مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6025564 مناقصه جهت اجرای اسکلت بتنی پروژه مسکونی و تجاری 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025233 مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1401/09/17 1401/09/23
6025075 مناقصه انجام خدمات حفاظتی اماکن و اهداف مورد نظر شهرداری 1401/09/17 1401/09/24
6024952 مناقصه واگذاری آشپزخانه 1401/09/16 رجوع به آگهی
6024894 مناقصه واگذاری احداث تقاطع غیر همسطح و اصلاحات هندسی میدان 1401/09/16 1401/09/17
6024827 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه مسیر دسترسی و محوطه سازی 1401/09/16 1401/09/22
6024751 مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1401/09/16 رجوع به آگهی
6024501 مناقصه انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر 1401/09/16 1401/09/17
6024046 مناقصه واگذاری کلیه امور خدمات عمومی در بیمارستان و زیر مجموعه آن بصورت حجمی 1401/09/16 1401/09/20
6023008 مناقصه واگذاری انجام خدمات حفاظتی اماکن و اهداف مورد نظر شهرداری 1401/09/16 1401/09/24
6021610 مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6021119 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری قسمتی از امورات خدمات شهر و فضای سبز 1401/09/16 1401/09/26
6021106 مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه انجام خدمات حفاظتی اماکن و اهداف 1401/09/16 1401/09/24
6020767 مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1401/09/16 1401/09/23
6020364 مناقصه تکمیل پل 1401/09/15 1401/09/19
6019898 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 5 دستگاه هوارسان 1401/09/15 1401/09/19
6019308 مناقصه بهره برداری از جایگاه cng 1401/09/15 1401/09/21
6019304 مناقصه بازسازی و بهسازی پیاده روها و نهر قدیمی بلوار 1401/09/15 1401/09/02
6016316 مناقصه ترمیم رادیه و برید پایین دست پلها 1401/09/14 1401/09/17
6016310 مناقصه احداث کوله شرقی،غربی و پایه های میانی به همراه فونداسیون پایه های میانی پل آبروی 1401/09/14 1401/09/19
صفحه 1 از 1447