مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک رشته سیم کارت تلفن همراه 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش 9 قطعه زمین و ساختمان با کاربری مسکونی، کشاورزی، تجاری -مسکونی، زمین زراعی، زمین تجاری 1398/05/30 1398/06/11
واگذاری امتیاز بهره برداری از 51 باب غرفه میوه و تره بار بازار 1398/05/31 1398/06/23
فروش کالاها 1398/05/31 رجوع به آگهی
اجاره تالار پذیرایی 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ زمین مزروعی به مساحت 345587 مترمربع فاقد هرگونه مستحدثات و اعیانی حدود 35 هکتار تحت کشت 1398/05/31 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه اپارتمان مسکونی-متراژ اپارتمان با زیر بنای حدود120 متر مربع بوده 1398/05/31 1398/06/27
مزایده اموال غیر منقول ـ مقدار 53/5 سهم از یکصد سهم مشاع از سه دانگ از شش دانگ یک  دستگاه  آپارتمان... 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه بادکن بطری (بلومولدینگ) 1398/05/30 رجوع به آگهی
خودروی سواری پژو 206 رنگ خاکستری مدل 1383 1398/05/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8016