مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لباس (2780 عدد پیراهن و 2780 عدد شلوار) جهت رانندگان بخش خصوصی 1399/08/01 رجوع به آگهی
Provision of PPE Personal Protective Equipment Dyala field office. 1399/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری خرید البسه پرسنلی و خرید خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان و خرید خدمات تخصصی مرکز بهداشت و وا... 1399/08/01 1399/08/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گان جراحی جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1399/08/05
خرید لباس (2780 عدد پیراهن و 2780 عدد شلوار) جهت رانندگان 1399/07/30 رجوع به آگهی
SUPPLY, DELIVERY AND OFF-LOADING OF SABS APPROVED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT UNTIL 30 JUNE 2022 1399/07/30 رجوع به آگهی
خرید گان جراحی 1399/07/30 1399/08/05
خرید تشک تخت بستری 1399/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری خرید تعداد 700 عدد تشک مواج 20 سلولی بزرگسال تولید داخل 1399/07/30 1399/08/07
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری - عملیات اجرای و نصب داربس... 1399/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1101