کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7990600
ویژه
مناقصه عمومی آژانس خلاقیت و تولید محتوا استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/12
7989957
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های تجاری در سراسر کشور استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7989870
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های فنی شبکه در سراسر کشور استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7989802
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندیهای فنی IT در سراسر کشور استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7989732
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های عمومی در سراسر کشور استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7984312
ویژه
مناقصه واگذاری ارائه خدمات رستوران، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود در شهر تهران استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/08
7980754
ویژه
مناقصه خرید سازه نیروگاه خورشیدی یک مگاوات استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/02/30
7973070
ویژه
مناقصه تهیه مصالح حمل و اجرای کامل دیوارهای سنگی فاز 4 شهر جدید پردیس استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/02/31
7969883
ویژه
مناقصه فراخوان های مدیریت تأمین ایرانسل - تأمین تجهیزات ذخیره سازی کویل و لوازم جانبی تنش و تعلیق - تأمین مبدل نوری برای سایت های روستایی - تأمین مواد مصرفی (کابل برق) - تأمین خدمات مشاوره در حوزه دی... استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7962623
ویژه
مناقصه نظافت داخلی و شستشوی بدنه بیرونی واگن های قطار مسافری در ناحیه مشهد استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7962622
ویژه
مناقصه نظافت داخلی و شستشوی بدنه بیرونی واگن ها استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7962607
ویژه
مناقصه تامین 1000 حلقه چرخ 920 میلی متری منو بلوک قطار مسافری استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/22
7953531
ویژه
مناقصه رنگ آمیزی دکل مربوط به پروژه های FTK و Relocation - مناقصه توزیع و تحویل محصولات بین انبارهای ایرانسل - مناقصه طراحی، جمع آوری اطلاعات و اجرای سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی و تجهیزات ساختمان و... استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/02/31
7948588
ویژه
مناقصه عمومی بهره برداری از معادن سنگ آهک کارخانه سیمان جوین استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948575
ویژه
مناقصه عمومی خرید سنگ آهن مورد نیاز کارخانه سیمان جوین (به میزان 50 هزار تن) استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948555
ویژه
مناقصه عمومی نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از آسیابهای سیمان کارخانه سیمان جوین استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948543
ویژه
مناقصه عمومی نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از بارگیرخانه کارخانه سیمان جوین استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948152
ویژه
مناقصه خرید سنگ گچ مورد نیاز کارخانه سیمان جوین به میزان 50 هزار تن استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7926421
ویژه
مناقصه ساخت و اجرای ساختمان ها، پل، راه و محوطه سازی در شهرستان های سرعین و دورود استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7921580
ویژه
مناقصه شناسایی پیمانکاران خوشنام و توانمند و جلب همکاری و مشارکت ایشان در اجرای پروژههای بزرگ ملی و عمرانی در راستای توسعه ظرفیت اجرایی و تکمیل و به روز آوری و ندور لیست خود استان زنجان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1834