مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین به مساحت 1300/5 متر مربع به اعاد حدود 20 متر در 65 متر قطعه 1492 تفکیکی یا پلاک ثبتی 2... 1398/11/29 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 216 مترمربع و .... 1398/11/29 1398/12/21
فروش یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک 27707 فرعی از 3467 اصلی مفروز و مجزی 1398/11/29 رجوع به آگهی
یک واحد ساختمان  2 طبقه حدود 20 سال ساخت دو طبقه حدود 60متر مربع در زمینی به مساحت 73/85مترمربع 1398/11/29 1398/12/12
فروش یک دستگاه خودرو سواری دانگ فنگ با ظرفیت جمعا ۵ نفره به رنگ: خاکستری - متالیک بنزینی و .... 1398/11/29 1398/12/12
ششدانگ یک قطعه زمین بصورت باغچه و .... 1398/11/29 1398/12/24
مزایده سمپاش کشاورزی مارک AOSHENG مدل 3 - wf ساخت چین در وضعیت نو و آکبند 1398/11/29 1398/12/14
فروش ششدانگ ملک مشاعی غیر قابل افراز آپارتمان قطعه 13 تفکیکی به مساحت 57/42 مترمربع با قدمت بیش از 1... 1398/11/29 رجوع به آگهی
مزایده  اموال  غیرمنقول ـ توقیف خط تلفن همراه به شماره 09126342597 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی 126/18792 - به مساحت11/53مترمربع قطعه بیستم تفکیکی واقع در زیرزمین و یکباب انباری به... 1398/11/29 1398/12/10
صفحه 2 از 9625