مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرحله تجدید مناقصه شماره 2098000215000011 با عنوان احداث توقفگاه و ایستگاه... 1399/01/06 1399/01/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه کلیه تجهیزات و مصالح ، حمل ، نصب سایبان پایانه اتوبوسرانی و تاکسی رانی... 1399/01/05 1399/01/20
تهیه کلیه تجهیزات و مصالح، حمل و نصب سایبان پایانه اتوبوسرانی و تاکسی رانی محوطه ایستگاه پروژه قطار... 1398/12/28 رجوع به آگهی
پیاده روسازی و ایجاد فضای سبز حاشیه بلوار ورودی- تهیه و نصب المان میدان 1398/12/27 1398/12/28
واگذاری انجام عملیات ساخت و نصب المان میدان 1398/12/27 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری در تامین تجهزات، نصب، راه اندازی و بهره برداری از مجموعه شهربازی 1398/12/27 1399/01/25
پروژه نصب تیرهای روشنایی دکوراتیو و ملزومات در سطح شهر 1398/12/26 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی بهره بردار از مجموعه شهر بازی پارک 1398/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دومرحله ای خرید و نصب وسایل پارک بازی کودکان در مکان های مشخص... 1398/12/25 1398/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل المان میدان 1398/12/25 1398/12/28
صفحه 1 از 902