مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده روش تراورس بتنی فرسوده 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس چوبی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس چوبی فرسوده هیزمی 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مستعمل و مازاد الکتریکی - فروش اقلام مستعمل و مازاد رایانه ای 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فروش تراورس های چوبی و بتنی فرسوده و بهره برداری از فضای ورزشی 1401/03/01 1401/03/11
مزایده اجاره دپوی تعمیرات واگنهای باری ایستگاه راه اهن 1401/03/01 1401/03/02
مزایده اجاره دپوی تعمیرات واگنهای باری 1401/02/31 1401/03/02
مزایده اجاره دپوی تعمیرات واگنهای باری 1401/02/31 1401/03/02
مزایده واگذاری فروش تراورس های چوبی و بتنی فرسوده و بهره برداری از زمین چمن ورزشی 1401/02/31 1401/03/11
مزایده واگذاری به صورت اجاره تعداد 50 دستگاه واگن 12 متری 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مستهلک و اسقاطی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دپوی تعمیرات واگنهای باری ایستگاه راه آهن 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دپوی تعمیرات واگنهای باری 1401/02/25 1401/03/02
مزایده فروش ضایعات چوبی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده ساب 8 کله خارج از خط تولید و مستهلک، هشت دستگاه الکترو موتور مربوط به ساب ها و یک دستگاه الکترو موتور با گیربکس و زنجیر و... 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده ساب 8 کله خارج از خط تولید و مستهلک، هشت دستگاه الکتروموتور مربوط به ساب ها و یک - دستگاه الکتروموتور با گیربکس و زنجیر و یک دستگاه الکتروموتور با گیربکس جهت حرکت عرضی ساب که همگی فاقد پلاک هست... 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده 45مترطول ریل آهنی دارای توپی که ازجنس نبشی 7 آهنی می باشد ودرهرمترطول تعداد5توپی قراردارد 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات حاصل از تخریب مستحدثات و اعیانی ایستگاه - حدود 5تن 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط شده موجود در انبار شهرداری 1401/02/18 1401/03/03
مزایده فروش حدود 1 تن ضایعات مس موتورهای الکتریکی خود 1401/02/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56