مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده پلاک دارای 306/38متر عرصه و اعیانی ساخت قدیمی دارای عمر بنای 40سال  به مساحت 130متر مربع 1400/07/04 1400/07/24
مزایده فروش 3/07صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1400/07/04 1400/07/17
مزایده یک باب خانه مسکونی است دارای دو جلد سند تک برگی و دارای عرصه به مساحت 176 مترمربع و اعیانی به مساحت حدود 130 مترمربع و ... 1400/07/04 1400/07/18
مزایده فروش ششدانگ  پلاک ثبتی ل با کاربری مسکونی با مساحت عرصه  268/97 متر مربع و اعیانی حدود 190 متر مربع که ساختمانی در یک طبقه با قدمتی بیش از 25 سال 1400/07/04 1400/08/01
مزایده منزل مورد ارزیابی دارای عرصه به مساحت 297 مترمربع و اعیانی به مساحت 212/25 و تأسیسات آب برق 1400/07/04 1400/07/28
مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه باوضعیت طلق وکاربری مسکونی ملک معرفی شده بصورت یکباب خانه مسکونی دردوطبقه سمت شمال–جنوب به میزان عرصه230مترمربع،میزان اعیان (مفید)300 مترمربع و ... 1400/07/04 1400/07/20
مزایده ملک به مساحت 207/7 مترمربع 1400/07/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش باروتدان متعلق به دوران قاجار - قمه سالم به همراه غلاف چرمی آسیب دیده بدون هیچ مهر 1400/06/29 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از واحدهای کارگاهی فروشگاهی مجتمع تجاری کارگاهی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساید اکسنت AC-SBSسفید اکبند 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش مال مشاعی - یک قطعه زمین احداث بنا شده - زیر زمین به مساحت 25 متر مربع و همکف مسکونی به مساحت 75.98 متر مربع ومغازه تجاری به مساحت 17.5 متر مربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ پلاک محل به صورت  نمایشگاه با مساحت 115 متر مربع 1400/07/03 1400/07/28
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/07/04 1400/07/17
مزایده فروش سرقفلی تعدادی از غرفه های میوه و تره بار با کاربری عمده فروشی میوه 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان سه طبقه با کاربری آموزشی به مساحت ۱۳۰۰ مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ یک واحد آپارتمان 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از سالن ورزشی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده یک خط تلفن دائم همراه اول 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده یک باب منزل مسکونی در طبقه همکف دارای دو برگ سند مالکیت تک برگ ملک موصوف با عرصه 169/2 متر مربع و اعیانی 109 متر مربع و .... 1400/06/25 1400/07/24
مزایده فروش ششدانگ پلاک به صورت یک باب منزل مسکونی با عرصه 247/46 متر مربع و اعیانی کل 187 متر مربع 1400/06/29 1400/07/26
صفحه 1 از 2275