کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7743894 مناقصه جابجایی دمونتاژ و مونتاژ تمامی دستگاه های ریسندگی ، مقدمات بافندگی و تاپس کنی استان تهران 1402/12/13 1402/12/22
7728161 مناقصه خرید خدمات تامین دستگاه cng برش پارچه و چرم استان تهران 1402/12/09 1402/12/16
7693887 مناقصه خرید و حمل تجهیزات هنرستانی(رشته¬های خیاطی و سراجی چرم) استان تهران 1402/12/01 1402/12/05
7686479 مناقصه خرید تجهیزات استاندارد مورد نیاز خود در 4 ردیف شامل : 1- خرید و حمل تجهیزات هنرستانی مجموعه های آموزشی 2- خرید و حمل تجهیزات هنرستانی (کیس کامپیوتر) 3- خرید و حمل تجهیزات هنرستانی رشته های خی... استان تهران 1402/11/30 1402/12/05
7680766 مناقصه خرید تجهیزات کلاسی آموزشی و هنرستانی : مجموعه های آموزشی هنرستانی / کیس کامپیوتر / رشته های خیاطی و سراجی چرم / رشته عکاسی استان تهران 1402/11/29 1402/12/05
7646949 مناقصه خرید 3 ردیف اقلام و تجهیزات شامل: (کیس کامپیوتر) - (چرخ خیاطی) - (سیستمهای گرمایشی و تجهیزات آموزشی) استان آذربایجان غربی 1402/11/18 1402/11/21
7636742 مناقصه خرید 3 ردیف اقلام و تجهیزات شامل: (کیس کامپیوتر) - (چرخ خیاطی) - (سیستمهای گرمایشی و تجهیزات آموزشی) استان آذربایجان غربی 1402/11/16 1402/11/21
7583324 مناقصه خرید 1 دستگاه بوبین پیچ استان تهران 1402/11/04 رجوع به آگهی
7553574 مناقصه خرید خرید تجهیزات هنرستانی - تابلو برق صنعتی - خرید تجهیزات کلاسی - چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز - میز اتو مکش - مانکن تمام قد - چرخ خیاطی میان دوز - اتو مخزن دار سیلتر استان کرمان 1402/10/26 1402/10/28
7548459 مناقصه خرید خرید تجهیزات هنرستانی - تابلو برق صنعتی - خرید تجهیزات کلاسی - چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز - میز اتو مکش - مانکن تمام قد - چرخ خیاطی میان دوز - اتو مخزن دار سیلتر استان کرمان 1402/10/25 1402/10/28
7543054 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تجهیزات هنرستانی:چرخ خیاطی استان کرمان 1402/10/24 1402/10/28
7522808 مناقصه خرید و حمل تجهیزات هنرستانی(خیاطی، سراجی چرم و عکاسی) جهت استفاده در مدارس استان تهران 1402/10/19 1402/10/24
7522767 مناقصه تجهیزات کلاسی آموزشی و هنرستانی به تعداد 6 ردیف : 1- خرید و حمل تجهیزات هنرستانی (الکترونیک، برق صنعتی ،برق ساختمان و تابلو برق ) 2- خرید و حمل تجهیزات هنرستانی ( استند آموزشی آسانسور ) 3- خرید... استان تهران 1402/10/19 1402/10/24
7520546 مناقصه تجهیزات کلاسی آموزشی و هنرستانی به تعداد 6 ردیف : 1- خرید و حمل تجهیزات هنرستانی (الکترونیک، برق صنعتی ،برق ساختمان و تابلو برق ) 2- خرید و حمل تجهیزات هنرستانی ( استند آموزشی آسانسور ) 3- خر... استان تهران 1402/10/18 1402/10/24
7509210 مناقصه خرید 50 دستگاه چرخ خیاطی شامل راسته دوز - میان دوز - کشدوز-کابویی و ... استان خراسان رضوی 1402/10/16 رجوع به آگهی
7459895 مناقصه خرید 50 دستگاه چرخ خیاطی شامل راسته دوز میان دوز - کشدوز - کابویی و ... استان خراسان رضوی 1402/10/02 رجوع به آگهی
7455813 مناقصه خرید یک دستگاه ماشین گردباف استان تهران 1402/09/30 رجوع به آگهی
7391104 مناقصه خرید تجهیزات هنرستانی جهت مدارس سطح استان گیلان شامل چرخ خیاطی راسته دوز- چرخ خیاطی خانگی همه کاره- چرخ خیاطی سردوز- چرخ خیاطی استان گیلان 1402/09/11 1402/09/11
7376018 مناقصه خرید تجهیزات هنرستانی شامل چرخ خیاطی راسته دوز- چرخ خیاطی خانگی همه کاره- چرخ خیاطی سردوز- چرخ خیاطی استان گیلان 1402/09/06 1402/09/11
7373710 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تجهیزات هنرستانی (چرخ خیاطی) استان گیلان 1402/09/06 1402/09/11
صفحه 1 از 20