مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای سیستم اطفا حریق و تزریق فوم مخزن 203 1398/12/08 1398/12/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث سیستم اعلان حریق در اماکن بندری بصورت شبکه... 1398/11/19 1398/11/26
اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن 203 1398/09/18 1398/10/08
احداث سوله و اجرای سیستم رینگ آب و هایدرانت آتش نشانی 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از وظایف آتش نشانی 1398/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از وظایف آتش نشانی 1398/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از وظایف آتش نشانی (یک شیفت) 1398/07/03 رجوع به آگهی
پیمان احداث سوله دیزل روم و اجرای سیستم رینگ اب و هایدرانت آتش نشانی مرکز انتقال نفت 1398/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از وظایف آتش نشانی (یک شیفت) 1398/06/27 رجوع به آگهی
خرید و نصب سنسورهای مربوط به گازسنج های معدنی msa 1398/06/09 1398/06/13
صفحه 1 از 21