مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات حمل اموات 1399/05/22 رجوع به آگهی
بهره برداری از تعدادی غرف 1399/05/22 1399/05/30
فروش شش دانگ یک قطعه ساختمان با عرصه وقف با پلاک ثبتی 1056 فرعی از 1103 به مساحت 394/8 مترمربع آپارت... 1399/05/22 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه ساختمان نوع ملک طلق با عرصه وقف با پلاک ثبتی 1056 فرعی از 1103 به مساحت 394/8 مترمربع 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری تاکسی سرویس بیمارستان 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش ۴ قطعه زمین مسکونی 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک قطعه زمین زراعی دیم به صورت بند ز (بدون حق) صرفا جهت استفاده به صورت زراعی بدون... 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان وقف تحت پلاک ۱۵۶/۱۹۱ بخش ۴ 1399/05/22 رجوع به آگهی
ماشین آلات و تاسیسات 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش دستگاه رادیولوگرافی پانورکس بیمارستان - دستگاه رادیوگرافی پانورکس - دستگاه رادیولوژی آنالوگ... 1399/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3293