مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودرو سواری رونیز مستعمل و مازاد بر نیاز مدل 1383 1398/08/01 1398/08/04
فروش یک دستگاه خودرو سواری رونیز مستعمل و مازاد بر نیاز مدل 1383 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش ساختمان کاربری خدماتی 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش مانیتور قدیمی - مانیتور ال سی دی - فاکس مارکهای مختلف - چاپگر - ماشین تحویلداری مانیتوردار - ما... 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش لوله جدار کارکرده ایستگاه 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش حدود 80 تن جو واحد آموزشی 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه های موجود در پادگان به صورت اجاره ای 1398/08/01 رجوع به آگهی
ملک دارای سند رسمی به مساحت 841/75 مترمربع فاقد اعیانی و بصورت یک محوطه محصور شده با دیوارهای خشت و... 1398/08/01 رجوع به آگهی
اجاره مقدار 570 هکتار اراضی کشاورزی برای مدت دو سال زراعی 1398/08/01 1398/08/04
فروش تقریبی 140 تن زیتون روغنی 1398/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2633