مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993396 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی پایگاه های اورژانس 1401/09/07 1401/09/12
5993386 مناقصه تاکسی بیسیم 1401/09/07 رجوع به آگهی
5993385 مناقصه خرید خدمت (کار حجمی) و واگذاری نیروی انسانی و تامین لیفتراک 1401/09/07 رجوع به آگهی
5993341 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و ارائه مجموعه ای از خدمات نمایشگاهی جهت برگزاری نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغهای تزئینی سال 1401/09/07 1401/09/12
5993321 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآروده های نفتی 1401/09/07 1401/09/10
5993318 مناقصه قرایت کنتور 1401/09/07 1401/09/20
5993312 مناقصه قرائت کنتور 1401/09/07 1401/09/20
5993275 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی و توزیع دانه شمار حجمی مورسوار استان اردبیل 1401/09/07 1401/09/15
5993265 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی شبکه بهداشت درمان شهرستان زرند 1401/09/07 1401/09/12
5993262 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان زرند 1401/09/07 1401/09/12
5993253 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید خدمات حجمی 1401/09/07 1401/09/12
5993251 مناقصه انجام خدمات پذیرایی و آبدارخانه ، نظافت اتاقها ، راهروها ، سرویس های بهداشتی ، پشت بام و محوطه ساختمان ها 1401/09/07 1401/09/12
5993249 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور نظافتی و خدماتی پارکینگ های تحت مدیریت شهرداری مشهد 1401/09/07 1401/09/13
5993247 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید خدمات آموزشی 1401/09/07 1401/09/10
5993243 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی پایگاه های اورژانس شورو و حصاروئیه و منطقه 9 و 12 شهری براساس سود مدیریت 1401/09/07 1401/09/12
5993241 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی پایگاه اورژانس لادیز و ریگ ملک میرجاوه براساس سود مدیریت 1401/09/07 1401/09/12
5993218 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مختلف 1401/09/07 1401/09/16
5993214 مناقصه انجام خدمات راهبری سرویس و نگهداری وبهره برداری ماشین الات سنگین 1401/09/07 رجوع به آگهی
5993125 مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده موردنیاز 1401/09/07 1401/09/13
5992814 مناقصه اجاره ، بهره برداری و نگهداشت و انجام کلیه امورات جایگاههای گاز طبیعی فشرده CNG 1401/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18571