مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک دستگاه کمباین ترکوب چرخ زنجیری مدل 6075نیکا سال تولید 2014میلادی 1400/07/04 1400/07/26
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان بمساحت 555/50 متر مربع ملک فاقد هر گونه اعیانی احداثی است . بر اساس اظهارات مالک پلاک موصوف قبلأ دارای یکباب انباری و .... 1400/07/04 1400/08/03
مزایده شش دانگ پلاک ثبتی به مساحت 465.50 متر مربع 1400/07/04 1400/07/28
مزایده فروش عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت 4934.82 مترمربع 1400/07/04 1400/07/28
مزایده فروش ملک با مساحت 200 مترمربع مشتمل بریک باب خانة درحال ساخت دردو طبقه، با کاربری مسکونی با مساحت تقریبی 120 مترمربع و .... 1400/07/04 1400/07/26
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت177/20 مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت پانصد و یازده متر مربع و چهل و پنج صدم متر مربع و - ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت | ششصد و پانزده متر مربع و شصت و پنج صدم متر مربع و... 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک به مساحت 319.20 مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده ملک 1400/07/03 1400/07/25
مزایده سواری پژو206 تیب 5 مدل 93 برنگ سفید 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان مسکونی - ساختمان و مغازه کاربری تجاری مسکونی - زمین تجاری 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسکانیا تیپ : C12-4212 مدل 86 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه ششدانگ به مساحت حدود 30 مترمربع 1400/07/04 1400/07/25
مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری سمند ال ایکس مدل 87 دوگانه سوز دستی به رنگ سفید 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک باب خانه 1400/07/03 1400/07/29
مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدستگاه آپارتمان در طبقه اول ضلع غربی بمساحت 73/50 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک واحد مسکونی - مساحت عرصه 179/34 متر مربع و مساحت مسکونی شامل ساختمان اصلی و دو مورد سرویس بهداشتی و انباری جمعاً به مساحت 86/66 متر مربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط دپو شده 1400/07/03 1400/07/10
مزایده یک باب مغازه ـ به مساحت 4/51 مترمربع 1400/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1085