مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ عرصه تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی از پلاک ثبتی 220/ 11797/ 112 1398/12/07 رجوع به آگهی
مقدار پنج دانگ سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 7274 فرعی از 112 اصلی به مورد ثبت 5297 با عرصه ای به مسا... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز خود - کاربری گلخانه متراژ عرصه 94700 اعیان 20544 مترمربع 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ویژه املاک (تعدادی از املاک تجاری، اداری، مسکونی، زراعی و ... ) 1398/12/07 رجوع به آگهی
مزایده مال غیر منقول اسناد رهنی ـ ششدانگ پلاک 43 فرعی از 7612 اصلی بخش 2 ـ دارای 286/05 مترمربع عرصه... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش یکباب ساختمان مسکونی با مساحت کل عرصه 131/04 مترمربع و اعیانی 51/74 مترمربع با مشخصات 33/60 مسک... 1398/12/07 رجوع به آگهی
اجاره واحد مغازه شماره 1 1398/12/07 رجوع به آگهی
دیسک دو ردیفه چهار محوره 36 پره - سمپاش تریولاینر n155- سمپاسی ایتالیایی بومدار - موتور آب پتر - موت... 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش: ـ بیل جلوی تراکتور ـ کودپاش سانتریفوژ ـ ردیف کار غلات دو مغزه روسی ـ تانکر فلزی چهارچرخ ـ تری... 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو پژو مدل 93 1398/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 768