مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پیمان ایاب و ذهاب 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری (اجاره دادن) جایگاه CNG 1400/07/29 1400/08/15
مناقصه واگذاری ایاب وذهاب دانشگاه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه Price Agreement for Supply of PPE Requirements on Call-Off basis 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات بیمه درمان تکمیلی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و وانت دو کابین 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰۱۰ تن انواع نهاده کشاورزی 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه انجام امور نگهبانی و انتظامات مورد نیاز ساختمانهای خود 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیت های امور حفاظت و حراست از تأسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری سبک/نیمه سنگین و سنگین منطقه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه نظارت بر ساخت و سازها و حفاظت از اراضی 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه اجرای عملیات شستشو (کارواش) و جابجائی خودروهای تولیدی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل سنگ 1400/07/29 1400/08/01
مناقصه ساخت پارک 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مصالح راکفیل پروژه تکمیل فاز نهایی سد رسوبگیر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، تهیه و اجرای فضای سبز 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری و تعمیرات اساسی جایگاه CNG 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت امور انبارها 1400/07/29 1400/08/05
صفحه 1 از 15764