مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره فضا باجه جهت انجام خدمات در راستای امور پستی 1400/02/02 1400/02/05
مزایده اجاره فضا جهت نصب دستگاه ای تی ام 1400/02/02 1400/02/05
مزایده اجاره فضا باجه جهت انجام خدمات در راستای امور پستی 1400/02/02 1400/02/05
مزایده اجاره فضا جهت انجام امور تکثیر و فتوکپی 1400/02/02 1400/02/05
مزایده اجاره فضا باجه جهت انجام خدمات در راستای امور پستی 1400/02/02 1400/02/05
مزایده اجاره فضا باجه جهت انجام خدمات در راستای امور پستی 1400/02/02 1400/02/05
مزایده بهره برداری از منافع رستوران 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن ـ فلزات و مواد معدنی 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره جا پارک اتومبیل 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن والیبال 1400/02/02 1400/02/05
مزایده اجاره سالن ورزشی 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۰۰.۰۰۰ کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط گروه اول 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده اسقاط دو دستگاه مینی بوس 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده مقطوعات حاصل از هرس مدیریت جنگل های دست کاشت مناطق بیابانی 1400/02/02 1400/02/11
مزایده درختان خشک 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور SKL 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ارقام مختلف لوبیا 1400/02/02 1400/02/11
مزایده فروش آهن آلات و اموال اسقاطی 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان با کاربری اداری مسکونی 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری: ساختمان تجاری مسکونی ـ ساختمان مسکونی 1400/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1677