کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8107088 مزایده فروش اموال اسقاط بیمارستان - فروش اهن الات - مس - الومینیوم - تجهیزات اداری استان فارس 1403/03/26 1403/03/27
8107036 مزایده حراج 1558.8تن  پور سنگ استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8106980 مزایده چهار قطعه زمین با کاربری زراعی استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8106866 مزایده فروش یکباب ساختمان یک طبقه استان فارس 1403/03/26 1403/04/11
8106864 مزایده فروش زمین جهت پروژه گردشگری در زمینی به مساحت تقریبی 1626 هزار و ششصد و بیست و شش متر مربع استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8106694 مزایده شش دانگ یک باب کارگاه تانکر سازی شامل عرصه و اعیان بدون متعلقات استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8106587 مزایده تجدید مزایده اجاره محل راه اندازی کافه فست فود سیار در خیابان پانزده خرداد استان فارس 1403/03/26 1403/04/02
8106507 مزایده اجاره محل راه اندازی کافه فست فود سیار استان فارس 1403/03/26 1403/04/02
8106472 مزایده یک واحد مسکونی حدود 183 متر مربع استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8106442 مزایده فروش میزان 37/25 سهم مشاع از 100 سهم عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی دارای عرصه ملکی به مساحت 190 متر مربع استان فارس 1403/03/26 1403/04/06
8106430 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک کارگاه تانکرسازی استان فارس 1403/03/26 1403/04/12
8106407 مزایده فروش سه باب منزل مسکونی - اول: یک باب منزل مسکونی مســاحت عرصه 23 /306 مترمربع و اعیان یکباب خانه به مساحت 175 مترمربع استان فارس 1403/03/26 1403/04/20
8106399 مزایده فروش ششدانگ ملک یک واحد مسکونی آپارتمانی به مساحت 129.04 مترمربع استان فارس 1403/03/26 1403/04/07
8106388 مزایده فروش خودرو   سواری سمند سورن مدل : 1386  رنگ :  خاکستری استان فارس 1403/03/26 1403/04/11
8106380 مزایده فروش شش دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین تجاری استان فارس 1403/03/26 1403/04/19
8106377 مزایده فروش خودروی پراید تیپ : جی تی ایکس آی با مدل 1386 به رنگ سفید روغنی استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8106365 مزایده شش دانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی به مساحت حدود 185 مترمربع زیربنا و حدود 25 مترمربع استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8106320 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استان فارس 1403/03/26 1403/04/21
8106318 مزایده فروش یک باب خانه دارای 206.56 مترمربع عرصه و بنای احداثی در آن به مساحت 64 مترمربع در یک طبقه استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
8106314 مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری کشاورزی استان فارس 1403/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3740