مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات جمع آوری پسماند خشک در سطح منطقه 1397/11/27 رجوع به آگهی
جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی بصورت مکانیزه 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری معدن دفن زباله شهرداری (بهره برداری، جمع آوری و تفکیک زباله و جمع آوری ضایعات در سطح شهر) 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری عواید حاصل از طرح تفکیک زباله و همچنین ساماندهی محل دفن زباله شهر 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک منطقه 1397/11/23 1397/12/12
واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند s10 و بهره برداری از خطوط پالایش کورس کمپوست p6-p... 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح شهر به صورت اجاره 1397/11/23 1397/12/07
امورات تفکیک زباله از مبداء و مقصد 1397/11/23 1397/12/07
عملیات، بازیافت زباله در محل دفن بصورت سیستماتیک 1397/11/23 1397/12/02
صفحه 1 از 235