مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حفظ، نگهداری و احیاء فضای سبز 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات انجام خدمات شهری شامل نظافت، خدمات لایروبی و حمل لجن ایگوها و کانالها و رفت و روب و جمع آوری و دفن بهداشتی زباله 1400/05/02 1400/05/09
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) 1400/05/02 1400/05/12
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب 1400/05/06
مناقصه خدمات بارگیری،حمل و تخلیه نفتگاز از مبادی توزیع 1400/05/12
مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری آزاد 1400/05/02 1400/05/13
مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری، حمل، صفافی، بسته بندی و انبارداری مواد و کالا در خشکی و دکل های حفاری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه - احداث پارک خطی شهرک - نگهداری فضای سبز بوستان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایمن سازی پارک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برون سپاری خدمات مشاوره و هدایت شغلی، راهبری و کاریابی مشتمل بر شناسایی، استعداد سنجی، مشاوره، اجرا ، بازدید و نظارت خود 1400/05/02 1400/05/05
مناقصه ایمن سازی و تجهیز پارک - تکمیل و احداث غرفه - اصلاح و بازسازی نمای پیرامونی میدان- تکمیل و توسعه شبکه آب خام فضای سبز - ساماندهی و کفسازی کوچه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 200 هزار تن کنسانتره مورد نیاز - پروژه خرید تجهیزات مخازن سوخت جایگاه و ... 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری، حمل، صفافی، بسته بندی و انبارداری مواد و کالا در خشکی و دکلهای حفاری 1400/05/02 1400/05/04
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی خوابگاه های دانشجویی، ایاب و ذهاب و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و اسکن اوراق پرونده های پزشکی بیماران در پذیرش آمار و م... 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی، واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت مدیریت پیمان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه پمپ بنزین 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت (فضای سبز، بلوارها، میادین، خیابانها، معابر، پیاده روها، جوی ها، جداول، آبنماها و کلیه ساختمانها و تاسیسات موجود) - پروژه تکمیل خرید و اجرای شبکه... 1400/05/02 1400/05/06
صفحه 1 از 15264