مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6244631 مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 230 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244582 مزایده فروش 4/058  دانگ مشاع از ششدانگ پلاک به صورت  آپارتمان به مساحت 129/81 متر مربع به انضمام انباری قطعه 8 تفکیکی به مساحت 4/65 مترمربع 1401/11/13 1401/11/25
6244576 مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان یکباب اپارتمان مسکونی 1401/11/13 1401/11/30
6244329 مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220 متر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244318 مزایده اتومبیل سواری کیا سراتو 2000 مدل 1396 سفید روغنی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244269 مزایده فروش اتومبیل پژو پارس، بنزین سوز، دلفینی رنگ، مدل 1389 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243981 مزایده فروش ملک به مساحت 976.40 متر مربع شامل زیر زمین 346 متر مربع با کاربری انبار تجاری و همکف 368 متر مربع شامل چهار واحد با کاربری تجاری و طبقه اول با زیربنای 246 متر مربع مشتمل بر سه واحد آپارتما... 1401/11/13 1401/12/01
6243915 مزایده اجاری داروخانه بیمارستان 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243913 مزایده واگذاری اجاری واحد کپی ساختمان مرکزی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243909 مزایده شش دانگ یک باب خانه واقع در مجتمع مسکونی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243895 مزایده فروش شش دانگ یک باب خانه 1401/11/13 1401/12/20
6243884 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی 1401/11/13 1401/11/26
6243867 مزایده خودرو سواری پیکان بار به رنگ سفید 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243863 مزایده فروش یک واحد آپارتمان در حاال حاضر خوابگاه  دانشجویی خواهران 1401/11/13 1401/11/26
6243850 مزایده فروش یک دستگاه پراید131 رنگ سفید مدل 1391 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243830 مزایده فروش اموال- لوازم خانگی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243805 مزایده ساختمان مسکونی مساحت 247/89 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243725 مزایده فروش تعداد 3 راس اسب 1401/11/13 1401/11/30
6243676 مزایده یک قطعه زمین جهت احداث باغ نخیلات و زیتون 1401/11/13 رجوع به آگهی
6243653 مزایده فروش 2دانگ از ششدانگ یک واحد مسکونی 1401/11/13 1401/12/08
صفحه 1 از 2886