مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ حق سرقفل و کسب و پیشه مغازه یکباب مغازه 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 735 مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول 1- دستگاه تسمه کش 2- یک دستگاه همزن موتوری سه فاز یک اسب گیر بکس دار به همراه... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب آپارتمان طبقه دوم به مساحت 122 مترمربع به شماره ملک 831 فرعی مجزی شده از 210 قدیم... 1397/12/02 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 9000 متر مربع - زمین کشاورزی گندم زار به مساحت 15000 مترمربع - یک قطعه... 1397/12/02 رجوع به آگهی
ارزیابی عرصه و اعیان و ماشین آلات یک واحد کارخانه شالیکوبی با ماشین آلات و تجهیزات کارخانه- کارخانه... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش برنج هاشمی سالم تک الکه و نیم دانه 1397/12/01 رجوع به آگهی
سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین به مساحت 1285مترمربع دارای عرصه و اعیان 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کباین برنج سوروکی مدل 2012 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه شالیزاری به مساحت 5140 مترمربع و یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 11600 مترمربع 1397/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 678