مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
5729193 مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از قطعه شماره 10 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729192 مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از قطعه 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729188 مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از قطعه 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729187 مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از قطعه شماره 8 1401/07/06 رجوع به آگهی
5729127 مزایده اجاره مرکز آموزشی جوار کارگاهی 1401/07/06 رجوع به آگهی
5726896 مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از زمین قطعه شماره 10 1401/07/06 رجوع به آگهی
5726876 مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از زمین قطعه شماره 8 بلوک 376 1401/07/06 رجوع به آگهی
5726874 مزایده اجاره به شرط تملیک قسمتی از زمین قطعه شماره 8 1401/07/06 رجوع به آگهی
5724295 مزایده اجاره یک باب سوله انبار 1401/07/04 رجوع به آگهی
5724093 مزایده اجاره انبارها و منازل سازمانی 1401/07/04 رجوع به آگهی
5723299 مزایده بهره برداری تعداد شش قطعه زمین کاربری صنعتی - به مساحت 1855 متر مربع و کاربری صنعتی زون سلولزی - به مساحت 1960 متر مربع و کاربری صنعتیب زون شیمیایی - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/07/04 1401/07/12
5720754 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ یک باب مغازه - ششدانگ یک باب کارگاه 1401/07/02 رجوع به آگهی
5720687 مزایده پروژه نیمه کاره شهرک صنعتی مبلمان به مساحت 500 هکتار در اراضی ملی پلاک های 1401/07/02 رجوع به آگهی
5719253 مزایده اجاره سوله چند منظوره پایگاه امداد و نجات 1401/06/31 رجوع به آگهی
5719219 مزایده واگذاری اجاره در مراکز 1401/06/31 رجوع به آگهی
5719218 مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری صنعتی 1401/06/31 رجوع به آگهی
5719210 مزایده اجاره کارگاههای مازاد 1401/06/31 رجوع به آگهی
5718585 مزایده اجاره 5300 متر سوله برای انبار یا کارگاههای تولیدی 1401/06/31 رجوع به آگهی
5718508 مزایده فروش1800 عدد انواع پایه بتونی اسقاط 1401/06/31 1401/07/07
5718089 مزایده واگذاری مرکز سنگباران به مساحت تقریبی240 -کارگاه آموزشی در مرکز فناوری های - کارگاه آموزشی در مرکز 1401/06/31 1401/07/14
صفحه 1 از 448