مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سیم کارت های تلفن همراه به شماره 1359303-0912 و 5120261-0912 1399/08/03 1399/08/18
فروش یک دستگاه کامپیوتر شامل( کیس، مانیتور سامسونگ و لوازم مربوطه) 1399/08/03 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 1394 1399/08/03 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیر منقول ـ دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی 122/18... 1399/08/03 رجوع به آگهی
فروش خودرو تیبا2 مدل 97 1399/08/03 رجوع به آگهی
ششدانگ آپارتمان 1399/08/03 1399/09/01
فروش یک دستگاه سواری پژو به شماره انتظامی 92ج722 ایران 44 مدل 1386 سوخت دوگانه سوز 1399/08/03 1399/08/28
فروش ملک مشاع که حسب دستور دادگاه پلاک ثبتی شماره بشماره 160فرعی از 1238 1399/08/03 1399/09/03
فروش آپارتمان 1399/08/03 1399/08/25
مزایده ملک 1399/08/03 1399/08/20
صفحه 1 از 11288