کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6634693 مناقصه بهره گیری از خدمات مشاور در زمینه نظارت و طراحی، تهیه اسناد مناقصه، بررسی نقشه و مشخصات پروژه ها و کلیه امور مرتبط با رسیدگی به صورت وضعیت ها و شرایط عمومی پیمان در پروژه های حوزه عمرانی استان سمنان 1402/03/18 1402/03/27
6633671 مناقصه عملیات اجرایی بخش دوم ساختمان موزه بزرگ استان سمنان 1402/03/18 1402/03/23
6632796 مناقصه جذب نیرو پرستار در قالب شرکتی استان سمنان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6632524 مناقصه مطالعات مسیر گردشگری محور شاهرود - بسطام استان سمنان 1402/03/17 1402/03/23
6632427 مناقصه انتخاب مجری توانمند و واجد شرایط جهت اعطای نمایندگی سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/21
6632361 مناقصه عملیات اجرایی بخش دوم ساختمان موزه بزرگ استان سمنان 1402/03/17 1402/03/23
6630607 مناقصه خرید و نصب 155 عدد شیر قطع خودکار گاز، حساس به زلزله جهت ایستگاه های راه آهن سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/27
6628152 مناقصه اجاره و تامین نیروی انسانی جایگاه CNG سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/23
6627003 مناقصه بهسازی ساختمان ایستگاه های تقلیل فشار TBS استان سمنان 1402/03/16 1402/03/20
6624300 مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات استان سمنان 1402/03/16 1402/03/20
6624264 مناقصه تعمیرات ،نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس استان سمنان 1402/03/16 1402/03/20
6624239 مناقصه خرید تجهیزات ایمنی و ترافیکی طرح حفاظت از یوزپلنگ ( پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ) استان سمنان 1402/03/16 1402/03/25
6622916 مناقصه واگذاری احداث فاز 1 پایانه حمل و نقل درون شهری و پارکینگ طبقاتی گاراژ ( اجرای فونداسیون، اسکلت، سقف وافل و غیره ) استان سمنان 1402/03/16 1402/03/17
6622197 مناقصه پروژه تکمیل نمای المان میدان استان سمنان 1402/03/16 رجوع به آگهی
6621660 مناقصه اجرای مرحله دوم مدول 2 تصفیه خانه فاضلاب استان سمنان 1402/03/16 1402/03/18
6621569 مناقصه تهیه و توزیع 7000 کیت انشعاب آب و کنتور کلاس c " استان سمنان 1402/03/13 1402/03/18
6621446 مناقصه پروژه تکمیل نمای المان میدان استان سمنان 1402/03/13 رجوع به آگهی
6621420 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی پذیرایی-نظافت-آبدارخانه-ایاب و ذهاب و حمل و نقل استان سمنان 1402/03/13 1402/03/16
6621287 مناقصه پروژه ایمن سازی جاده سلامت کوهستان استان سمنان 1402/03/13 1402/03/17
6621183 مناقصه نصب تجهیزات، راه اندازی و پشتیبانی خطوط پشتیبان شعب کشور به تعداد 315 نقطه سراسر کشور 1402/03/13 1402/03/20
صفحه 1 از 1505