مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش6دانگ یکباب مغازه بمساحت 23/82مترمربع واقع در سمت جنوب ط همکف فاقد پارکینگ و انباری و ... 1398/02/29 1398/03/25
فروش تلفن همراه به شماره 09122795416 - تلفن همراه به شماره 09125780334 1398/02/29 1398/04/04
مزایده ملک به مساحت 106/84 مترمربع و پلاک ثبتی 29651 فرعی از 70 اصلی 1398/02/29 1398/03/12
فروش ملک شش دانگ پلاک ثبتی 6974/23801 بخش دو 1398/02/29 1398/03/25
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 322/5 مترمربع قطعه 6 پلاک 1504 اصلی 1398/02/29 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان حدود 104 مترمربع به انضمام یک واحد پارکینگ و انباری حدود 2 مترمربع 1398/02/31 1398/03/21
ششدانگ پلاک ثبتی 3719 فرعی از 92 اصلی بخش 11 1398/02/31 1398/03/26
ساخت و واگذاری ششدانگ یک واحد مسکونی آپارتمانی 1398/02/31 1398/03/11
فروش یکدستگاه تلویزیون55 اینچ مدل ال ای دی - به انضمام یکعدد میز تلویزیون چوبی سفیدرنگ - یکتخته فرش... 1398/02/29 1398/03/28
فروش شش دانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان به مساحت 75.63 مترمربع بانضمام پارکینگ به مساحت 10.8 متر... 1398/02/29 1398/03/22
صفحه 1 از 7305