مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه بیمارستان 1397/12/02 1397/12/12
واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه بیمارستان 1397/12/02 1397/12/09
فراخوان واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و تجهیزات غیرپزشکی 1397/12/02 1397/12/11
خرید 410 اصله انواع پایه بتنی H 1397/12/02 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه CNG 1397/12/02 1397/12/09
قسمتی از امور حقوقی (وصول مطالبات بیمه ای) 1397/12/02 رجوع به آگهی
امور تهیه و تامین, طبخ و توزیع غذا 1397/12/02 رجوع به آگهی
استقرار آژانس تاکسی تلفنی 1397/12/01 رجوع به آگهی
فراخوان اجرای 780 هکتاری شبکه آبیاری تحت فشار 1397/12/01 1397/12/09
احداث فاز دوم دیوار حائل سنکی 1397/12/01 1397/12/05
صفحه 1 از 1937