مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک به مساحت 300 مترمربع در ملک مذکور یک باب منزل مسکونی به مساحت 80 مترمربع احداث شده و دارای... 1398/06/16 رجوع به آگهی
فروش یک مجتمع سه واحد آپارتمان مسکونی در طبقه اول یک واحد و در طبقه دوم به صورت دو واحد فاقد پارکینگ... 1398/06/20 رجوع به آگهی
یک باغ میوه همراه با یک ساختمان دو طبقه مسکونی 1398/06/23 رجوع به آگهی
32 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ پلاک 1 فرعی از 613 اصلی به مساحت 301/42 متر مربع 1398/06/23 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب خانه پلاک 61/848 به مساحت 307/98 مترمربع-پلاک فوق دارای اعیانی به مساحت تقریبی 159 متر... 1398/06/23 رجوع به آگهی
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی تحت پلاک 5752 فرعی از پلاک 1 اصلی مفروز و مجزی شده از 5746 1398/06/23 رجوع به آگهی
9 رقبه از املاک تملیکی مازاد بر نیاز خود 1398/06/23 1398/06/31
فروش اراضی و املاک (واحدهای تجاری و واحدهای مسکونی و خانه های سازمانی و اراضی با کاربری تجاری، خدمات... 1398/06/23 1398/07/20
فروش شش دانگ یک باب ساختمان پلاک 23.9807 اصلی دارای 145.42 مترمربع 1398/06/20 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 1398/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 6250