مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه 1399/09/05 رجوع به آگهی
فروش قسمتی از پلاک به مساحت ۲۵۰۰۰ متر مربع 1399/09/05 1399/09/13
- پلاک ثبتی 6556/6936/9278 - حدود مساحت 250 و.... 1399/09/01 رجوع به آگهی
- یک قطعه زمین - متراژ 500 1399/09/05 رجوع به آگهی
فروش هفت قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری 1399/09/05 رجوع به آگهی
فروش ۲۱ قطعه زمین مسکونی واقع در روستا 1399/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری املاک مشروحه ذیل: - پلاک ثبتی 1/17774 - عرصه 293/7 متر مربع - نوع ملک زمین - کاربری مسکونی... 1399/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری املاک زمین - مغازه 1399/09/05 رجوع به آگهی
مساقات (30 هکتار) باغات 1399/09/05 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی از اراضی ، معابر و جداول متروک 1399/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15189