مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین به مساحت 671 مترمربع 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت580 متر مربع دارای یک باب ساختمان به صورت نیمه اسکلت با طاق ضربدری که مطابق نظریه... 1398/06/03 1398/07/03
فروش دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مقدار یک سهم مشاع از 37 سهم مشاع از دو دانگ از شش دا... 1398/06/03 1398/06/20
فروش ملک به مساحت عرصه ششدانگ 241/15 مترمربع و سرقفلی سه باب تجاری چهار دهنه و یک باب انباری و... 1398/06/03 1398/06/25
فروش 10 قطعه زمین زراعی 1398/06/03 1398/07/04
فروش شش دانگ یک باب خانه به شماره 260 فرعی از 9 اصلی به مساحت 800 مترمربع بانضمام کلیه متعلقات . منض... 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم 133 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهره برداری تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی محورهای استان 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش محصولات کشاورزی هنرستان و فروش محصولات 1398/06/02 رجوع به آگهی
اجاره محل نصب استند و بیلبورد و واگذاری پارک 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 562