مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ یکباب مغازه تجاری واقع در طبقه همکف به مساحت 35.04متر مربع (سی وپنج ممیز چهار صدم ) 1400/07/04 1400/07/25
مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد اپارتمان ملک به متراژ236/98 متر مربع دارای 3 خواب -هال - و پذیرایی- سرویس و ... 1400/07/04 1400/08/03
مزایده یک واحدآپارتمان به مساحت 58/35 متر مربع واقع در سمت غرب زیرزمین اول یک که یک جلد سند مالکیت شش دانگ 1400/07/04 1400/07/18
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی یکباب مغازه قطعه 2 بمساحت 40.40 مترمربع 1400/07/04 1400/07/26
مزایده یک خط تلفن همراه اول 1400/07/04 1400/08/01
مزایده فروش ملک به مساحت تقریبی 90 مترمربع دارای امتیاز آب و برق و تلفن و فاقد پارکینگ و انباری و ... 1400/07/04 1400/08/03
مزایده خط شماره سیم کارت همراه اول 1400/07/04 1400/07/27
مزایده یک دستگاه رادیولوژی ثابت و یک دستگاه سونوگرافی 1400/07/04 1400/07/17
مزایده مقدار 7238 متر از نوع پلی استر پنبه پودکش 1400/07/04 1400/08/03
مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت تقریبی 12متر مربع 1400/07/04 1400/08/01
مزایده فروش ساختمان دارای آسانسور است. نمای ساختمان سنگ تراورتن است. اسکلت ساختمان بتنی و سقف آن تیرچه بلوک است. مساحت واحد مسکونی طبقه پنجم برابر63/60 مترمربع و ... 1400/07/04 1400/08/04
مزایده کندانسور سردخانه ای 1400/07/04 1400/08/03
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده بمساحت 78 مترمربع 1400/07/04 1400/07/24
مزایده ملک قطعه چهار تفکیکی به مساحت 126/77 مترمربع درسمت جنوب طبقه دوم که مقدار 4/95متر مربع  آن بالکن، به انضمام پارکینگ قطعه 4به مساحت 11/25مترمربع 1400/07/04 1400/07/25
مزایده چهار دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان زمین به مساحت 100 متر مربع و ... 1400/07/04 1400/08/03
مزایده عرصه واعیان یک قطعه زمین  به مساحت 126متر  مربع 1400/07/04 1400/08/03
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان واقع در شرق طبقه دوم به مساحت یکصد و شصت و چهار متر و پنجاه و هشت دسیمتر مربع و ... 1400/07/04 1400/07/26
مزایده ملک مسکونی قدیمی ساز مشاعی عرصه ملک مذکور عبارتست از ششدانگ یک قطعه زمین مشاعی به مساحت 167 متر مربع با بنای احداثی 1400/07/04 1400/08/03
مزایده یک رشته خط تلفن همراه 1400/07/04 1400/07/28
مزایده یک عدد ساعت رادو مردانه –کارکرده به ارزش 18.000.000تومان – یک عدد انگشتر مردانه طلای زرد عیار 750 به وزن گرم3/13سیزده و سه و ... 1400/07/04 1400/07/27
صفحه 1 از 7021