مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
شش دانگ یک قطعه زمین بمساحت 259/20 متر مربع بشماره ثبتی 477 فرعی از 364 از 12 اصلی قریه قلعه بخش 32 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش قطعه 5 شش دانگ عرصه و اعیان خانه و محوطه به مساحت 4264/50 متر مربع - ملک مذکور یک باب ساختمان م... 1399/01/17 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین دارای بنای احداثی به شماره 43 فرعی مجزی شده از پلاک 4 به مساحت 1320 متر مربع 1399/01/17 1399/02/15
پلاک ثبتی شماره 18860 فرعی از 14 اصلی بخش 4 ناحیه 55 مسکونی واقع در طبقه دو به مساحت ( 55/19 ) شش د... 1399/01/17 1399/02/18
فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 306 متر مربع 1399/01/17 رجوع به آگهی
اجاره اراضی شالیکاری و استخر پرورش ماهی 1399/01/17 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک تملیکی و مازاد ملکی خود و شرکت های زیرمجموعه با کاربری زمین - آپارتمان - خانه -... 1399/01/16 رجوع به آگهی
فروش 8 دستگاه خودروی اسقاط غیر قابل پلاک گذاری 1399/01/15 رجوع به آگهی
فروش دو گروه قطعات یدکی مازاد و اموال اسقاط انبار 1399/01/15 رجوع به آگهی
اجاره زمین جهت فعالیت کشاورزی 1399/01/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1305