مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه برونسپاری تعمیر 100 دستگاه ترانسفورماتور سوخته به صورت کلید در دست 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تأمین دستگاه Automated Clinical Analyzer مورد نیاز 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر 100 دستگاه ترانسفورماتور سوخته بصورت کلید در دست 1400/02/07
مناقصه تجهیزات ایستگاه پمپاژ 1400/02/02
مناقصه برونسپاری ترانسفورماتور سوخته بصورت کلید در دست 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه تامین کالا و تجهیزات ایستگاه پمپاژ (تهیه، ساخت، بارگیری، حمل و باراندازی تجهیزات) 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث ساختمان اداری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی -پشتیبانی خود 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه انجام امور خدماتی -پشتیبانی خود 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان پست های امداد گاز - اجرای کارهای ساختمانی و احداث ابنیه ایستگاه تقلیل فشار CGS دوم ساز (شامل اجرای محوطه سازی، دیوار چینی، احداث فونداسیون) 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه تهیه تجهیزات و تکمیل کامل جایگاه پمپ بنزین 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی -پشتیبانی 1400/02/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث ساختمان پست 1400/02/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث ساختمان پست 1400/02/04
مناقصه کارهای ساختمانی و احداث ابنیه ایستگاه تقلیل فشار 1400/02/04
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خرید 27000 عدد انواع مقره 1400/02/01
مناقصه خرید انواع ایگناتور 1400/02/01
صفحه 1 از 1271