کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6634839 مزایده عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634771 مزایده اجاره ایستگاه تفکیک زباله های قابل بازیافت استان مرکزی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634712 مزایده اجاره گود زباله جهت عملیات جمع آوری و بازیافت و تفکیک پسماند استان یزد 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633407 مزایده واگذاری انجام عملیات جمع آوری، بازیافت و تفکیک پسماند در محل دپو استان یزد 1402/03/18 1402/04/25
6631704 مزایده واگذاری پروژه ها شامل 4 مورد جمع آوری پسماندهای خشک استان تهران 1402/03/17 1402/03/24
6631683 مزایده واگذاری پروژه ها شامل 4 مورد جمع آوری پسماندهای خشک استان تهران 1402/03/17 1402/03/24
6630460 مزایده جمع آوری پسماند های خشک ارزشمند استان البرز 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629280 مزایده بازیافت زباله و پسماند شامل جمع اوری و تفکیک زباله از مبدا شهر استان بوشهر 1402/03/17 1402/03/16
6627910 مزایده واگذاری طرح تفکیک پسماندها در مبدا استان همدان 1402/03/17 1402/03/23
6627622 مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع اوری تمامی پسماندهای خشک استان خراسان رضوی 1402/03/17 1402/03/21
6627621 مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک استان خراسان رضوی 1402/03/17 1402/03/21
6627619 مزایده اجاره سالن و تجهیزات غیرمنقول مرتبط با پردازش مکانیزه پسماند خشک استان خراسان رضوی 1402/03/17 1402/03/21
6624428 مزایده اجاره طرح تفکیک پسماند ها استان همدان 1402/03/16 رجوع به آگهی
6624424 مزایده برون سپاری جمع آوری روده حرام و نرینه گاوی کشتارگاه استان لرستان 1402/03/16 رجوع به آگهی
6623213 مزایده اجاره محل دپوی زباله های خانگی و عادی و تفکیک و تخلیه از محل دپو موقت استان تهران 1402/03/16 رجوع به آگهی
6621709 مزایده اجاره ایستگاه تفکیک زباله استان مرکزی 1402/03/16 1402/03/25
6617570 مزایده اجاره تفکیک زباله از مبداء و ایستگاه زباله و نخاله و شستشوی سطل های زباله استان تهران، استان مرکزی 1402/03/13 1402/03/13
6617367 مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک استان خراسان رضوی 1402/03/11 رجوع به آگهی
6617324 مزایده اجاره سالن و تجهیزات غیرمنقول مرتبط با پردازش مکانیزه پسماند خشک به انضمام دو سالن مجزا و سایر امکانات استان خراسان رضوی 1402/03/11 رجوع به آگهی
6617293 مزایده اجاره سالن و تجهیزات غیر منقول مرتبط با پردازش مکانیزه پسماند خشک به انضمام دو سالن مجزا و سایر امکانات استان خراسان رضوی 1402/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 299