستمزدی 1401/07/04 1401/07/09
5722999 استعلام تعمیر و نگهداری از تجهیزات گروه سدهای انحرافی 1401/07/02 1401/07/09
صفحه 1 از 441