مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، و نصب تجهیزات شهرستان 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه خرید شارژ از بانک مربوطه و شارژ کارت بلیط های موجود و توزیع کارت جدید 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه حفرات خالی ، توسعه شبکه، نصب انشعابات و تجهیزات، نگهداری، تعمیرات شبکه و تاسیسات و رفع نشتی زیر زمینی منطقه یک گازرسانی 1400/09/06 1400/09/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت کنتور،وصول مطالبات و جمع آوری انشعابات غیرمجاز 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت کنتور،وصول مطالبات و جمع آوری انشعابات غیرمجاز شهرستانهای کهنوج،منوجان،قلعه گنج،فاریاب و اسلام آباد 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی 1400/09/06 1400/09/17
مناقصه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، و نصب تجهیزات 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات خودرویی و موتور سیکلت 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات متقاضیان، مشترکین، قرائت و تولید صورتحساب، خدمات اداری، مالی، کالا، دفتری نظافتچی و آبدارچی شهرستان 1400/09/04 1400/09/13
مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط در خصوص ارائه خدمات نظارت بر عملکرد پیمانکار تست و بازدید و نصب و اصلاح سرویس لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز دیماندی و غیر دیماندی و کنترل قرائت کنتور مشترکین عادی... 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات وصول مطالبات آب بهاء و انشعابات آب در شهرستان اسلامشهر و روستایی 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انتخاب پیمانکار واجد شرایط در خصوص ارائه خدمات نظارت بر عملکرد پیمانکار تست و بازدید و نصب و اصلاح سرویس 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین، وصـول مطالبات، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله تجدید شده توزیع امانات در سطح شهرستان 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات متقاضیان، مشترکین، قرائت و تولید صورتحساب، خدمات اداری، مالی، کالا، دفتری نظافتچی و آبدارچی 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه واگذاری توزیع امانات پستی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه اجرای پروژه قطع و وصل و وصول مطالبات 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه امورکنتورخوانی وتوزیع قبوض اداره های گاز مناطق شهرستان تبریز 1400/09/02 1400/09/13
مناقصه عملیات امداد ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی 1400/09/01 1400/09/17
صفحه 1 از 420