مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از کارخانه آسفالت تمام اتوماتیک با ظرفیت 120 تن در ساعت 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تاسیسات کارگاه شن و ماسه 1398/11/30 رجوع به آگهی
ماشین آلات و تجهیزات خط تولید کارگاه شن و ماسه 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات کارگاهی و لوازم اداری 1398/11/30 رجوع به آگهی
بهره برداری از کارخانه آسفالت تمام اتوماتیک با ظرفیت 120 تن در ساعت 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تاسیسات شن و ماسه 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش 300 سهم مشاع از 30.000 سهم ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 5821 فرعی از یک اصلی با کاربری گاراژ ماشین... 1398/11/30 رجوع به آگهی
مزایده مال غیر منقول ـ ششدانگ یک باب کارگاه مواد غذایی به مساحت 2623/45 مترمربع پلاک ثبتی 162/754 1398/11/30 رجوع به آگهی
اجاره ملک با کاربری تعمیرگاه اتومبیل 1398/11/30 1398/12/06
واگذاری اجاره فضاهای بلااستفاده خود - کارگاه آموزشی زبان تخصصی 1398/11/30 1398/11/29
صفحه 1 از 538