مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ قطعه زمین درختکاری شده چند اصله از نهالهای اشجار غیر مثمر غالبا از نوع صنوبر رویت گردید... 1399/12/06 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه ابرهیتر مدل آلفا jet heater alfa سال ساخت 1397 1399/12/06 رجوع به آگهی
فروش اموال و ماشین آلات اسقاط و مازاد - لوازم و اثاثیه تعدادی کولر کمد صندلی میز مبلمان یخچال رایان... 1399/12/06 1399/12/18
مزایده مغازه تجاری 1399/12/06 رجوع به آگهی
فروش اموال غیر منقول با کاربری مسکونی - تجاری - کاربری مسکونی مساحت 360 - کاربری مسکونی مساحت 166.... 1399/12/06 1399/12/12
دو دستگاه یخچال دارویی 1399/12/06 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت 508.21 مترمربع و.... 1399/12/06 رجوع به آگهی
مزایده ملک به مساحت 201/22 مترمربع و ..... 1399/12/06 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد عمل آوری و فرآوری آبزیان با روش مشارکت در تولید 1399/12/06 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کمباین 1399/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1838