مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بتن ریزی معابر،موزاییک کاری وبهسازی وروکش آسفالت بلوارامام(ره) 1399/05/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث و بهسازی کانال های آب بر عمومی خسارت دیده ا... 1399/04/29
اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت های روستایی کل کشور (پروژه USO) 1399/04/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط انتقال ، احداث ایستگاه پمپاژ ، تکمیل نواقص خط انتقال و کلکتور مخزن... 1399/04/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به روستاهای تابعه شهرستان سنندج پارت دو - قلیان ( 70 - 99 ) 1399/04/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای نکمیل آبرسانی به مجتمع ریخلان - دزلی ( 79 - 99 ) 1399/04/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرساني به روستاهاي مجتمع شاهگدار و روستاي آغكندعليا شهرستان بيجار(كد: 77-9... 1399/04/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرساني به روستاهاي تابعه شهرستان سنندج(نايسر، گزر دره، دره كوله، جنت بو، ت... 1399/04/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرساني به مجتمع نگل قطعه 2(كد: 72-99) 1399/04/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرساني به مجتمع نگل قطعه 3(كد: 71-99) 1399/04/31
صفحه 1 از 2308