مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات عمومی و نظافتی 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1397/12/27 رجوع به آگهی
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب آب بها و کارمزد دفع فاضلاب مشترکین 1397/12/27 1397/12/29
واگذاری: - قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گ... 1397/12/27 1397/12/28
واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گزار... 1397/12/26 1397/12/28
خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات اداری و نگهبانی - واگذاری حجمی امورات قرا... 1397/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور خدماتی(نظافت, ارسال و مراسلات نامه های اداری, جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات فن... 1397/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت، ارسال و مراسلات نامه های اداری، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات ف... 1397/12/26 1398/01/10
قرارداد حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت، ارسال و مراسلات نامه های اداری، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات ف... 1397/12/23 1398/01/07
صفحه 1 از 534