کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8013541 مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله استان خراسان رضوی 1403/03/03 1403/03/09
8013540 مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک استان خراسان رضوی 1403/03/03 1403/03/09
8008613 مزایده تجدید مزایده عملیات جمع آوری بازیافت استان اصفهان 1403/03/01 1403/03/10
8005899 مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله از مبدأ پسماندهای شهری استان فارس 1403/02/31 رجوع به آگهی
8005889 مزایده مناقصه اجاره عملیات جمع آوری پسماند سطح شهر کبلان استان تهران 1403/02/31 1403/03/03
8005766 مزایده بهره برداری از خطوط پردازش پسماند جهت تولید گرانول با احداث خط شستشو نایلون و خط تولید گرانول استان قم 1403/02/31 1403/02/31
8005525 مزایده واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/10
8004403 مزایده واگذاری اجاره عملیات جمع آوری پسماند استان تهران 1403/02/31 1403/03/03
8002334 مزایده واگذاری امتیاز تفکیک از مبداء و جمع آوری پسماند و زباله های خشک و ضایعات قابل بازیافت سطح شهر استان تهران 1403/02/30 1403/03/05
7990872 مزایده واگذاری منافع حاصل از جمع آوری و تملک پسماند خشک و ضایعات شهری در سطح شهر قدس استان تهران 1403/02/30 رجوع به آگهی
7990685 مزایده واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/09
7990533 مزایده واگذاری امتیاز تفکیک از مبداء و جمع آوری پسماند و زباله های خشک و ضایعات قابل بازیافت سطح شهر استان تهران 1403/02/30 1403/03/05
7989783 مزایده عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت شهر استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/09
7987328 مزایده شناسایی متقاضی خرید پساب تصفیه خانه های فاضلاب خارج از حوضه آبریز دریاچه استان آذربایجان غربی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7987316 مزایده بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/29 1403/03/03
7985513 مزایده تفکیک و جمع آوری پسماند خشک از مبداء کمال شهر مرکزی استان البرز 1403/02/29 1403/03/08
7985511 مزایده تفکیک و جمع آوری پسماند خشک از مبداء پیشاهنگی استان البرز 1403/02/29 1403/03/08
7985510 مزایده تفکیک و جمع آوری پسماند خشک از مبداء خرمدشت استان البرز 1403/02/29 1403/03/08
7983691 مزایده واگذاری خدمات جمع آوری، حمل و انتقال زباله ها و پسمانهای تر و خشک استان تهران 1403/02/29 1403/03/05
7983657 مزایده واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک قابل بازیافت از مبداء - واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک قابل بازیافت از مبداء استان فارس 1403/02/29 1403/03/10
صفحه 1 از 352