مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام پروژه ها (قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات ) 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات امور اداری و رایانه ای 1400/02/02
مناقصه پروژه احداث ساختمان و محوطه و دیوار محوطه اداره 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه واگذاری عملیات تقویت فونداسیون دکل های خط 230 کیلوولت - واگذاری عملیات تکمیل ساختمان انبار پست 230 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه دستگاه تولید جداول بتنی 1400/01/29 1400/02/07
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین و خرید کنتور آب خانگی 1/2 اینچ 1400/02/06
مناقصه واگذاری قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات به شرکت های حائز شرایط 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان اداری 1400/02/06
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه خریدکیس کامپیوتر 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیاتی نمودن دستگاه تولید جداول بینی 1400/01/28 1400/02/07
مناقصه واگذاری اجرای جدول گذاری پروژه خیابان 1400/01/29 1400/02/07
مناقصه رید ، تهیه تجهیزات و نصب آن بر روی شاسی خودرو سنگین آتش نشانی 1400/02/08
مناقصه ساخت قطعات چوبی و چوبگرد 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه واگذاری اجرای جدول گذاری 1400/01/28 1400/02/07
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/02/01
مناقصه خرید 40 دستگاه کیس کامپیوتر و متعلقات داخلی 1400/01/31
صفحه 1 از 1241