مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش 8/519 حبه مشاع از 36 حبه از  72 حبه شش دانگ ملکی 1400/07/29 1400/08/25
مزایده املاک ملکی مشروحه بند یک زراعی (شالیزار) ، صیفی کاری و محوطه خانه 1400/07/29 1400/09/04
مزایده فروش ملک بصورت شش دانگ عرصه واعیان قطعه زمینی بمساحت تقریبی 273 مترمربع یک دستگاه ساختمان مسکونی دوبلکس(یک واحد مسکونی) 1400/07/29 1400/08/18
مزایده فروش یک قطعه از زمین به متراژ 5040 متر مربع 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب منزل به مساحت 150 مترمربع و اعیان مسکونی در یک طبقه به مساحت 90 مترمربع 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد تجاری 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی به متراژ 70 مترمربع، یک انباری به مساحت 16 مترمربع 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی مغازه دارای دهانه خالص 2.58 مترمربع و مساحت فضای داخلی خالص حدود 25 مترمربع 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 85/44 مترمربع 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد آپارتمان به مساحت و با زیربنای 124.52 (صد و بیست و چهار متر و پنجاه و دو صدم سانتیمتر مربع) 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار دو 12 ششدانگ باستثنای بهای ثمینه عرصه و اعیان یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت عرصه 104/4 مترمربع و اعیانی 257/78 مترمربع بصورت دو باب تجاری به مساحت 94/17 مترمربع همراه با بال... 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی - تجاری - یک ساختمان فرسوده کاربری مسکونی - اداری - یک فروند لنج فایبرگلاس با کاربری صیادی 1400/07/29 1400/08/06
مزایده فروش یک دستگاه منزل به مساحت عرصه ۳۰۰ متر مربع با ۱۲۰ متر مربع زیر بنا 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین فاقد توافق با شهرداری به مساحت 318/75 متر مربع 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 160 مترمربع بصورت سه واحد مسکونی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک عرصه به مساحت ۱۸۷ متر مربع و ۵۰ دسی متر مربع اعیانی در دو طبقه شامل همکف و طبقه اول جمعا به مساحت حدود ۲۰۰ متر مربع 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 457/90 مترمربع 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ یک باب آپارتمان در | طبقه سوم به متراژ ۲۸۴۲ متر مربع دارای انشعابات آب و گاز 1400/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11180