مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تراورس های چوبی و بتنی 1400/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس های چوبی و بتنی فرسوده 1400/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 دستگاه واگن اسقاطی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع ضایعات شامل : چرخ و محور و هسته ضایعاتی - بانداژ ضایعاتی - آهن آلات سبک ضایعاتی - منسوجات فرسوده 1400/01/21 1400/01/31
مزایده فروش تراورس بتنی 1400/01/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس چوبی فرسوده 1400/01/19 1400/01/26
مزایده فروش تراورس بتنی فرسوده اداره کل راه آهن 1400/01/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس چوبی فرسوده محور 1400/01/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس بتونی وسلو موجود درمحور اداره کل 1400/01/14 1400/01/24
مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی 1400/01/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی 1399/12/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 24 دستگاه واگن 4 تخته پلور سبز 1399/12/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بیست و چهار/۲۴ دستگاه واگن ۴ تخته پلورسبز 1399/12/26 1400/01/15
مزایده فروش تراورس بتنی فرسوده 1399/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس چوبی فرسوده محور 1399/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تراورس بتنی فرسوده 1399/12/13 1399/12/20
مزایده واگن فلزی مربوط به کوره برقی تونلی ـ یک دستگاه باسکول مکانیکی ـ یک دستگاه دیجیتال ـ فریزر تک درب ـ یخچال معمولی ـ و.... 1399/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 12 دستگاه لکوموتیو باری map24 1399/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۱۲ دستگاه لکوموتیو باری MAP24 1399/12/09 1399/12/16
مزایده فروش 4 واگن دو نفره مجموعاً 8 کودک 1399/11/27 1399/12/19
صفحه 1 از 46