مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو مشترکین منطقه 1400/02/01
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو انسانی 1400/02/01
مناقصه خرید قیر 1400/01/28 1400/02/06
مناقصه تجدید گازرسانی به خط تغذیه روستا 1400/02/01
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری سنگ آهک 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات دانه بندی سنگ مس، بارگیری و حمل آن به کارخانه و تسطیح فضای دپوی کارخانه مجتمع 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه طراحی و تولید قطعات حفاظ ایمنی و نیوجرسی بتنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و راه اندازی نرم افزار ارائه پیش بینی وضع هوا در بخش های خبری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه طراحی , تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاه های CGS 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه تامین نیروی انسانی عملیات مشترکین 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه گاز رسانی به خط تغذیه روستا 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات روکش ماسه آسفالت 1400/02/02
مناقصه گازرسانی به خط تغذیه 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مشاوره امور راهبردی، مدیریتی، برنامه ریزی، نظارتی و کنترل مهندسی در طرح ها و پروژه های عمرانی شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 1400/01/26 1400/02/02
مناقصه اجرای عملیات روکش ماسه آسفالت جاده نظامی و محورهای حوزه استحفاظی 1400/01/26 1400/02/02
مناقصه انجام امور خدمات شهری شامل جمع آوری ، رفت و روب معابر عمومی و انهار 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات لوله گذاری خط تغذیه فولادی به قطر 8 اینچ 1400/01/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1238