کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان اصفهان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان اصفهان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان اصفهان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان اصفهان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان اصفهان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8003479 مزایده دستور فروش باغ استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003455 مزایده 1/75 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پلاک 5578 فرعی از 30 اصلی بخش 16 اصفهان استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003374 مزایده فروش ملک نوع کاریری مسکونی استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003365 مزایده فروش 5000 تن کلینکر تیپ 5، 50000 تن کلینکر تیپ 2 100000 تن کلینکر تیپ 2 استان اصفهان، استان هرمزگان، استان خوزستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003342 مزایده فروش اماکن مسکونی و اقامتی استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003337 مزایده 840 رول کاغذ دیواری خارجی در 70 کارتن استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003281 مزایده واگذاری 1170 متر زمین و 300 متر مربع ساخت نیاز به تعمیر استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/05
8003182 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003166 مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 14874/12291 بخش 5 اصفهان استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003161 مزایده سواری ال90 سفید استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/19
8003158 مزایده یکباب منزل مسکونی استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003157 مزایده 15/664حبه از 72 حبه شش دانگ پلاک ثبتی 2487/5295 بخش 6 اصفهان باستثنای بهای ثمنیه --971145ج12 استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003135 مزایده فروش سواری پراید 132 سرمه ایی مدل 88 استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/19
8003081 مزایده یک باب منزل مسکونی استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003078 مزایده خط تلفن همراه استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4191