کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635226 مزایده قرارداد بوفه بیمارستان استان مازندران 1402/03/18 1402/03/21
6635017 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام گرمسار به مدت یکسال استان سمنان 1402/03/18 1402/03/24
6634453 مزایده اجاره محل کپی و تکثیر بیمارستان (جهت انجام خدمات کپی و تکثیر) استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/23
6632285 مزایده فروش اموال و ضایعات استان سمنان 1402/03/17 1402/03/21
6632190 مزایده اجاره رستوران استان البرز 1402/03/17 1402/03/21
6632013 مزایده واگذاری محل داروخانه ها (به صورت اجاره) استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 1402/03/21
6630968 مزایده اجاره فضای فیزیکی دارو خانه بیمارستان شهدای محمود آباد با کلیه امکانات . استان مازندران 1402/03/17 1402/03/22
6630891 مزایده استخر استان آذربایجان شرقی 1402/03/17 1402/03/21
6629420 مزایده واگذاری دندانپزشکی بیمارستان به بخش خصوصی بمدت یکسال شمسی استان هرمزگان 1402/03/17 1402/03/21
6626571 مزایده اجاره فضا جهت بوفه بیمارستان ولیعصر ق استان خوزستان 1402/03/16 1402/03/20
6624995 مزایده اجاره بوفه استان کردستان 1402/03/16 1402/03/25
6621247 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان غربی 1402/03/13 1402/03/17
6619737 مزایده واگذاری باغ سیب استان آذربایجان غربی 1402/03/13 1402/03/17
6619729 مزایده اجاره نانوایی استان آذربایجان غربی 1402/03/13 1402/03/17
6608350 مزایده اجاره خدمات امور شنوایی سنجی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/09 1402/03/11
6607986 مزایده بوفه بیمارستان استان زنجان 1402/03/09 1402/03/20
6597452 مزایده واگذاری سالن ورزشی به مساحت 600متر دارای امکانات رفایی جهت اجاره برای فعالیت های ورزشی و فرهنگی به مدت یک سال اجاره داده میشود استان لرستان 1402/03/07 1402/03/13
6595847 مزایده واگذاری اجاره(کافه کتاب) در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-توضیحات بیشتر در مدارک پیوستی استان البرز 1402/03/07 1402/03/10
6595570 مزایده اجاره اماکن ورزشی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه استان البرز 1402/03/07 1402/03/10
6591204 مزایده اجاره یک باب ساختمان اداره پست استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/06 1402/03/09
صفحه 1 از 427