مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات 2/358/000 مورد قرائت کنتور به اقطار مختلف و 2/358/000 فقره توزیع قبوض آب و فاضلاب و صدور قبوض... 1399/11/05 1399/11/11
واگذاری امور توزیع امانات منطقه پستی 1399/11/05 1399/11/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات 000/358/2 مورد قرائت کنتور به اقطار مختلف... 1399/11/11
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات ،اشتراک پذیری و خدمات عمومی 1399/11/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات متفرقه شهرستان 1399/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین....در سطخح شهرستان شهرضا و... 1399/11/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای توزیع امانات منطقه شمال غرب 1399/11/04 1399/11/09
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات کنتورخوانی، صدور آنی ، چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین 1399/11/08
تامین نیرو و انجام خدمات امداد و گازبانی، کنتورخوانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدیک، تعمیرات جزیی، وصول م... 1399/11/04 1399/11/06
تامین نیرو و انجام خدمات امداد و گازبانی، کنتورخوانی، ابزار دقیق، حفاظت کاتدیک، تعمیرات جزیی، وصول م... 1399/11/02 1399/11/06
صفحه 1 از 714