مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان تکمیل و تجهیز پارک 1397/11/29 1397/12/06
واگذاری امور خدمات و تنظیفات پارک علم و فناوری، مراکز رشد شهرستان ها و آزمایشگاه ها 1397/11/29 رجوع به آگهی
تامین خودروهای سبک استیجاری 1397/11/29 1397/12/04
فعالیتهای امور خدماتی ( پیشخدمت و نامه رسانی) امور اپراتوری - امور دبیرخانه و بایگانی - امور تحصیلد... 1397/11/29 1397/12/11
اداره امور انبار استیجاری 1397/11/29 1397/12/04
احداث کمربند سبز 1397/11/29 1397/12/01
امور حفاظتی و مراقبتی و احای تابعه - پروژه های روستایی - نیرورسانی، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه ه... 1397/11/29 1397/12/01
اسکان و پذیرایی 2500 نفر از کارکنان خود و خانواده های ایشان در یکی از هتل ها 1397/11/29 رجوع به آگهی
عملیات مرمت و بازسازی معابر پارکها-عملیات مرمت و بازسازی ساختمان های فرهنگی, هنری, کتابخانه ها-عملیا... 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی شرکت از قبیل امورات دبیرخانه نامه رسانی، نظافت و آبدارخانه ساختمانهای... 1397/11/29 1397/11/30
صفحه 1 از 21239