مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات مشترکین، متقاضیان، قرائت کنتور، توزیع صورتحساب گاز و ... 1398/03/05 رجوع به آگهی
پروژه خدمات امداد گاز شهری، روستایی و واحدهای صنعتی تابعه، قطع و وصل جریان گاز مشترکین بدحساب، بازرس... 1398/03/05 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه های قرائت کنتور، پخش قبوض، نصب انشعابات آب، تعویض کنتور و وصول مطالبات مشترکین آ... 1398/03/05 1398/03/09
واگذاری خدمات نظافت و باربری نقلیه و نامه رسانی به بخش خصوصی 1398/03/04 1398/03/18
واگذاری خدمات تنظیفف باربری، نامه رسانی و نقلیه 1398/03/04 1398/03/07
پروژه خدمات امداد گاز شهری، روستایی و واحدهای صنعتی تابعه، قطع و وصل جریان گاز مشترکین بدحساب، بازرس... 1398/03/04 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی و امور مرتبط 1398/03/02 1398/03/04
پروژه خدمات امداد گاز، خدمات اشتراک پذیری، نظارت بر حفاظت کاتدیک،خدمات چاپ قبوض،نصب، تعمیر و تعویض ک... 1398/03/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات امداد، بهره برداری، گازبانی، تعمیرات، توسعه شبکه و انشعابات و نصب و تعویض کنتور و نصب رگ... 1398/03/02 1398/03/04
حفاظت و نگهداری از تاسیسات چاه ها-نصب انشعابات و قرائت و توزیع قبوض آبفا 1398/03/01 1398/03/11
صفحه 1 از 549