مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک دستگاه مولد گازی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان مسکونی با اعیان 209.98 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان کاربری خدماتی - آپارتمان کاربری خدماتی 1400/05/02 1400/05/31
مزایده اجاره محوطه ای به متراژ 68 مترمربع جهت تجهیز و استقرار مجموعه بازی و سرگرمی داخل سالن 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش کاتالیست مستعمل واحد RFCC به مقدار 6.400.000 کیلوگرم 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری مسکونی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال: آپارتمان نوع کاربری: مسکونی مساحت عرصه: 603.75 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده - واحدهای تجاری با کاربری خدماتی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری کاربری تجاری- آپارتمان کاربری مسکونی 1400/05/02 1400/05/31
مزایده فروش ساختمان با کاربری تجاری - واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 واحد تجاری خدماتی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان مسکونی - مساحت اعیان ۱۸۶.۲۷ - - ساختمان مسکونی - مساحت اعیان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/05/02 1400/05/12
مزایده اجاره مکان (فروشگاه) هایپر مارکت 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پایانه بار 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3000 کیلوگرم ضایعات آهن 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده باب اطاق آموزشی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده مرکز نگهداری سالمندان آلزایمری 1400/05/02 1400/05/12
صفحه 1 از 1938