مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5596119 مناقصه انجام خدمات نظارت بر پروژه های آب و فاضلاب روستاهای تابعه استان 1401/05/27 1401/05/30
5596118 مناقصه انجام خدمات نظارت بر پروژه های آب و فاضلاب روستاهای تابعه استان 1401/05/27 1401/05/30
5596117 مناقصه انجام خدمات نظارت بر پروژه های آب و فاضلاب روستاهای تابعه استان 1401/05/27 1401/05/30
5596115 مناقصه انجام خدمات نظارت بر پروژه های آب و فاضلاب روستاهای تابعه استان 1401/05/27 1401/05/30
5595867 مناقصه خرید 15340 دستگاه انواع کنتور سه فاز -خرید 4000 عدد انواع پیچ و مهره 1401/05/27 1401/06/02
5595835 مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی مجتمع دخانیات 1401/05/27 1401/06/05
5595796 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 15340 دستگاه انواع کنتور سه فاز 1401/05/27 1401/06/02
5595791 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 40000 عدد انواع پیچ و مهره 1401/05/27 1401/06/02
5595695 مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه - احداث مدرسه 3 کلاسه 1401/05/27 1401/05/29
5595244 مناقصه آبرسانی به روستاها 1401/05/27 1401/05/25
5593610 مناقصه خرید و تامین ملزومات ارتوپدی و مغز و اعصاب 1401/05/26 1401/06/05
5592278 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری راه های اصلی و فرعی شهرستان های شمالی 1401/05/26 1401/06/01
5592251 مناقصه تامین نمک نیاز راهداری سال 1401 شهرستان 1401/05/26 1401/06/01
5592245 مناقصه لکه گیری راه های اصلی و فرعی شهرستان 1401/05/26 1401/06/01
5592236 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نمکپاش مکانیزه و 6 دستگاه بیل برفروب 10 تنی ماشین آلات راهداری استان 1401/05/26 1401/06/02
5592227 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین ملزومات ارتوپدی و مغز و اعصاب 1401/05/26 1401/06/05
5592120 مناقصه تامین مجرابند فلزی و نصب و سیمانکاری مربوطه با ابزار کابلی در چاههای خشکی و دریایی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5591549 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری بهسازی و روکش آسفالت محور 1401/05/26 1401/06/01
5591545 مناقصه چاله کنی و حفر کانال و سایر فعالیتهای مرتبط- تعمیر، نگهداری، رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق شهری و روستایی 1401/05/26 1401/05/30
5591526 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی 1401/05/26 1401/06/01
صفحه 1 از 1467