مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6244671 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ چای مشتمل بر یک مجتمع مسکونی سه طبقه 1401/11/14 1401/12/01
6244661 مزایده فروش ششدانگ یکبابخانه ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه ومحوطه مشتمل بر 4 باب مغازه بمساحت 257متر مربع 1401/11/14 1401/12/03
6244648 مزایده فروش سه قطعه استخر (استخر پرورش ماهی گرم آبی) موصوف با حروف D . C و E به ترتیب B به مساحت 1350 متر مربع C به مساحت 2700 مترمربع و E به مساحت 9900 مترمربع جمعاً به مساحت 13950 متر مربع 1401/11/14 1401/11/30
6244569 مزایده یک واحد مسکونی مساحت 158/40 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244552 مزایده فروش اموال اسقاطی شامل بخاری نفتی - میز فلزی - تانکر فلزی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244470 مزایده زمین کاربری مسکونی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244454 مزایده فروش امول اسقاطی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244302 مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت98.77متر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243882 مزایده فرش ماشینی کبریتی شش مترمربعی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243715 مزایده فروش باتری مستهلک بانک سپه 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243652 مزایده اجاره 20 باب غرفه 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243633 مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین مثلثی شکل به مساحت 650مترمربع 1401/11/13 1401/12/10
6243587 مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد به حجم 15100 متر مکعب رودخانه 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243586 مزایده فروش مصالح مازاد رودخانه ای به حجم 54300 مترمکعب و ساماندهی و احداث پوشش 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243554 مزایده اموال مدرسه تخریبی مصافی ویرمونی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243528 مزایده اموال اسقاطی شامل آلومینیوم - آهن آلات - پلاستیک 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243525 مزایده پره شوفاژ اسقاطی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243524 مزایده ملک تعرفه شده فروشگاهی به مساحت 78.02 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243515 مزایده اشجار خطر آفرین 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243404 مزایده پلاک ثبتی مذکور مشتمل بر خانه و محوطه محصور با دیوار ودرب با متراژ حدود 115 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1591