مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض 1397/11/01 1397/11/07
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض شهرها 1397/11/01 1397/11/07
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض شهرها 1397/11/01 1397/11/07
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض شهرها 1397/11/01 1397/11/07
واگذاری امور مربوط به نظافت و سرویس دهی آبدارخانه ها، نامه رسانی، تایپ و بایگانی 1397/11/01 1397/11/09
واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات اعم از شهری و روس... 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات عمومی (نامه رسانی، تایپ و تکثیر، امور آبدارخانه، خدمات رایانه، پیش خدمتی، تلفنچی، ماشی... 1397/10/30 1397/11/03
ارائه خدمات نظافت، آبدارخانه و توزیع نامه های اداری ـ انجام کارهای خدمات فنی عمومی و امور مشترکین، ف... 1397/10/30 1397/11/03
واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات و توزیع و تحویل ا... 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور، توزیع قبض، ارائه گزارشات ممیزی، وصول مطالبات و نصب انشعاب آب مش... 1397/10/26 1397/11/03
صفحه 1 از 519