مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعاب خانگی منازل 1400/05/02 رجوع به آگهی
استعلام برق 1400/05/09
استعلام تعمیرات اساسی برج کنترل 1400/05/06
استعلام اسکلت بتنی 1400/05/06
استعلام پروژههای سرمایه ای (نیررورسانی ،توسعه و احداث ،اصلاح و بهینه سازی ، تامین روشنائی معابر)در حوزه برق 1400/05/05
استعلام اجرای تعمیرات اساسی پل 1400/05/05
استعلام اجرای پارکینگ 1400/04/30 1400/05/04
استعلام استفاده از خدمات بخش خصوصی در واحد سرویس های صنعتی 1400/04/29 1400/05/09
استعلام قالب بندی وبرش و آرماتور بندی و بتن ریزی ساختمان اداری 1400/04/29 1400/05/05
استعلام پارکینگ مدل تیر ورق 1400/05/04
استعلام اجرای دستمزدی تکمیل اسکلت ۴۰ واحدی 1400/04/29 رجوع به آگهی
استعلام انجام پروژه های سرمایه ای ( نیرو رسانی ، توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، کاهش تلفات و تامین روشنایی معابر ) 1400/12/26
استعلام انجام پروژه های سرمایه ای ( نیرو رسانی ، توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، کاهش تلفات و تامین روشنایی معابر ) 1400/05/04
استعلام انجام پروژه های سرمایه ای ( نیرو رسانی ، توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، کاهش تلفات و تامین روشنایی معابر ) 1400/05/04
استعلام انجام پروژه های سرمایه ای ( نیرو رسانی ، توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، کاهش تلفات و تامین روشنایی معابر ) 1400/05/04
استعلام اجرای پروژه تکمیل انتقال آب ایستگاه پمپاژ و چاه آب کشاورزی 1400/04/29 1400/05/03
استعلام احداث قسمتی از اسکلت مدرسه 1400/04/29 1400/05/05
استعلام انجام پروژه های سرمایه ای ( نیرو رسانی ، توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، کاهش تلفات و تامین روشنایی معابر ) 1400/05/04
استعلام انجام پروژه های سرمایه ای ( نیرو رسانی ، توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، کاهش تلفات و تامین روشنایی معابر ) 1400/05/04
استعلام - احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعاب خانگی منازل مناطق مختلف و ایستگاه های پمپاژ شهر 1400/04/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 72