مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تطبیق و مستند سازی اراضی منابع ملی تا مرحله تثبیت بهمراه حد نگاری پلاکهای ث... 1399/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تطبیق و مستند سازی اراضی منابع ملی تا مرحله تثبیت بهمراه حد نگاری پلاکهای ث... 1399/08/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار برخط استان 1399/08/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات ماسه آسفالت در محورهای حوزه استحفاظی... 1399/08/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه ، طبخ توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی 1399/08/03 1399/08/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت حفاظتی در محورهای حوزه استحفا... 1399/08/06
تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی 1399/08/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط تغذیه، توزیع، انشعابات، ایستگاه های گازرسانی و حفاظت کاتدی، نصب و... 1399/08/01 1399/08/03
استاندارد سازی سیستم گرمایش 22 باب آموزشگاه 1399/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط تغذیه، توزیع، انشعابات، ایستگاه های گاز رسانی و حفا... 1399/08/01 1399/08/03
صفحه 1 از 2342