مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه هایی با اطلاعات مشروحه (تهیه، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کاناپی دار... 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کاناپی دار و تامین کالا و اجرای بخشی از... 1398/05/28 رجوع به آگهی
قرائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات کلیه امورات 1398/05/27 1398/06/03
وصول مطالبات آب بها و تعهدات آب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب و فروش انشعابات فاضلاب و اصلاح قرارداد ان... 1398/05/27 1398/06/05
وصول مطالبات آب بها و تعهدات آب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب و فروش انشعابات فاضلاب و اصلاح قرارداد ان... 1398/05/27 1398/06/05
وصول مطالبات آب بها و تعهدات آب و فاضلاب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب و فروش انشعاب فاضلاب و اصلاح قرا... 1398/05/27 1398/06/05
خدمات قرائت کنتور، پخش قبوض و وصول مطالبات مشترکین آب و فاضلاب 1398/05/23 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به بهره برداری-نگهداری و مراقبت از مخازن-چشمه ها-تاسیسات-تجهیزات-ایستگاههای پمپاژ-خطوط... 1398/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری تامین، نگهداری و آبیاری پارک جنگلی ـ وصول عوارض خودروـ توزیع فیش و وصول عوارض صنفی ـ اجرای ع... 1398/05/24 1398/06/04
خرید کنتور تکفاز با امکانات قرائت در بی برقی و سه فاز دیجیتالی اتصال مستقیم و هوشمند طرح فهام اتصال... 1398/05/23 1398/05/27
صفحه 1 از 572