کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6636050
مزایده فروش کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود به همراه نام و برند شرکت واقع در کیلومتر 7 جاده شیروان بجنورد از طریق مزایده استان خراسان شمالی 1402/03/20 رجوع به آگهی
6635925
مزایده فروش ملک مجتمع مرغداری به شماره پلاک ثبتی 1810 فرعی از 29 اصلی به مساحت عرصه 98926 مترمربع و اعیان 6566 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1402/03/20 1402/04/04
6641147 مزایده یک دستگاه آپارتمان اداری استان تهران 1402/03/20 رجوع به آگهی
6641120 مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت کل پلاک 11083 با کاربری زراعی و اعیان به مساحت 141 مترمربع استان قم 1402/03/20 1402/04/24
6641116 مزایده فروش ملک کاربری زراعی استان خراسان جنوبی 1402/03/20 1402/04/06
6641055 مزایده فروش 4 قطعه از املاک : زمین - ساختمان با کاربری های مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/03/20 1402/03/31
6641053 مزایده اجاره ساختمان آموزشی استان تهران 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640950 مزایده زمین کاربری مختلط شهری استان اصفهان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640871 مزایده فروش و یا اجاره به شرط تملیک 2 عنوان املاک شامل: - یک باب مغازه تجاری به مساحت 262.38 متر مربع به انضمام بالکن تجاری به مساحت 240.46 مترمربع - سه باب مغازه تجاری به مساحت 389.39 بر اساس پایانکا... استان البرز، استان تهران 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640864 مزایده 10 عنوان شامل خیاطی مساحت 25 مترمربع - فروشگاه مواد غذایی مساحت 5 مترمربع - انبار تجهیزات آشپزخانه مساحت 250 مترمربع و.. استان فارس 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640860 مزایده واگذاری 22 ردیف از املاک شامل: - زمین تجاری به مساحت 1417.14 مترمربع - زمین مسکونی ویژه به مساحت 5111.54 مترمربع - زمین مسکونی به مساحت 348 مترمربع - و ... استان تهران، استان زنجان 1402/03/20 1402/03/29
6640856 مزایده فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 5 فرعی از 2096 اصلی بخش 49 کاربری اداری)، مساحت عرصه : 5047/46 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1402/03/20 1402/04/15
6640837 مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه استان آذربایجان شرقی 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640835 مزایده واگذاری یک مجموعه 700 متری در ضلع جنوبی و یک واحد تجاری در لابی هتل خود استان تهران، استان فارس 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640833 مزایده فروش ساختمان اداری به مساحت عرصه 12.609 مترمربع استان اردبیل 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640832 مزایده فروش قطعه زمین باغ به مساحت 5150/36 متر مربع استان اردبیل 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640824 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن های نگهداری دام - سالنهای بسته بندی آلایش- سالن های شستشوی شکمبه- باسکول گاوی و گوسفندی و سالنهای جمع آوری آلایش استان همدان 1402/03/20 1402/03/29
6640818 مزایده یک باب خانه مسکونی به مساحت 120/9 یکصد و بیست متر و نود دسیمتر مربع استان آذربایجان شرقی 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640815 مزایده فروش ششدانگ باغ ملک با کاربری زراعی استان کرمان 1402/03/20 رجوع به آگهی
6640800 مزایده فروش 16 فقره از املاک مازاد شامل: - به مساحت 2.326 مترمربع - به مساحت 600 مترمربع - به مساحت 400 مترمربع و.. استان بوشهر 1402/03/20 1402/03/24
صفحه 1 از 18907