مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار 1397/12/28 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 71/46 مترمربع با کاربری مسکونی 1397/12/28 رجوع به آگهی
فروش رهرو 125 سی سی مشکی 1397/12/28 رجوع به آگهی
مزایده موتورسیکلت رهرو 125 سی سی مشکی به شماره انتظامی ایران 134 / 26529 و شماره موتور 440666 و شمار... 1397/12/28 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان به پلاک ثبتی 6889/450 به مساحت 152/02 متر مربع 1397/12/28 1398/01/21
مزایده اموال غیر منقول ـ سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 124/13807 اصلی بخش 11 ـ ششدانگ یک دستگاه آپارتم... 1397/12/28 1398/01/28
فروش شش دانگ عرصه و اعیان ساختمان 4 طبقه مسکونی به متراژ مساحت عرصه 87 مترمربع طبقه همکف با زیربنای... 1397/12/28 1398/01/25
یک دستگاه آپارتمان-به متراژ 59 متر مربع 1397/12/28 رجوع به آگهی
پیش فروش املاک و مستغلات -16 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/12/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 9152 فرعی از 90 اصلی- آپارتمان به مساحت 45 مترمربع 1397/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6948