مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5728334 مناقصه واگذاری عملیات خرید دو دستگاه فیدر خانه بسیار 20 کیلو ولت - علمیات توسعه دو فیدر خط 230 کیلو ولت در پست 400 نیروگاه - خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور گازوئیلی 450 کیلو ولت آمپر 1401/07/06 1401/07/09
5728215 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یکدستگاه ویدئوآندوسکوپ ونصب راه اندازی بیمارستان 1401/07/06 1401/07/12
5728129 مناقصه حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور 40MVA 1401/07/06 رجوع به آگهی
5726849 مناقصه انجام عملیات اجرائی کابلکشی و مفصلبندی نوری و مسی هم مسیری 1401/07/06 رجوع به آگهی
5726848 مناقصه انجام عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی 1401/07/06 رجوع به آگهی
5726845 مناقصه انجام عملیات نگهداری و پشتیبانی سرویس FTTH 1401/07/06 رجوع به آگهی
5726810 مناقصه اجاره بهره برداری از جایگاه های CNG 1401/07/06 1401/07/20
5725993 مناقصه خرید یک دستگاه تولید کننده گاز هیدروژن 1401/07/04 رجوع به آگهی
5723542 مناقصه خرید هفت دستگاه دریلر - دریلر (هاسپل - بازکننده سیم روی قرقره) 1401/07/04 رجوع به آگهی
5723306 مناقصه خرید 56 عدد انواع پرژکتور و چراغ LED 1401/07/04 رجوع به آگهی
5723258 مناقصه واگذاری اداره امور، بهره برداری ، نگهداشت و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات جایگاههای عرضه سوخت CNG 1401/07/04 1401/07/07
5722950 مناقصه واگذاری عملیات خرید دو دستگاه فیدرخانه سیار 20 کیلو ولت - عملیات توسعه دو فیدر خط 230 کیلو ولت در پست 400 نیروگاه سلطانیه - خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور گازوئیلی 450 کیلو ولت آمپر 1401/07/02 1401/07/09
5722133 مناقصه واگذاری عملیات خرید دو دستگاه فیدرخانه سیار 20 کیلوولت 1401/07/02 1401/07/09
5721383 مناقصه واگذاری مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و پس غذا شام جهت کارکنان شرکت 1401/07/02 1401/07/06
5721201 مناقصه اجرای آسفالت ریزی معابر روستا 1401/07/02 1401/07/02
5720981 مناقصه تأمین و تحویل و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور 450KVA 1401/07/02 1401/07/09
5720973 مناقصه واگذاری عملیات توسعه دوفیدرخط230کیلوولت در پست نیروگاه 1401/07/02 1401/07/09
5720801 مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت روستایی 1401/07/02 1401/07/09
5720572 مناقصه حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور 40MVA 1401/07/02 رجوع به آگهی
5718790 مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک 1401/06/31 1401/07/12
صفحه 1 از 1504