مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جمع آوری و تفکیک پسماندهای خسک شهر 1398/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری، انتقال و فروش اقلام خشک بازیافتی 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری، انتقال و فروش اقلام خشک بازیافتی 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک در مبادی تولید 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر 1398/02/02 1398/02/12
واگذاری جمع آوری و حمل مواد قابل بازیافت شهر 1398/02/02 1398/02/02
مزایده تفکیک از مبدا زباله قابل بازیافت 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک مرکز دفن 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری محل دپو زباله شهرک 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبدا سطح شهر 1398/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 243