مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک دستگاه کمپرسی آمیکو 6 تن 2 محور شش چرخ 1399/08/08 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از ماشین آلات سنگین 1399/08/08 1399/08/19
فروش لوازم تالار و رستوران تعدادی میز و صندلی و گاز صنعتی و ظروف چینی و ملامین 1399/08/08 رجوع به آگهی
فروش مال مشاعی( یکباب واحد مسکونی) 1399/08/07 رجوع به آگهی
ساختمانی دو طبقه شامل یک پیلوت و دو طبقه مسکونی در زمینی به مساحت 345/5 متر مربع ـ مساحت اعیانی حدود... 1399/08/07 1399/09/04
فروش یک واحد مسکونی پلاک ثبتی شماره 1628 فرعی از 1826 اصلی310 دو دانگ از شش دانگ 1399/08/07 1399/09/04
- فروش تعداد 45 اصله درخت واقع در خانه بهداشت 1399/08/07 رجوع به آگهی
یک دستگاه مانیتور سامسونگو .... 1399/08/07 1399/09/03
شش دانگ یکدستگاه کامیون باری مسقف فلزی بنز 2624مدل ساخت  سال 1361 1399/08/07 رجوع به آگهی
ملک بمساحت ششدانگ 11340 متر ودر وضعیت موجود ششدانگ پلاک بصورت یک قطعه زمین بایر 1399/08/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 989