کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7086766 مناقصه خرید تجهیزات انفرادی آتش نشانی استان تهران 1402/07/04 1402/07/10
7086393 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات انفرادی آتش نشانی استان تهران 1402/07/04 1402/07/10
7085523 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید فرش استان اصفهان 1402/07/04 1402/07/15
7085481 مناقصه خرید فرش استان اصفهان 1402/07/04 1402/07/15
7073992 مناقصه سفارش و تهیه و دوخت لباس کار پرسنلی استان مازندران 1402/07/03 رجوع به آگهی
7073961 مناقصه خرید لباس پاکبانی و کارگاهی برای کارگران سازمان پسماند استان آذربایجان غربی 1402/07/03 1402/07/08
7073951 مناقصه خرید لباس پاکبانی و کارگاهی برای کارگران سازمان پسماند استان آذربایجان غربی 1402/07/03 1402/07/08
7072268 مناقصه خرید لباس پاکبانی و کارگاهی برای کارگان سازمان پسماند-چکمه و کفش ایمنی استان آذربایجان غربی 1402/07/03 1402/07/08
7072227 مناقصه خرید لباس پاکبانی و کارگاهی برای کارگران سازمان پسماند استان آذربایجان غربی 1402/07/03 1402/07/08
7072206 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس پاکبانی و کارگاهی برای کارگان سازمان پسماند-سرهم و بارانی استان آذربایجان غربی 1402/07/03 1402/07/08
7072205 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس پاکبانی و کارگاهی برای کارگان سازمان پسماند-پیراهن و کت وشلوار استان آذربایجان غربی 1402/07/03 1402/07/08
7070973 مناقصه خرید لباس پاکبانی و کارگاهی برای کارگران سازمان پسماند شامل : چکمه مشکی زیره آبی 1100 - کفش اداری 139 - چکمه سفید زیره آبی 24- کفش ایمنی 1100 استان آذربایجان غربی 1402/07/03 1402/07/08
7070929 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مرتبه دوم مناقصه شماره 0140255 خرید تعداد 1584 عدد اورکت- تولید داخل کشور استان خراسان رضوی 1402/07/03 1402/07/13
7070881 مناقصه خرید تعداد 1584 عدد اورکت- تولید داخل کشور استان خراسان رضوی 1402/07/03 1402/07/13
7068048 مناقصه وسایل استحفاظی فردی جت زنی استان آذربایجان شرقی 1402/07/01 رجوع به آگهی
7067513 مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدریسه پارچه ای استان یزد 1402/07/01 1402/07/08
7062748 مناقصه تهیه البسه مانتو شلوار و مقنعه کارکنان استان خراسان رضوی 1402/06/29 1402/07/10
7061898 مناقصه خرید تعداد 2085 عدد کیف جهت مشاغل عملیاتی استان تهران 1402/06/29 1402/07/08
7061532 مناقصه خرید البسه و متعلقات آن برای کارکنان یگان حفاظت استان تهران 1402/06/29 1402/07/05
7059831 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 2085 عدد کیف جهت مشاغل عملیاتی استان تهران 1402/06/28 1402/07/08
صفحه 1 از 789