مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مخزن استیل 10000 لیتری دو جداره بهمراه همزن دو دستگاه ... 1398/11/02 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی پلاک 134 فرعی از 3792 اصلی  - 1-مزایده منزل مسکونی 1398/11/02 1398/12/13
یک دستگاه وانت دو کابین پیکاپ رنگ سفید مدل 1395 1398/11/02 1398/12/01
یک دستگاه خودرو سواری روا به رنگ نوک مدادی به شماره انتظامی 15-948 و 52 مدل 1386 1398/11/02 رجوع به آگهی
ملک پلاک ثبتی 1497 فرعی از155 اصلی قطعه 89 تفکیکی به مساحت 6000 متر مربع - و مساحت قطعه 17 به 240 مت... 1398/11/02 رجوع به آگهی
یکدستگاه خودروی سواری هاچ بک پژوتیپ 206 نقره ای مدل85 1398/11/02 رجوع به آگهی
وانت پیکان مدل 89 1398/11/02 1398/11/21
فروش یک دستگاه وانت پیکان - تیپ 1600 مدل 1386 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب واحد تجاری به مساحت 18/50 متر مربع پلاک ثبتی شماره 1927 فرعی از 12 ا... 1398/11/02 1398/11/29
فروش خط به شماره 09125980739 1398/11/02 1398/11/16
صفحه 4 از 9373