مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات جمع آوری پسماند خشک سطح محدوده 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بهداشتی نمودن کانال زباله 1399/04/18 رجوع به آگهی
پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر و انتقال آن به جایگاههای ذخیره... 1399/04/18 1399/04/24
اعطاء مجوز جمع آوری هوشمند پسماند خشک در شهر مشهد 1399/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به پردازش و تفکیک زباله در مرکز پردازش و امحاء زباله 1399/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز جمع آوری ضایعات مرغ 1399/04/17 رجوع به آگهی
فروش پسماند خشک قابل بازیافت (بصورت دپو) 1399/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به آموزش و تفکیک از مبدا زباله 1399/04/16 1399/04/26
واگذاری امور مربوط به آموزش و عملیات تفکیک از مبدا زباله 1399/04/16 1399/04/26
امور مربوط به آموزش و تفکیک از مبدا زباله 1399/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 341