مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply Hot compaction coating machine 1398/11/08 1398/11/25
خرید یک دستگاه چله پیچ 1398/11/05 رجوع به آگهی
جهت راه اندازی مرکز آموزش ارتقای مهارت جامع صنعت پوشاک کشور و سفارش پذیری صنعت پوشاک در دانشگاه 1398/10/24 رجوع به آگهی
خرید جهت راه اندازی مرکز آموزش ارتقای مهارت جامع صنعت پوشاک کشور و سفارش پذیری صنعت پوشاک در دانشگاه 1398/10/17 رجوع به آگهی
86 قلم کالا را جهت راه اندازی مرکز آموزش ارتقای مهارت جامع صنعت پوشاک کشور و سفارش پذیری صنعت پوشاک... 1398/10/16 رجوع به آگهی
Youth RESOLVE –Start-up Toolkits 1398/10/01 رجوع به آگهی
Provide kits to establish Small Business for Vulnerable Families 1398/09/16 رجوع به آگهی
Provision of Start-Up Toolkits 1398/09/14 رجوع به آگهی
Provide Materials for Livelihood Project 1398/09/12 رجوع به آگهی
supply of sewing machines 1398/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20