مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مواد شیمیایی مازاد 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش مواد شیمیایی مازاد 1398/05/28 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ ملک مشاع که کاربری آن مسکونی و عرصه 202 مترمربع و اعیانی مسکونی 90 مترمربع 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش 27 قلم شامل فرش 9 متری (2 تخته) - فرش آشپزخانه 4 متری یک تخته- لباس شویی یک دستگاه - اجاق گاز ی... 1398/05/28 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی یک طبقه قدیمی با دیوارهای آجری و سقف تیرآهن و طاق ضربی و کف موزائیک و درب و پنجره... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه خانه نوع ملک طلق به پلاک ثبتی 301/25451 فرعی از 301 اصلی به مساحت 493/92 مترمرمکعب 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ به مساحت سیصد و نود و پنج مترمربع و پنج دهم مترمربع که در وضع موجود به صورت زمین جای عما... 1398/05/27 رجوع به آگهی
فروش ملک شماره 5191 فرعی 5000 اصلی بخش 5 به مساحت تقریبی 128 مترمربع و اعیانی شامل سه اطاق و انباری... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش لباس خواب زنانه در مدل ها و رنگ های مختلف ایرانی تعداد 30 - لباس خواب زنانه در مدل ها و رنگ های... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش یک امتیاز آپارتمان واگذاری 1398/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2375