کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8003454 مزایده فروش ملک مشاعی استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003336 مزایده مال غیر منقول ( شش دانگ عرصه و اعیان )به مساحت 1253.33 متر مربع استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003150 مزایده فروش ملک مشاعی مسکونی نوع فضا : مسکونی استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003058 مزایده مال غیر منقول ( شش دانگ عرصه )به مساحت 78/09 متر مربع مسکونی استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002903 مزایده مال منقول (خودرو وانت آریسان ) استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002891 مزایده خودرو پراید مدل 1385 رنگ سبز زیتونی متالیک استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002801 مزایده اموال منقول خودرو مزدا دو کابین کارا مدل 95 استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002664 مزایده قطهعه زمین شالیزاری به مساحت 13480 مترمربع استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002499 مزایده فروش ملک مشاعی - اماکن مسکونی و اقامتی نوع کاربری : مسکونی استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002483 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 938/69 متر مربع دارای یک دستگاه ساختمان دو طبقه استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002413 مزایده فروش ملک مشاعی استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002411 مزایده اجاره یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل سال 1391 به مدت یکسال استان گیلان 1403/02/30 1403/03/02
8002131 مزایده ملک مسکونی و تجاری استان گیلان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001850 مزایده فروش دو قطعه زمین متعلق به دانشگاه شیراز در رضوانشهر استان گیلان استان گیلان 1403/02/30 1403/03/07
8001847 مزایده فروش یک قطعه از زمین های تفکیکی -زمین مسکونی استان گیلان 1403/02/30 1403/03/02
صفحه 1 از 2111