مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره زمین خالی به عنوان پارکینگ 1399/03/13 رجوع به آگهی
اجاره و بهره برداری از پارکینگ عمومی ایستگاه راه آهن 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش تخم مرغ نطفه دار حذفی 1399/03/13 رجوع به آگهی
- پلاک ۹۷۶ فرعی از ۷۷۳ فرعی از ۵ اصلی واحد تجاری مساحت عرصه ۴۵ مساحت اعیان ۴۵- - پلاک ۱۱۵ فرعی از ۱۵... 1399/03/13 رجوع به آگهی
زمین با کاربری درمانی 1399/03/13 رجوع به آگهی
اجاره محل داروخانه سرپایی بیمارستان 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش دام های سنگین 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش حدود 100 راس گوسفند ماده 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش ضایعات ساختمانی 1399/03/13 رجوع به آگهی
- اجاره مغازه به پیوست برگ شرایط 1399/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1768