مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تاسیسات، شبکه خطوط انتقال، قرائت کنتور و پخش قبوض آب... 1399/08/08 1399/08/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافت ، باربری و راننده 1399/08/17
انجام کلیه فعالیت های خدمات مشترکین و درآمد شرکت -شامل:قرائت کنتور آب، صدور، چاپ و توزیع صورتحساب آب... 1399/08/07 رجوع به آگهی
تهیه -ساخت -بارگیری نصب و بهره برداری از یک دستگاه 6 توقفه آسانسور بدون گیربکس و اتاقک موتورخانه - ا... 1399/08/07 1399/08/10
بهره برداری و نگهداری تاسیسات, شبکه, خطوط انتقال, قرائت کنتور و پخش قبوض آب روستاهای تحت پوشش 1399/08/07 رجوع به آگهی
پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط تغذیه ، توزیع ، انشعابات ، ایستگاههای گازرسانی و حفاظت کاتد... 1399/08/07 1399/08/10
تهیه -ساخت -بارگیری نصب و بهره برداری از یک دستگاه 6 توقفه آسانسور بدون گیربکس و اتاقک موتورخانه -... 1399/08/06 1399/08/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل ونقل وجوه و اوراق بهاداربین باجه های بانکی وشعپ وسرپرستی پست بانک 1399/08/06 1399/08/11
بهره برداری و نگهداری تاسیسات, شبکه, خطوط انتقال, قرائت کنتور و پخش قبوض آب روستاها 1399/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار واجد شرایط در خصوص ارائه کلیه خدمات ارسال ودریافت پیامک ( ق... 1399/08/05 1399/08/10
صفحه 1 از 684