مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قطعات زمین با کاربری مسکونی 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش پارچه - پارچه رومبلی - پارچه سجاده ای - سرویس ترمه ... 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت عرصه حدود301مترمربع بااعیانی به مساحت 134/19مترمربع 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مسافرخانه با عرصه ای به مساحت 300 مترمربع و دارای اعیانی طبقه اول دا... 1399/04/26 رجوع به آگهی
عرصه و اعیانی یک قطعه زمین به مساحت 1294 مترمربع که میزان مالکیت مقدار 504 مترمربع مشاع از 1294 مترم... 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شماره پلاک 21 فرعی از 105 اصلی به مساحت چهار هکتار به شماره ثبتی... 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش سه عدد وانت دو کابین ( نیسان ) تیپ دی ایکس بنزینی 1399/04/26 رجوع به آگهی
نوع مال زمین 1399/04/25 رجوع به آگهی
ضایعات MDF در اندازه های مختلف 1399/04/25 رجوع به آگهی
بهره برداری از گیاه کاپاریس 1399/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 882