کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8104738
ویژه
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا پرسنل کارخانه البرز شرکت تماد استان البرز جدید 1403/04/11
8089868
ویژه
مناقصه مدیریت و تأمین نیروی انسانی حراست و نگهبانی پروژه ها استان قزوین، استان تهران، استان اصفهان ... جدید 1403/03/26
8085580
ویژه
مناقصه تامین و اجاره ماشین آلات راه سازی استان تهران جدید 1403/03/27
7957277
ویژه
مناقصه دعوت به مناقصه خدمات نگهبانی و حراست استان خوزستان جدید 1403/03/29
8089967
ویژه
مناقصه ارائه خدمات مربوط به تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان استان تهران جدید رجوع به آگهی
8089385
ویژه
مناقصه تامین، طبخ و توزیع غذای کارکنان استان تهران جدید رجوع به آگهی
8050622
ویژه
مناقصه خرید خدمات اجاره ضربه زن های حفاری و مانده یابی استان تهران جدید رجوع به آگهی
8049286
ویژه
مناقصه خرید و نصب تجهیزات آتش نشانی بر روی یک دستگاه بنز 1921 استان تهران جدید رجوع به آگهی
8041037
ویژه
مناقصه خرید و نصب تجهیزات آتش نشانی بر روی یک دستگاه بنز 1921 استان تهران جدید رجوع به آگهی
8106863 مناقصه اجرای عملیات برشکاری کارگاه آهنگری محصولات مختلف استان مرکزی 1403/03/26 1403/03/29
8106833 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه بکارگیری نیروی شرکتی استان یزد 1403/03/26 1403/03/31
8106825 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه خدمات حمل نفت گاز ، سوخت رسانی(سوختگیری و توزیع سوخت) و توزیع مایع ادبلو به ناوگان سازمان اتوبوسرانی استان خراسان رضوی 1403/03/26 1403/04/07
8106811 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب فضای سبز شهرداری با ماشین تانکر ده هزار تایی بر اساس نیاز روزانه شهرداری استان کرمان 1403/03/26 1403/03/29
8106804 مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی جاده ای استان کرمان 1403/03/26 1403/04/04
8106799 مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد نیروهای شرکتی استان کرمان 1403/03/26 1403/03/29
8106797 مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی استان کرمان 1403/03/26 1403/04/04
8106794 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه نگهبانی ایستگاههای حفاظت از زنگ و فنس ولوها و شیرهای گشت مسیر خطوط لوله منطقه استان تهران 1403/03/26 1403/04/10
8106791 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حجمی استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/26 1403/04/07
8106790 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام تعمیرات، نگهداری، شستشو و حفاظت فیزیکی از سامانه های روشنایی و چراغ های چشمکزن در طول راه های حوزه استحفاظی و سامانه ها استان قزوین 1403/03/26 1403/03/31
8106715 مناقصه واگذاری رستوران استان همدان 1403/03/26 1403/04/04
صفحه 1 از 22181