مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام فرایند واگذاری عرصه مسکن مهر 1398/06/04 1398/06/13
واگذاری کارهای مربوط به پذیرش مشترکین به منظور واگذاری انشعاب آب و فاضلاب 1398/06/04 1398/06/11
واگذاری خدمات: تامین نیروی خدمات - تامین نیروی حفاظت فیزیکی ـ تامین نیروی فضای سبز ـ و.... 1398/06/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات کارگزاری مسکن 1398/06/04 رجوع به آگهی
تکمیل پارک 1398/06/04 رجوع به آگهی
ادامه تکمیل پارک 1398/06/04 رجوع به آگهی
تامین وسیله نقلیه سواری 1398/06/04 1398/06/09
خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذدای کارکنان 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی بصورت حجمی بیمارستان 1398/06/04 1398/06/10
واگذاری امور آماده سازی، طبخ، حمل و توزیع غذای دانشجویان در شش ماهه دوم سال 1398 1398/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22954