مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه ساختمان های خود در سال ۱۴۰۰ در کلیه شهرستانهای تابعه... 1399/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه سوخت CNG 1399/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان 1399/11/06 1399/11/09
انجام خدمات تهیه و تأمین و هدایت ۹ دستگاه کامیون جراثقالدار ده تن ۱۹ و ۲۶ ساعته و یک دستگاه بیل مکان... 1399/11/06 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری 1399/11/06 1399/11/26
انجام خدمات تهیه و تامین و هدایت ۳۸ دستگاه کامیون کامیون باری فلزی ایسوزو ۶ و ۸ تن شش چرخ ۱۶ و ۲۴ سا... 1399/11/06 1399/11/20
واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان 1399/11/06 1399/11/13
خدمات فضای سبز و تنظیفات ادارات و اماکن عمومی و تاسیسات 1399/11/06 رجوع به آگهی
پیمان غذایی مامورین و کارکنان مرکز انتقال نفت 1399/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری امور خرید خدمت پزشکان عمومی 1399/11/06 1399/11/13
صفحه 1 از 28251