مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده به میزان سیصدو پنجاه و دو ،ششصدو چهل هزارم از دو سهم مشاع از 169 سهم از 84 حبه شش دانگ پلاک به مساحت 7/07 متر مربع 1400/02/22 1400/03/08
مزایده 6دانگ یک قطعه محوطه به مساحت 5113 متر مربع عرصه برابر سند به مساحت 5113 متر مربع است 1400/02/22 1400/03/30
مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی طبقه دوم بصورت دو خوابه آشپزخانه دارای کابینت فلزی و لوازم جانبی بمساحت 81.20 متر مربع و ... 1400/02/22 1400/03/17
مزایده دو واحد آپارتمان کل ساختمان 6 طبقه 22 واحدی 1400/02/22 1400/03/08
مزایده 55.004سهم مشاع از 30.000.000سهم مشاع شش دانگ پلاک آب 2368 دارای عرصه و اعیان بخشی خشتی و بخشی تیرآهنی به مساحت 348 متر مربع عرصه و اعیان و امتیازات آب و برق و گاز 1400/02/22 1400/03/08
مزایده یک قطعه زمین به مساحت 12525 مترمربع با کاربری های حدوداً 6900 مترمربع مسکونی مشروط و 5625 مترمربع کاربری باغ -از مساحت 6900 مترمربع مسکونی و ... 1400/02/22 1400/03/09
مزایده یک باب کارگاه زرگری با قدمت حدود 50 سال می باشد که مساحت زمین ملک طبق تصویر مبایع نامه عادی اراده شده حدود 70 مترمربع می باشد. ساختمان موجود دارای یک طبقه اعیانی مسکونی به همراه یک بالکن به مس... 1400/02/22 1400/03/19
مزایده فروش ششدانگ گاوداری مساحت عرصه ملک تعرفه شده حدود 4140 مترمربع 1400/02/22 1400/03/12
مزایده ملک به مساحت 44/04 متر مربع در طبقه همکف ساختمان با نمای سنگ قهوه ای - در طبقه همکف آن واحد های تجاری روی زیرزمین - درب آن به صورت سنتی ( توری بوده ) کف آن سرامیک دارای امتیاز برق مستقل آب و گا... 1400/02/22 1400/03/08
مزایده ششدانگ ملک به مساحت ششدانگی 409 متر مربع ملک دارای یک اعیانی کلنگی فاقد ارزش 1400/02/22 1400/03/19
مزایده منزل مسکونی قدیمی در بافت مسکونی مرزیجران بمتراژ 415 متر مربع درای امتیازات آب و برق و گاز 1400/02/22 1400/03/19
مزایده فروش ملک مشاع یک باب ساختمان دو طبقه با کاربری مسکونی و اسکلت آجری و سقف طلق ضربی با قدمت بیش از 30 سال ساخت به مساحت عرصه 200 مترمربع و اعیان حدود 220 متر مربع 1400/02/22 1400/03/09
مزایده طبقه 1 .دارای پذیرائی – دو اتاق خواب – آشپزخانه – سرویس های بهداشتی و امتیازات .وعمر بنا بیش از 20 سال . علی ایحال جهت جلوگیری از اطاله دادرسی ارزیابی اینجانب با توجه به قدمت بنا ، موقعیت محل و... 1400/02/22 1400/03/04
مزایده ملک 1400/02/22 1400/03/12
مزایده ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین محصور بمساحت 150 مترمربع 1400/02/22 1400/03/22
مزایده فروش سه دانگ عرصه واعیان ، ب )معاینه ومشاهدات محلی: آپارتمان 1400/02/22 1400/03/12
مزایده طبقه اول شمالی و سوم شمالی ساختمان شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول شمالی به مساحت 80.62 متر مربع و ... 1400/02/22 1400/03/18
مزایده فروش ساختمان مسکونی به مساحت 320 مترمربع  در دو طبقه فاقد پروانه ساختمان و فاقد انشعابات برق و آب و گاز 1400/02/22 1400/03/09
مزایده یک با بمنزل مسکونی که دارای 7/470متر مربع 1400/02/22 1400/03/18
مزایده ششدانگ اعیان و منافع استیجاری سهم العرصه یک باب آپارتمان سمت چپ پلاک 8 واحد یک طبقه همکف 1400/02/22 1400/03/08
صفحه 1 از 9310