مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ایجاد مرکز عملیات امنیت SOC 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سرویس بهداشتی مناطق آموزشی ـ احداث دبستان ـ تکمیل مدرسه 1400/07/04 1400/07/07
مناقصه تامین تجهیزات و اتصالات کامل پست 63 کیلوولت 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل مازوت - حمل حدود 20 میلیون لیتر فرآورده نفت کوره ( مازوت) 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری با تأمین قطعه انواع کامپیوتر، چاپگر، لب تاب، اسکنر تخت و کششی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع پایه بتنی 9 و 12 متری 1400/07/03 1400/07/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 3200 اصله انواع پایه بتنی 9 و 12 متری 1400/07/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث دبستان 2کلاسه 1400/07/02 1400/07/07
مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه 1400/07/02 1400/07/07
مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه 1400/07/02 1400/07/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث دبستان 2 کلاسه 1400/07/02 1400/07/07
مناقصه تکمیل مدرسه 2 کلاسه 1400/07/02 1400/07/07
مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/07/02 1400/07/07
مناقصه احداث سرویس بهداشتی مناطق آموزشی 1400/07/02 1400/07/07
مناقصه احداث سرویس بهداشتی مناطق آموزشی 1400/07/02 1400/07/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق آموزشی 1400/07/02 1400/07/07
مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز 1400/06/30 1400/07/07
مناقصه واگذاری آسفالت معابر فاقد آسفالت 1400/07/01 1400/07/03
مناقصه مدیریت امورات اداری 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1400 1400/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1338