مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ پنج دستگاه آپارتمان در یک ساختمان به مساحت تقریبی 778/10 مترمربع 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش اموال غیرمنقول (مغازه ـ قطعه زمین ـ آپارتمان با کاربری تجاری - مسکونی - محور اداری تجاری خدماتی... 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک 280 فرعی از 1031 - اصلی واقع در بخش یک و دارای 384 مترمربع عرصه... 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش املاک متعلق به شهرداری 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250 مترمربع دارای اعیانی در دو طبقه همکف و اول به صورت دوبلکس از نوع... 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش ملک 1398/12/08 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول ـ پلاک ثبتی 7636 فرعی از 22 اصلی ـ ششدانگ عرصه و اعیان یک ساختمان ویلایی دارای سن... 1398/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمینهای کشاورزی تصفیه خانه فاضلاب 1398/12/09 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین مسکونی 1398/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 10209