کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100595 مناقصه فراخوان عمومی مشارکت در ساخت پروژه مسکونی تجاری استان کردستان 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100174 مناقصه واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8099942 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی (گروه چشم) مورد نیاز مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر در سال 1403 استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8099911 مناقصه خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی (گروه اتوکلاو پلاسما) مورد نیاز مرکز پزشکی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8099905 مناقصه خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی(گروه آنژیوکت) مورد نیاز مرکز پزشکی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8099901 مناقصه خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی(گروه پودر استخوان) مورد نیاز مرکز پزشکی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8099898 مناقصه خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی(گروه استپلر) مورد نیاز مرکز پزشکی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8099897 مناقصه خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی(گروه تروکا و کلیپس ) مورد نیاز مرکز پزشکی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8099895 مناقصه خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی(گروه الکترو کوتر) مورد نیاز مرکز پزشکی آموزشی و درمانی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8099893 مناقصه خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی(گروه جراحی ) مورد نیاز مرکز پزشکی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8099892 مناقصه خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی(گروه تیغ بیستوری ) مورد نیاز مرکز پزشکی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8099891 مناقصه خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی(گروه کاتتر) استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8098491 مناقصه واگذاری ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های مختل استان کردستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098264 مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری امورات رفع سد معبر به صورت حجمی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/31
8098263 مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری امورات عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهرب یه صورت حجمی استان کردستان 1403/03/24 1403/03/31
8098248 مناقصه عمومی یک مرحله ای عبارتست از واگذاری حجمی امورات حفاظتی مراقبتی بیمارستان استان کردستان 1403/03/24 1403/03/29
8097425 مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه پروژه احداث دیوار حائل استان کردستان 1403/03/23 1403/03/29
8097424 مناقصه پروژه هدایت آبهای سطحی محلات سطح شهر استان کردستان 1403/03/23 1403/03/29
8097415 مناقصه احداث پله گذاری معابر شیب دار سطح شهر استان کردستان 1403/03/23 1403/03/29
8097379 مناقصه احداث پارک معلولین استان کردستان 1403/03/23 1403/03/29
صفحه 1 از 1727