کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7118337 مناقصه المنت و سایر لوازم مربوط به فر برقی استان خوزستان 1402/07/10 1402/07/19
7118313 مناقصه تجهیز شهر بازی - تجهیزت الکترونیکی استان قزوین 1402/07/10 رجوع به آگهی
7118101 مناقصه پروژه تجهیز شهربازی - تجهیزات مکانیکی استان قزوین 1402/07/10 رجوع به آگهی
7117853 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید باکس زباله فلزی 770 لیتری استان تهران 1402/07/10 1402/07/18
7117757 مناقصه تهیه و اجرای فلاور باکس استان تهران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7117266 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فواره موزیکال هم سطح پارک پیامبر اعظم(ص) استان هرمزگان 1402/07/10 1402/07/19
7117167 مناقصه خرید باکس زباله فلزی 770 لیتری گالوانیزه استان تهران 1402/07/10 1402/07/18
7117073 مناقصه خرید تجهیزات مکانیکی شهربازی استان قزوین 1402/07/10 1402/07/19
7117066 مناقصه خرید تجهیزات الکترونیکی شهربازی شهرداری استان قزوین 1402/07/10 1402/07/19
7116851 مناقصه واگذاری پروژه اجرای فواره موزیکال هم سطح پارک استان هرمزگان 1402/07/10 1402/07/19
7115384 مناقصه تعمیر و تجهیز آرایه های هنری موقت استان خراسان رضوی 1402/07/10 1402/07/15
7114644 مناقصه 200 بشکه 100 لیتری فوم فرودگاهی استان خوزستان 1402/07/09 1402/07/23
7113647 مناقصه جعبه چوبی شماره 33 مورد نیاز خود استان قزوین 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112769 مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار به منظور به منظور مشارکت در فرصتهای سرمایه گذاری بنادر و فرودگاه ها استان هرمزگان، استان تهران 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112766 مناقصه سلف سرویس (آشپزخانه) استان خراسان رضوی 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112647 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید و نصب پلاک بر روی درختان فضای سبز استان اصفهان 1402/07/09 1402/07/20
7112587 مناقصه واگذاری طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی استان تهران 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112388 مناقصه احداث پارکهای جدید الاحداث در شهرک استان البرز 1402/07/09 1402/07/06
7112127 مناقصه خرید و نصب قفسه های فروشگاه های شهروند - خرید ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و نصب قفسه های فروشگاه های شهروند استان تهران 1402/07/09 1402/07/15
7111648 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش 12 دستگاه اسکرابر دستی و 6 دستگاه اسکرابر سرنشین دار جهت بیمارستان فیاض بخش استان تهران 1402/07/09 1402/07/15
صفحه 1 از 1252