مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 88 سفید 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش ملک دارای انباری به مساحت اعیانی 675 مترمربع و مساحت عرصه 1388.62 مترمربع و... 1398/02/04 1398/02/28
فروش خودروی نیسان مدل 1381 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه ملک دارای عرصه 2458.8 مترمربع و دارای اعیانی مسکونی به مساحت 130 مترمربع و زیرزمین به... 1398/02/04 1398/03/03
فروش تعدادی رادیاتور ـ 11 عدد رادیاتور مدل 1375kcal مربعی سفید ـ 14 عدد رادیاتور مدل 1750kcal لیزرکا... 1398/02/04 1398/02/31
فروش یک دستگاه خودرو مازاد 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز 1398/02/04 رجوع به آگهی
یک جفت فرش کاشان کرم رنگ-یک جفت قالیچه نقشه قیچی و ... 1398/02/04 1398/02/24
12 قطعه زمین مزروعی واقع درگستره اراضی روستا- به مساحت های 0/38 هکتار-0/5هکتار -0/24هکتار و ... 1398/02/04 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیر منقول ـ شش دانگ یک قطعه باغ گردوبشماره141فرعی از86فرعی از86اصلی 1398/02/04 1398/02/30
صفحه 1 از 444