مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 15000 کیلوگرم چوب بازداشتی بلوط 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده آهن آلات ضایعاتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب خانه به مساحت 246/5 مترمربع با کاربری مسکونی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار و چهار دهم سهم مشاع از چهارده سهم سهام ششدانگ(که 2 فرد از 20 فرد پلاک )یک قطعه زمین مزروعی بانضمام چاه و تلمبه به مساحت کل پلاک 95928 متر 1401/04/09 1401/04/28
مزایده فروش شامپو و مواد اولیه 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه کامیون رنو زباله کش 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی آهن آلات 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی املاک 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1/5 هکتار 1401/04/09 1401/04/21
مزایده غرفه تکثیر و زیراکس 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه کامیون رنو میدلام زباله کش 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده تیپ سمند ال ایکس TU5 مدل 1389، 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری واحد تزریقات و پانسمان 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان بوفه استخر 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل پارکینگ خودرهای دانشجویان 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه تکثیر و زیراکس دانشکده هنر و معماری به متراژ 18 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره خدمات طبخ و توزیع غذا جهت دانشجویان و کارکنان 1401/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2537