مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه کامیون کشنده قرمز رنگ با توقف حدود 2 سال در پارکینگ 1398/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1398/07/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره غرفات و سوله 1398/07/29 رجوع به آگهی
بهره برداری از غرفه بازار روز (کاربری سبزی و صیفی) 1398/07/29 1398/08/11
بهره برداری از غرفه محوطه سبزی با کاربری عمده فروشی سبزی و غرفه با کاربری عمده فروشی میوه 1398/07/29 رجوع به آگهی
اجاره غرفه 1398/07/29 1398/08/11
فروش ملک 1398/07/28 رجوع به آگهی
1- تعداد یک سیستم دوربین مدار بسته حفاظتی شامل6عدد دوربین چرخشی و ضد آب و لامپی و یک دستگاه پردازش و... 1398/07/25 1398/08/12
فروش دو نهم از چهاردانگ مشاع از ششدانگ کل عرصه و اعیان از یکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه تقریبی... 1398/07/28 رجوع به آگهی
محل نانوائی و خانه مسکونی ـ ششدانگ خانه مسکونی و قسمتی از آن بصورت نانوائی به مساحت 241/50  متر مرب... 1398/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2561