کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7108980
ویژه
مزایده ضایعات لاستیک، دبه، و روغن سوخته و صندلی ضایعات، بشکه 220 لیتری استان گیلان، استان مرکزی، استان مازندران ... 1402/07/08 1402/07/10
7106672
ویژه
مزایده فروش ساختمان 6طبقه (شامل 20واحد با کاربری مسکونی و موقعیت اداری) دارای سند تک برگ استان گیلان، استان مرکزی، استان مازندران ... 1402/07/08 1402/07/22
7084920
ویژه
مزایده فروش کابل برق 300*1 RM(0/6/1(1/2)kv) ابهر به متراژ 215 مازاد بر نیاز استان گیلان، استان مرکزی، استان مازندران ... 1402/07/03 1402/07/20
7084919
ویژه
مزایده املاک سازمان اموال و املاک کوثر استان گیلان، استان مرکزی، استان مازندران ... 1402/07/03 1402/07/12
7072870
ویژه
مزایده فروش ساختمان 6طبقه (شامل 20واحد با کاربری مسکونی و موقعیت اداری) دارای سند تک برگ استان گیلان، استان مرکزی، استان مازندران ... 1402/07/03 1402/07/22
7071457
ویژه
مزایده فروش سر شاخه های آهن آلات و فولاد به مقدار حدودی 60 تن استان گیلان، استان مرکزی، استان مازندران ... 1402/07/03 1402/07/09
7066742
ویژه
مزایده واگذاری تعدادی از املاک واقع در شهرهای زاهدان ، اهواز ، خرمشهر ، سقز ، شاهین شهر و ارومیه : با کاربری مسکونی/تجاری استان گیلان، استان مرکزی، استان مازندران ... 1402/06/30 رجوع به آگهی
7051418
ویژه
مزایده فروش یک دستگاه از تاورکرین ها استان گیلان، استان مرکزی، استان مازندران ... 1402/06/26 رجوع به آگهی
7030187
ویژه
مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی نیروگاه شهید مدحج (زرگان) اهواز و نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر (شامل مس ضایعاتی، بویلر کمکی، انواع وینچ بادی، انواع باطری ضایعاتی، بشکه 220 لیتری، دستگاههای هواساز، دست... استان گیلان، استان مرکزی، استان مازندران ... 1402/06/19 1402/07/08
7110303 مزایده خانه و محوطه به مساحت تقریبی 4700 - قطعه زمین غیرمحصور به مساحت تقریبی 1000 مترمربع - ششدانگ یک قطعه زمین محصور با وضعیت خانه و محوطه و باغ کیوی به مساحت تقریبی 2984 مترمربع و ... استان گیلان 1402/07/08 1402/07/19
7110272 مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2498.04 متر با کاربری تخصصی تجاری استان گیلان 1402/07/08 1402/07/19
7110264 مزایده یک باب خانه بوضعیت ویلایی مستعمل و فاقد ارزش اقتصادی با قدمت ساخت 50 ساله با پایه آجری، درب و پنجره چوبی و یک خط تلفن و نیز یک حلقه چاه آب خانگی استان گیلان 1402/07/08 رجوع به آگهی
7110252 مزایده ششدانگ خانه به مساحت 375/20 مترمربع استان گیلان 1402/07/08 1402/07/27
7110219 مزایده فروش یک قطعه زمین پشته استان گیلان 1402/07/08 1402/07/24
7110198 مزایده زمین با کاربری : تجاری استان گیلان 1402/07/08 رجوع به آگهی
7110195 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری برنج استان گیلان 1402/07/08 رجوع به آگهی
7110144 مزایده فروش یک قطعه زمین شالیزاری نکاشت به مساحت حدود 650 مترمربع - یک قطعه زمین خانه و محوطه به مساحت حدود 500 مترمربع یکباب منزل مسکونی موروثی با زیربنای 100 مترمربع استان گیلان 1402/07/08 1402/08/13
7110120 مزایده فروش یک قطعه زمین شالیزاری آباد به مساحت تقریبی 1555 متر مربع استان گیلان 1402/07/08 1402/08/06
7110095 مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان یکدستگاه آپارتمان بمساحت (29 /194) مترمربع استان گیلان 1402/07/08 1402/07/25
7110074 مزایده فروش زمین شالیزاری و استخر و مسکونی استان گیلان 1402/07/08 1402/07/25
صفحه 1 از 1830