کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7854730 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حجمی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853767 مناقصه تامین نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب م... استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/10
7853680 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نظارت بر عملکرد پیمانکاران قرائت کنتور مشترکین عادی و معابر ، کنترل وصول مطالبات مشترکین عادی و صحت عملیات استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/03
7853532 مناقصه انجام خدمات امداد،بهره برداری،تعمیرات،توسعه شبکه،مشترکین،گازبانی،قرائت کنتور،وصول،بازرسی دربیرجند و پشتیبانی استان خراسان جنوبی 1403/01/28 1403/02/04
7842889 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل ارائه خدمات مهندسی و محاسبات فنی به منظور مشاوره طراحی و تهیه ریز متره و برآورد پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع و طراحی پروژه های اصلاح و احداث س... استان خراسان رضوی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841311 مناقصه انجام خدمات امداد، بهره برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین، گازبانی، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، بازرسی و نظارت بر توزیع گاز استان خراسان جنوبی 1403/01/28 1403/02/26
7840483 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات جذب کارکنان پیمانکاری سازمان استان تهران 1403/01/27 1403/02/16
7840342 مناقصه امداد و تعمیرات و وصول مطالبات استان مازندران 1403/01/27 1403/02/05
7837932 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدیدتامین نیروی انسانی خودرو و تجهیزات امداد نگهداری و تعمیرات وصول مطالبات و خدمات عمومی در سطح فلاورجان استان اصفهان 1403/01/27 1403/02/10
7837838 مناقصه وصول مطالبات معوقه و فروش و اصلاح قرارداد انشعابات آب استان تهران 1403/01/27 1403/02/01
7837676 مناقصه انتخاب نمایندگی فروش عرضه مستقیم محصولات پگاه استان اصفهان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7834625 مناقصه صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشترکین بدهکار اعم از آب بهاء و تعهدات (حقوق انشعاب) آب و فاضلاب استان تهران 1403/01/26 1403/02/02
7832657 مناقصه صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشرکین بدهکار اعم از آب بهاء و تعهدات استان تهران 1403/01/26 1403/02/02
7829187 مناقصه فراخوان انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض و اطلاعیه ها استان تهران 1403/01/25 1403/01/30
7825523 مناقصه انجام خدمات دفتری، تایپ، تأسیسات چاپ و تکثیر، امور تلفنخانه و آبدارخانه ها، نظافت و پذیرایی اماکن ساختمانها و مأمورسراها، حفظ و نگهداری فضای سبز، نامه رسانی و حمل و نقل استان کرمان 1403/01/21 1403/01/29
7823533 مناقصه فراخوان انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض و اطلاعیه ها استان تهران 1403/01/21 1403/01/30
7821640 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی ،رفاهی و پشتیبانی استان لرستان 1403/01/20 1403/01/26
7817607 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817581 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
7817580 مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/26
صفحه 1 از 612