کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6630263
مزایده فروش 100.000 کیلوگرم ضایعات آهن (با تلرانس 25%) استان تهران، استان اصفهان 1402/03/17 1402/03/25
6605800
مزایده فروش اقلام مازاد پروژه های اخیر خود شامل لوله و اتصالات استان تهران، استان زنجان 1402/03/09 1402/03/24
6635227 مزایده تجهیزات مخابراتی ضایعاتی و چکش خرده استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6635076 مزایده فروش 2 دستگاه خودرو بصورت فروش صدور سند استان تهران 1402/03/18 1402/03/25
6635075 مزایده فروش اتومبیل بازیافتی پلاک شخصی استان تهران 1402/03/18 1402/03/24
6635025 مزایده ماشین آلات موجود در کارگاه استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634930 مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم بمساحت دویست و شصت و پنج متر و نود و هفت دسی مترمربع که مقدار بیست و دو متر و شصت و نه دسیمترمربع آن بصورت بالکن است استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634922 مزایده فروش ملک به مساحت 50/48 مترمربع یک باب مغازه تجاری استان تهران 1402/03/18 1402/04/10
6634916 مزایده فروش واحد تجاری استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634887 مزایده فروش سند مالکیت عرصه و اعیان زمین ( وضعیت خاص طلق ) به مساحت 144 متر مربع استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634861 مزایده فروش ملک به صورت شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت 200 مترمربع به صورت یک باب منزل مسکونی سه طبقه ( شامل دو طبقه مسکونی و زیرزمین) و بازیربنای هر طبقه مسکونی حدود 150 مترمربع استان تهران 1402/03/18 1402/04/17
6634843 مزایده اجاره املاک استیجاری تجاری استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634721 مزایده اجاره مجموعه ورزشی و زمین چمن مصنموعی استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634720 مزایده اجاره املاک استیجاری تجاری استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634615 مزایده فروش ملک عرصه و اعیان ی به مساحت ( 58.95 ) متر مربع استان تهران 1402/03/18 1402/04/12
6634612 مزایده ملک مسکونی مساحت 104/16 مترمربع استان تهران 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634609 مزایده فروش سیم کارت همراه استان تهران 1402/03/18 1402/03/30
6634594 مزایده فروش تعداد محدودی از املاک استان تهران، استان آذربایجان شرقی، استان خراسان رضوی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634568 مزایده فروش ملک به مساحت 100/09 مترمربع استان تهران 1402/03/18 1402/03/23
6634567 مزایده فروش شمش طلا استان تهران 1402/03/18 1402/03/22
صفحه 1 از 10050