مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مکان جهت استقرار کانکس به منظور نصب وراه اندازی دستگاه خود پرداز 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه جهت راه اندازی کارواش در پایانه بار 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده تجدیدمزایده اجاره یک باب غرفه تجاری- خدماتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری- خدماتی در پایانه بار 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه جهت استقرارکانکس باکاربری امور مربوط به فعالیت چرخ دستی و حمل کالای چمدانی درپایانه مرزی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه حمل ونقلی غرفه شماره 17درطبقه اول ساختمان 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه حمل ونقلی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه حمل ونقلی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب غرفه حمل ونقلی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط بیمارستانی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری / سطح کل زمین : 66.20 متر مربع همکف و 28.18 متر مربع بالکن 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده مغازه کاربری تجاری 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه کاربری تجاری 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : زمین / سطح کل زمین : 4984.11 متر مربع 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب آلات اجازه قطع 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب آلات 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب آلات بازداشتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده آگهی فروش ضایعات تولیدی 1401/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1354